Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (Маг_КІТАР)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 246
 • Документ
  Розробка автоматизованої системи моніторингу та візуалізації даних для кіберфізичних виробничих систем
  (2022) Шалько, Є. В.
  Мета кваліфікаційної роботи – розробка модуля SCADA/HMI для кіберфізичних виробничих систем. Об’єкт дослідження – процес візуалізації виробничих даних для кіберфізичних систем. Предмет дослідження – методи передачі візуалізації виробничою інформації всередині кіберфіцичної системи на базі концепції М2М. Методи дослідження – теорія реляційних баз даних, теорія побудови інформаційних моделей. Розроблено макет системи моніторингу та візуалізації даних для кіберфізичних виробничих систем, який має можливість збирати дані з декількох датчиків, передавати дані в середині своєї системи, аналізувати отриманні дані та виводити отриманні результати на пристрої користувача. У роботі було розроблено структурна схема, інформаційна модель системи, архітектуру системи, логічну та фізичну модель бази даних, а також виконано розрахунок необхідне освітлення підприємства для коректної роботи системи. Розроблені алгоритм роботи та програма для виконання необхідних функцій системи. Виконано компонування пристрою та зібрано макет. Після чого проведено експериментальне дослідження по працездатності розробленої системи.
 • Документ
  Розроблення системи прийняття рішень для керування автоматизованою роботизованою мобільною платформою
  (2022) Сосницький, М. А.
  Об’єкт дослідження – система прийняття рішень. Предмет дослідження – система прийняття рішень для керування мобільною роботизованою платформою. Мета кваліфікаційної роботи магістра – розроблення системи прийняття рішень для керування автоматизованою роботизованою мобільною платформою з використанням методу Q-навчання. Методи дослідження – методи теорії штучного інтелекту, методи навчання з підкріпленням, теорія алгоритмів та теорія прийняття рішення. У кваліфікаційній роботі досліджено використання методів Q-навчання для системи прийняття рішень автоматизованої роботизованої платформи, а саме її переміщення у невизначеному просторі. Для прикладу такого простору було взято спіральний лабіринт. Практична частина реалізована за допомогою мови Python та у середовищі MatLab було проведено експериментальні дослідження з імітаційною моделлю, що використовує у своєму складі принципи прийняття рішень на основі Q-навчання.
 • Документ
  Розробка системи підтримки прийняття рішень для завдань переміщення мобільної платформи
  (2022) Мандрікін, М. С.
  Мета роботи – розробка компонентів програмного забезпечення системи підтримки прийняття рішень для завдань переміщення мобільної платформи. Об’єкт дослідження – процес керування мобільним роботом. Предмет дослідження – програмна реалізація системи підтримки прийняття рішень для завдань переміщення мобільної платформи. Методи дослідження – імітаційне моделювання, теорія графів, логічний та системний аналіз, методи і засоби збору та обробки даних, теорія алгоритмів. Виконано огляд сучасних існуючих підходів до навігації мобільних роботів, знайдено найбільш оптимальний з них за допомогою аналізу літератури, досліджено алгоритми у рамках обраного підходу, проведено імітаційне моделювання та на основі отриманих даних створено систему підтримки прийняття рішень для завдань переміщення мобільної платформи.
 • Документ
  Оптимізація функціонування аналітичних баз даних із використанням OLAP технології
  (2022) Трофимов, Н. С.
  Мета роботи – оптимізація функціонування аналітичних баз даних, покращення алгоритмів компресії даних та пришвидшення запитів з агригацією. Об’єкт дослідження – процес оптимізації аналітичних баз даних. Предмет дослідження – розробка методів оптимізації для аналітичних баз даних. Методи дослідження – системний аналіз, методи і засоби збору та обробки даних. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: – проаналізувати існуючі рішення; – визначення системи для того, щоб ефективно виконувати аналітичні запити; – визначення реалізації механізму системи; – знаходження ефективних інструментів для оптимізації функціонування бази даних; – розробка власних алгоритмів для компресії даних та пришвидшення виконання запитів з агригацією.
 • Документ
  Розроблення імітаційного моделювання схвату промислового маніпулятора
  (2022) Русаков, В. В.
  Об’єкт дослідження – системи імітаційного моделювання роботів. Предмет дослідження – моделі, методи та мови імітаційного моделювання. Мета дослідження – розробка системи імітаційного моделювання переміщення мобільного робота маніпулятора. Методи дослідження – алгоритми, патерни та принципи програмування, мова програмування С#, фреймворк Unity. У ході роботи було проведено аналіз сучасних методів моделювання роботи промислових роботів маніпуляторів в Індустрії 5.0, було проведено розробку мови імітаційного моделювання та розробка середовища імітаційного моделювання, після чого було проведено експеримент та розрахунки з охорони праці.