Кафедра програмної інженерії (Маг_ПІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 306
 • Документ
  Дослідження методів розпізнавання іменованих сутностей в неструктурованому
  (2022) Люліна К. П.
  Предметом дослідження є методи розпізнавання іменованих сутностей у неструктурованому тексті. Метою роботи є дослідження та аналіз методів розпізнавання іменованих сутностей у неструктурованому тексті та їх подальша реалізація. Методи дослідження, що були використані: аналіз та синтез, методи порівняння, математичні методи. Результатом роботи є реалізація методу розпізнавання іменованих сутностей локацій та місцезнаходження у неструктурованому тексті.
 • Документ
  Дослідження методів та підходів для вирішення задачі оцифрування метрологічних вимірювань
  (2022) Залужний, Д. В.
  Об’єктом дослідження є процес оцифрування метрологічних вимірювань шляхом використання алгоритмів комп’ютерного зору. Метою роботи є дослідження методів та підходів для вирішення проблеми оцифрування метрологічних вимірювань. Використовуючи оцифрування, оптимізувати процес перевірки метрологічних приладів державним станадртам. Методи розробки базуються на таких технологіях, як Python, Django, Open CV, Docker, AWS. В результаті роботи було досліджено та порівняно методи виділення кордонів зображення, приведення зображення до чорно-білого формату, проведення аналіз та моделювання предметної області та програмно реалізовано базовий інтерфейс для валідації металевих лінійок.
 • Документ
  Дослідження методів генерації підписів до зображень
  (2022) Закіров, М. С.
  Об’єктом дослідження є методи генерації підписів до зображень. Метою роботи є реалізація одного з алгоритмів, що дозволяє аналізувати об'єкти у зображені і створювати підпис для їх опису та порівняння отриманих метрик за іншими існуючими моделями. У результаті роботи виконано аналіз існуючих алгоритмів і обрано та описано алгоритм, який дозволяє вирішати задачу з State-Of-The-Art продуктивністю на наборі даних Microsoft COCO.
 • Документ
  Дослідження методів аналізу й обробки експертної лінгвістичної інформації
  (2022) Євсютін, І. Д.
  Об'єктом дослідження є методи онтологічних описів. Метою роботи є дослідження й розробка математичних методів і алгоритмів аналізу лінгвістичної експертної інформації, отриманої з колекцій текстів заданої предметної області, з метою її формалізації для застосування в інтелектуальних системах обробки інформації. Методи розробки – методи імовірнісного тематичного моделювання, методи кластерного аналізу, статистичний експеримент. У результаті реалізовано алгоритм аналізу й обробки лінгвістичної експертної інформації стосовно до завдання побудови простої онтології
 • Документ
  Дослідження методів динамічного аналізу даних для визначення експертної думки на основі стрімінгової обробки даних з Twitter
  (2022) Єрусалімцев, Д. А.
  Об’єктом дослідження є методи динамічного аналізу даних для визначення експертної думки на основі стрімінгової обробки даних з Twitter. Метою роботи є розробка платформи даних, що дозволяє аналізувати повідомлення користувачів щодо вказаних тем та шляхом обробки повідомлень та поділення їх на групи отримувати ті, які мають експертну думку. Методи рішення базуються на технології та Apache Flink з використанням бази даних Cassandra та Cloud-серверу Azure. У результаті роботи були проаналізовані методи дослідження потокових даних та в якості експерименту було реалізовано систему для аналізу даних з Twitter.