ISSN: 2310-8061

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» є інституціальним репозиторієм, що містить публікації наукових праць та досліджень науково-педагогічних працівників, інших співробітників, здобувачів вищої освіти ХНУРЕ, а також публікації сторонніх наукових організацій. Серед них монографії, статті з наукових журналів та збірників, матеріали науково-практичних заходів, наукові публікації (розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника) та кваліфікаційні роботи студентів (розміщуються за дозволом автора КвР).

З усіх питань звертатися до адміністратора ElAr KhNURE за адресою: yuliia.derevianko@nure.ua

 

Останні подання

Публікація
Основи розробки кросплатформного програмного забезпечення на Avalonia
(Видавництво Іванченка І. С., 2024) Новоселов, С. П.; Сичова, О. В.
У навчальному посібнику містяться відомості для розробки додатків на Framework Avalonia. Розглядаються різноманітні аспекти, починаючи від налаштування робочого середовища, встановлення .NET на платформі Linux, і завершуючи реалізацією доступу до бази даних та відображенням структурованої інформації. Посібник також надає вичерпну інформацію щодо створення інтерфейсу користувача засобами Avalonia, взаємодії між візуальними елементами, використання елементів користувача, роботи з XAML та командами Avalonia. Подана інформація щодо прив’язки даних, роботи з властивостями стилю, маршрутизації подій, шаблонів даних і моделей відображення. Навчальний посібник призначено для підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів освіти в галузі електроніка, автоматизація та електронні комунікації, а також інформаційні технології. Може бути корисним розробникам програмного забезпечення, які цікавляться конструюванням користувацьких інтерфейсів з використанням Framework Avalonia. Особливо корисним цей посібник буде для тих, хто працює на платформі Linux і хоче використовувати Visual Studio Code або MS Visual Studio як інструменти розробки.
Публікація
Node-RED та технологія промислового Інтернету речей
(Видавництво Іванченка І. С., 2024) Невлюдов, І. Ш.; Новоселов, С. П.; Сичова, О. В.
Навчальний посібник охоплює такі теми, як впровадження Інтернету речей і промислового Інтернету речей у виробництво, розглядається та цифрових двійників технологічного обладнання АСУТП в рамках концепції Індустрії 4.0. Подана інформація щодо використання мережі зв’язку 6G для поєднання датчиків та виконавчих пристроїв в інтелектуальній кібер-фізичній системі, а також використання специфічних протоколів комунікації, таких як Modbus та MQTT, для обміну даними та управління промисловим обладнанням. В навчальному посібнику надаються практичні приклади та інструкції щодо використання інструментів, таких як Node-RED та MQTT Mosquitto, для розробки та впровадження систем управління. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів освіти в галузі «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», інженерів та технічних спеціалістів у сфері автоматизації та управління виробничими процесами. Також буде корисний аспірантам та фахівцям промислової галузі, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв радіоелектронного приладобудування.
Публікація
Модифікація методів оцінювання трудовитрат іт-проєкту розробки мобільного додатку
(ХНУРЕ, 2022) Ярмак, В. В.
Розглянуто проблему оцінювання трудовитрат ІТ-проєкту розробки мобільного додатку. Проведено аналіз інтуїтивних та параметричних моделей і методів оцінювання трудовитрат ІТ-проєктів, виділено їх основні недоліки. Запропоновано вдосконалити існуючі інтуїтивні методи оцінювання трудовитрат ІТ-проєктів, збільшуючи об'єктивність оцінок. Розроблено модифікований метод секторів, який враховує основні недоліки похідних інтуїтивних методів оцінювання трудовитрат
Публікація
Процесний підхід до побудови моделі контексту пояснень в інтелектуальній інформаційній системі
(ХНУРЕ, 2022) Лещиньский, В. О.
Розглянуто проблему побудови пояснень з урахуванням контексту прийняття рішень в інтелектуальній системі. Виконано структуризацію контексту пояснення з урахуванням явних та неявних знань щодо предметної області, а також об'єктних та темпоральних обмежень щодо процесу прийняття рішення. Запропоновано артефактну модель контексту пояснень, що враховує сукупність каузальних та темпоральних обмежень по роботі із об'єктами предметної області. Розроблено процесно-орієнтований метод побудови моделі контексту пояснень, який дає можливість сформувати модель з урахуванням як явних, так і неявних знань щодо предметної області.
Публікація
Дослідження використання методів ієрархічної кластеризації під час вирішення задачі аналізу конфігурації it-продукту
(ХНУРЕ, 2022) Васильцова, Н. В.; Панфьорова, І. Ю.
Розглянуто основні особливості існуючих способів рішення задачі аналізу конфігурації ІТ-продукту в рамках процесу управління конфігурацією. Виділено основні недоліки цих способів. Розглянуто рішення задачі аналізу конфігурації IT-продукту із застосуванням дивізимного та агломеративного алгоритмів. Проведено порівняльний аналіз особливостей застосування ієрархічних алгоритмів кластеризації для вирішення задачі аналізу конфігурації ІТ-продукту. Запропоновано модифікацію алгоритму найближчого сусіда, що дозволяє своєчасно виявляти конфігураційні елементи з описами, які повністю збігаються.