ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» є інституціальним репозиторієм, що містить публікації наукових праць та досліджень науково-педагогічних працівників, інших співробітників, здобувачів вищої освіти ХНУРЕ, а також публікації сторонніх наукових організацій. Серед них монографії, статті з наукових журналів та збірників, матеріали науково-практичних заходів, наукові публікації (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника) та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (розміщуються за дозволом автора КвР).

З усіх питань звертатися до адміністратора ElAr KhNURE за адресою: yuliia.derevianko@nure.ua

 

Останні подання

Публікація
Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень в інтелектуальному виробництві
(видавець Чернявський Д. О., 2024) Невлюдов, І. Ш.
У підручнику приведено основні положення та технології Industry 4.0, описано сутність та необхідність впровадження циркулярної економіки, розрахункові аспекти організації сучасних промислових виробництв галузі радіоелектронного приладобудування. Представлені та детально розібрані приклади розрахунку показників організації виробничих процесів зазначеної галузі, розрахунку показників радіоелектронних приладів, як об’єктів виробництва, та розрахунку показників обладнання та засобів автоматизації сучасних виробництв. Теоретичні відомості підкріплені детально розібраними прикладами розв’язання реальних практичних задач, а також варіантами завдань для самостійного розв’язання. Підручник призначено для підготовці фахівців у галузі 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальності спеціальності 174 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка.Може бути корисний аспірантам та фахівцям в промисловості, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв галузі радіоелектронного приладобудування.
Публікація
Радіотехніка, 2023, випуск 215
(ХНУРЕ, 2023)
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", технічні та фізико-математичні науки (затверджено наказами МОНУ від 17.03.2020 № 409; від 02.07.2020 № 886; від 24.09.2020 № 1188) за спеціальностями: 171 – Електроніка; 172 – Телекомунікації та радіотехніка; 173 – Авіоніка; 125 – Кібербезпека; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 163 – Біомедична інженерія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали
Публікація
Федеративне машинне навчання для рішення повного самостійне водіння
(ФОП Петров В.В., 2022) Ларка, І. В.; Терзіян, В. Я.
В доповіді наводиться результати розробки алгоритмів федеративного машинного навчання на великій кількості агентів-авто. А саме: модель комп’ютерного бачення; управління автомобілем в залежності від результатів обробки кожного кадру комп’ютерним баченням; розробка алгоритму та підходу до збереження моделі; розробити алгоритм для поширення збереженої та навченої моделі на агенті через мережу інтернет; розробити алгоритм для шифрування моделі; розробити алгоритм для злиття моделей всіх підмножин агетів в єдину цілу для поширення з іншими агентами.
Публікація
Дослідження методів класифікації діалогових актів
(ФОП Петров В.В., 2022) Воробйов, Є. К.; Петров, К. Е.
Метою дослідження є побудова моделі з використанням нейронних мереж та нечіткої логіки, яка б дозволяла враховувати контекст попередніх висловлювань при розв'язанні задачі класифікації DA.
Публікація
Розробка системи аналізу зображень на базі мобільного застосунку з використанням методів машинного навчання
(ФОП Петров В.В., 2022) Перова, І. Г.; Бадьорний, А. С.
Метою доповіді є розробка додатку, який зможе проаналізувати всі зображення на смартфоні користувача, розділити події спираючись на спільну дату та локації зображень, а також провести аналіз осіб з цих зображень. Це дозволить розподілити на мапі ці події та відфільтрувати їх за датою для швидкого та зручного знаходження події за одним із цих параметрів. Також додаток буде пропонувати спільні події з друзями, які користуються цим додатком і знаходити потенційних друзів, які є на фотографіях події, зареєстровані в додатку, але не знаходяться в друзях