Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки

ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, монографії, матеріали конференцій, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника).

Довідку щодо роботи з електронним архівом ви можете знайти тут: Положення про «Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки».

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ. Щоб занести документ до архіву необхідно :

Авторський договір на передачу невиключних майнових прав на використання твору

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням. Бажано заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

З усіх питань звертатися в бібліотеку, 4 поверх, кім. 440.
Депозитори архіву: nataliia.plechenko@nure.ua, yuliia.derevianko@nure.ua
Адміністрація бібліотеки: library@nure.ua

 

Останні подання

Документ
Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньою програмою «Видавничо-поліграфічна справа»
(ХНУРЕ, 2021) Ткаченко, В. П.; Бізюк, А. В.; Вовк, О.В.; Єгорова, І. М.; Челомбітько, В. Ф.
Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання і випускною роботою бакалавра. Вона закріплює і розширює теоретичну і практичну підготовку, закріплює професійні навички майбутніх фахівців. Нормативною формою атестації бакалавра є кваліфікаційна бакалаврська робота. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми видавництва або поліграфії, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інженерних наук. Кваліфікаційна робота не має містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Документ
Дослідження ефективності впливу графічного дизайну на сприйняття навчального матеріалу
(Primedia eLaunch, 2020) Корнієць, Н. В.; Вовк, О. В.; Чеботарьова, І. Б.
Прогрес людства неможливий без уміння ефективно сприймати, запам’ятовувати та відтворювати нові знання. Друковані видання використовують як основні або додаткові джерела інформації під час навчання. Сучасні тенденції дизайну, вподобання молодого покоління та прогресивність методів навчання диктують певні умови для оформлення навчальних посібників та підручників.
Документ
Навчання фахівців-поліграфістів за допомогою тренажера офсетного друку
(Primedia eLaunch, 2020) Краєвська, Н. О.; Григор'єв, О. В.; Ткаченко, В. П.
Одним із найголовніших напрямів розвитку освіти є впровадження мультимедійних електронних видань, що забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу. Істотний внесок в підвищення якості електронних видань для вищої професійної освіти вносить впровадження в видання програм-тренажерів, заснованих на інтерактивній машинній графіці.
Документ
Термінологічна лексика у прозових творах Бруно Шольца
(Вид-во Б. І. Маторіна, 2023) Маторіна, Н. М.
Документ
Development of a confocal laser scanning microscope
(НТУ «ХПІ», 2023) Лебединський, О. Е.
The usefulness of the development of CLSM using DVD drives is justified, which will allow scientists or students with a small budget to build a microscope capable of receiving digital images with a fairly high resolution. A structural diagram of the KLSM prototype based on DVD drives has been developed