ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» є інституціальним репозиторієм, що містить публікації наукових праць та досліджень науково-педагогічних працівників, інших співробітників, здобувачів вищої освіти ХНУРЕ, а також публікації сторонніх наукових організацій. Серед них монографії, статті з наукових журналів та збірників, матеріали науково-практичних заходів, наукові публікації (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника) та кваліфікаційні роботи студентів (розміщуються за дозволом автора КвР).

З усіх питань звертатися до адміністратора ElAr KhNURE за адресою: yuliia.derevianko@nure.ua

 

Останні подання

Публікація
Дослідження можливостей оптимізації технологічного процесу виготовлення етикеткової продукції
(2024) Слуцкін, М. В.
Мета кваліфікаційної роботи магістра провести дослідження та надати рекомендації для оптимізації витрат в грошовому та часовому еквіваленті при виготовленні етикеткової продукції різними способами друку. Об'єкт дослідження – є оптимізації витрат замовника при виготовленні етикеткової продукції. У магістерській роботі описано технологію виготовлення поліграфічної продукції, а саме етикетки. Проаналізовані переваги та недоліки кожного з способів друку, розглянуто основні вимоги до якісної етикетки. Обґрунтовано вибір необхідних для проєкту технічних засобів, програмного забезпечення, поліграфічного обладнання та матеріалів, виконано їх розрахунок, надані рекомендації якими критеріями потрібно оперувати при виборі способу друку. Також здійснено економічне обґрунтування роботи, розрахована економія яку можна отримати за допомагаю НДР, здійснено порівняння ціни продукції для різних способів друкування.
Публікація
Дослідження стилістичних прийомів в сфері соціальної реклами
(2024) Токар, Е. В.
Сфера соціальної реклами надає багато поля для досліджень стилістичних прийомів, що використовуються з метою ефективного суспільного впливу. Соціальна реклама поєднує у собі елементи мистецтва, маркетингу та громадську діяльність, і стилістичні рішення у ній стають ключовими компонентами, що визначають її ефективність. Мета даної роботи полягає у підвищенні ефективності впливу соціальної реклами на аудиторію та громадську думку, шляхом розробки практичних рекомендацій по застосуванню різних стилістичних прийомів. Ми прагнемо розібратися в механізмах, за допомогою яких соціальна реклама досягає своєї мети, і виявити загальні закономірності, характерні для цього виду комунікації та створити збірку правил та порад для підвищення ефективності соціальних кампаній. Сформульована наступна гіпотеза, яку необхідно перевірити в ході дослідження: «використання розроблених рекомендацій підвищує ефективність та впливовість соціальної реклами на цільову аудиторію». Дослідження стилістичних прийомів у соціальній рекламі є актуальним, оскільки воно розкриває ефективні методи комунікації, важливі для вирішення соціальних проблем у сучасному суспільстві. Проведене дослідження допомагає розуміти, як привернути увагу аудиторії в умовах інформаційного перенасичення, а також створити повідомлення, які викликають потрібні реакції й вплив на громадську думку.
Публікація
Дослідження розвитку інтерактивних ігрових елементів у мультимедійних виданнях
(2024) Узлова, А. Д.
Метою даної атестаційної роботи є покращення якості мультимедійних видань, що використовуються у якості навчальних матеріалів. У роботі сформульовано та проаналізовано проблему дослідження, вивчено існуючі методи розвитку інтерактивних ігрових елементів та гейміфікації у навчальних мультимедійних виданнях, а також розглянуто стратегії їх впровадження для підвищення ефективності навчального процесу, серед вивчених підходів обрано та обґрунтовано метод вирішення проблеми, розроблено методику вирішення проблеми та виконано її реалізацію, проведено науковий експеримент для підтвердження гіпотези, сформульованої на початку роботи та проаналізовано його результати. Було виконано оцінку економічної ефективності розробленого технологічного процесу. Результатом виконання атестаційної роботи є розроблена методика вирішення проблемної ситуації, ефективність та доцільність використання якої підтверджено позитивними результатами експерименту.
Публікація
Дослідження підходів до управління версіями тривимірних моделей під час проектування мультимедійних видань
(2024) Зуєвський, Д. Р.
Метою роботи є підвищення продуктивності процесу розробки електронних видань. В ході виконання кваліфікаційної роботи магістра вирішено такі завдання: – проведено аналіз інформаційних джерел, що охоплюють предметну область застосування систем контролю версій; – визначено проблему наявних систем контролю версій при використанні у мультимедійних проектах; – реалізувано альтернативний метод зберігання версій та оцінити його ефективність на рівні прототипу порівняно з загальними рішеннями, провести аналіз отриманих результатів; – виконано оцінку ефективності розробленого підходу. Крім цього, було проведено економічне обґрунтування доцільності проведення даної кваліфікаційної роботи. Практична значущість кваліфікаційної роботи полягає в застосуванні отриманих знань для розробки та впровадження плагіну, який реалізує збереження версій об’єктів всередині файлу для програмного забезпечення Blender3d, яке використовується для створення тривимірної графіки
Публікація
Дослідження просування особистого бренду дизайнера через LinkedIn
(2024) Шарун, Д. А.
У сучасному інтернет-просторі, де взаємодія та співпраця мають вирішальне значення, питання особистого бренду стає не тільки актуальним, але й невід'ємною частиною успіху в різних професійних галузях. Саме у цьому контексті виникає питання: як сучасні дизайнери можуть використовувати соціальні мережі для ефективного розвитку свого особистого бренду? У цьому дослідженні ми зосереджуємо увагу на одній з найбільш визначальних соціальних мереж – LinkedIn. Заснована як професійна платформа, вона стала ідеальним інструментом для тих, хто прагне підвищити свою професійну видимість. Зануримося в світ підвищення особистого бренду. Метою дослідження є просування особистого бренду дизайнера у соціальній мережі LinkedIn за допомогою розроблених рекомендацій. Щоб надати практичний аспект нашому дослідженню, ми проведемо експеримент на базі реального профілю дизайнера на LinkedIn. Аналізуючи результати, ми спробуємо з'ясувати, наскільки ефективно може бути використання цієї соціальної мережі для розвитку особистого бренду та як правильний підхід може відзначити дизайнера серед конкуренції. У результаті ми надамо ряд рекомендації, прислуховуючись до яких, дизайнер на платформі зможе просувати свій особистий бренд