Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки

ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, монографії, матеріали конференцій, наукові публікації студентів (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника).

Довідку щодо роботи з електронним архівом ви можете знайти тут: Положення про «Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки».

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ. Щоб занести документ до архіву необхідно :

Авторський договір на передачу невиключних майнових прав на використання твору

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням. Бажано заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

З усіх питань звертатися в бібліотеку, 4 поверх, кім. 440.
Депозитори архіву: nataliia.plechenko@nure.ua, yuliia.derevianko@nure.ua
Адміністрація бібліотеки: library@nure.ua

 

Останні подання

Документ
Дослідження ортогональної трансформації описів зображень для формування класифікаційних ознак
(2023) Чмутов, Ю. В.
Запропоновано застосування апарату ортогонального розкладення даних для структирних описів зображень у формі множини дескрипторів ключових точок. Наведені результати комп'ютерного моделювання, що підтверджують суттєве підвищення швидкодії аналізу зі збереженням показника точності класифікації.
Документ
Створення інтерактивних тестів у видавничій системі LaTeX
(ТОВ «Друкарня Мадрид», 2023) Влащенко, Л. Г.; Дейнеко, Ж. В.; Нікітенко, О. М.
Розвиток сучасної системи вищої освіти потребує вивчення та впровадження нових форм та методів навчання та виховання, розробки нових освітних технологій. Останнім часом активний розвиток набувають форми дистанційного навчання, online-освіта, інформаціно-комунікаційні технології, мережні та мультимедійні технології
Документ
Особливості створення анімаційних зображень для навчання видавничою системою LaTeX
(ТОВ «Друкарня Мадрид», 2022) Нікітенко, О. М.; Дейнеко, Ж. В.
Анімацію сьогодні використовують для створення електронних підручників, презентацій і звітів з пройденого матеріалу. Багато викладачів використовують у своїх лекціях сучасне обладнання: лектори, котрі намагаються зробити свої лекції більш жвавими та легкими для сприйняття та запам’ятовування. Анімація стимулює до активності тих, хто навчається. Особливо ефективна вона у створенні матеріалів для багатьох дисциплін: учням (студентам) цікаво бачити процеси в динаміці. Сприйняття інформації за допомогою таких методів допомагає отримати більш глибокі враження й керувати увагою аудиторії, створює стимули продовжувати навчання з даної дисципліни
Документ
Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини
(КВІЦ, 2023)
Збірник наукових праць виданий за результатами роботи XVII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини», що відбулась 09 лютого 2023 року на базі Національної академії педагогічних наук України, м. Київ. Організатор конференції ‒ ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно- іагностичний центр МОЗ України». Видання охоплює широкий спектр новітніх досліджень у напрямах: медико-соціальні та психологічні проблеми здоров’я людини; об’єктивізація стану пацієнта: діагностика, лікування, реабілітація; розвиток реабілітації та абілітації в системі охорони здоров’я; державне управління системою надання клінічної медико-психологічної еабілітаційної та абілітаційної допомоги; інформаційно-когнітивні та біомедичні технології та інженерні рішення в медичній практиці; сучасний розвиток медичної техніки та апаратного забезпечення клінічного реабілітаційного процесу; інформаційні технології у реабілітаційному процесі; мультидисциплінарний підхід, впровадження «бригадного» принципу організації клінічної реабілітаційної допомоги; сучасні алгоритми психіатричної, психотерапевтичної та соціально-психологічної допомоги населенню; освітньо-інформаційні технології професійної підготовки лікарів, психологів, фахівців з реабілітації. Книга призначена для науковців та практиків у вказаних напрямах досліджень, менеджерів, законодавців, організаторів охорони здоров’я, спеціалістів у сфері медичної інженерії та інформатики, викладачів і студентів.
Документ
Моделювання повторюваних понять у незбалансованих потоках даних
(«Європейська наукова платформа», 2023) Холодов, С. Є.
Моделювання повторюваних понять у незбалансованих потоках даних - це задача машинного навчання, яка полягає в класифікації даних, коли кількість прикладів кожного класу неоднакова. Незбалансованість даних може виникнути, наприклад, коли один з класів дуже рідкісний або коли деякі приклади були відкинуті через помилки даних або неповноту. Для моделювання повторюваних понять у незбалансованих потоках даних можна використовувати різні методи, залежно від конкретної задачі і властивостей даних.