Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ПІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 398
 • Публікація
  Дослідження методів мінімізації алгебро-логічних рівнянь
  (ХНУРЕ, 2018) Білозьоров, Д.; Шубін, І.
  Розроблено метод та модель навчання з використанням теорії штучного інтелекту, для моделювання процесів отримання знань обґрунтовано використання алгебри предикатів та предикатних операцій. Адаптивна організація навчального матеріалу описана в термінах алгебри скінченних предикатів та предикатних операцій, що дозволяє автоматизувати вирішення завдання створення навчальних програм з елементами штучного інтелекту It has been justified use algebra predicates and predicate operations. It has also been developed a general multilevel model of adaptive learning material, which was described in terms of predicate algebra operations that allows automating the solution of training programs with elements of artificial intelligence
 • Публікація
  Дослідження методів оцінювання ефективності розгортання програмного забезпечення для різних класів інформаційних систем
  (2023) Вискребець, Д. О.
  Метою роботи є проведення дослідження оптимальності методи оцінювання ефективності розгортання програмного забезпечення. В результаті роботи було досліджено методи оцінювання ефективності розгортання програмного забезпечення, проаналізовані аналоги, запропонована програмна система вирішення поставленої задачі разом із документацією та виконана підготовча робота для подальших досліджень
 • Публікація
  Дослідження моделей розповсюдження епідемії для прогнозування найгарячіших точок
  (2023) Жульєв, Д. І.
  Метою роботи є дослідження моделей розповсюдження епідемії для прогнозування найгарячіших точок. В роботі розглядаються моделі розповсюдження епідемій, способи їх сповільнення та ефективність. В результаті роботи проведено дослідження моделей розповсюдження епідемій.
 • Публікація
  Дослідження алгоритмів інкапсуляції ключів. CRYSTALS Kyber
  (2023) Циганок, Д. А.
  Метою роботи є проведення порівняльного аналізу сучасних алгоритмів інкапсуляції ключів, що будуть стійкими у постквантовий період, аналіз алгоритму CRYSTALS Kyber, та його оптимізація. У результаті роботи проаналізовано проблему сучасних поширених алгоритмів у постквантовий період, порівняно посквантові алгоритми, проаналізовано алгоритм CRYSTALS Kyber та оптимізовано його
 • Публікація
  Дослідження методів лінійного програмування для визначення короткого шляху за умови обмежених умов доступу до інтернет та GPS
  (2023) Валуйський, В. Є.
  Мета дослідження – використання отриманих в ході дослідження результатів у проектуванні алгоритмів для навігації відвідувачів великих торгівельних центрів, корпоративних будівель, тощо. Результатом роботи є виконаний аналіз доступних методів вирішення транспортної задач та проектування методів та алгоритмів для навігації людей в великих торгівельних центрах.
 • Публікація
  Дослідження методів машинного навчання для розпізнавання об’єктів та прогнозування ймовірності та напрямку їх руху у режимі реального часу
  (2023) Ванда, М. А.
  Метою роботи є дослідження методів машинного навчання для розпізнавання об’єктів на основі існуючих продуктів з перспективою застосування у роботизованих автомобілях або автопілоті. При виконанні роботи були використані загально-логічні, теоретичні та емпіричні методи. Загально-логічні використовувались для проведення аналізу предметної області, теоретичні були використані під час аналізу нейронних мереж, а емпіричні було застосовано під час проведення експериментального дослідження. У результаті виконання кваліфікаційної роботи було розроблено та досліджено методи машинного навчання для розпізнавання об’єктів та прогнозування ймовірності та напрямку їх руху у режимі реального часу. Проведено експеримент з їх порівняння та визначення найкращої моделі для заданих завдань.
 • Публікація
  Дослідження методів прогнозування прибутковості фільмів та серіалі
  (2023) Волоховський, В. Є.
  Метою кваліфікаційної роботи є визначення ефективності використання нейронних мереж, поліноміальної та сегментованої регресійних моделей для прогнозування прибутковості фільмів. У результаті кваліфікаційної роботи було проведено аналіз предметної галузі, визначено моделі для подальшого аналізу, виконано математичний опис вказаних моделей, виконано програмну реалізацію обраних моделей та алгоритмів попередньої обробки даних, проведено експеримент для дослідження ефективності прогнозування прибутку фільмів обраними моделями
 • Публікація
  Дослідження методів кластеризації даних при аналізі спільнот у соціальних мережах
  (2023) Циба, І. О.
  Метою роботи є дослідити та оцінити різні методи кластеризації, вибрати найефективніші для аналізу спільнот у соціальних мережах, та застосувати їх для розробки практичного дослідження Методи розробки – аналіз наукової літератури, порівняння методів кластеризації, вибір атрибутів, підготовка даних, визначення метрик успішності, проведення практичних експериментів. Об’єктом розробки є алгоритми та програмне забезпечення для кластеризації та аналізу спільнот у соціальних мережах на основі вибраних методів.
 • Публікація
  Дослідження методів кластеризації для виділення клієнтських груп
  (2023) Тесленко, Д. М.
  Метою роботи є дослідження алгоритмів кластеризації та їх порівняння задля визначення оптимальних і неоптимальних з них. Результатом кваліфікаційної роботи є звіт з повним аналізом та порівнянням існуючих алгоритмів і використаних даних
 • Публікація
  Дослідження використання ігрових рушіїв для створення 2D платформеру
  (2023) Стрига, Д. М.
  Метою дослідження є аналіз існуючих ігрових рушіїв та вивчення можливості їх використання для створення 2D платформерної гри. В результаті роботи було порівняно найпопулярніші ігрові рушії (Unity, Unreal Engine, GameMaker, Godot, RPG Maker MZ, Construct 3, Stencyl, Buildbox, GDevelop) на предмет використання для розробки 2d платформерної гри. Для порівняння рушіїв були використані такі критерії як продуктивність, якість графіки, якість звуку, надійність та безпека, підтримка різних платформ, легкість створення користувацького інтерфейсу, підтримка контролерів та ін. За результатами порівняння було вибрано один, за допомогою якого було створено гру.
 • Публікація
  Дослідження методів оптимізації розпізнавання зображень у реальному масштабі часу
  (2023) Перець, О. В.
  Метою роботи є дослідження різних методів оптимізації розпізнавання зображень у реальному масштабі часу. Дослідження зосереджується на розгляді різних методів, які икористовуються для розпізнавання зображень, таких як методи на основі правил, Haar каскади, YOLO, їх порівнянні та визначенні ступеня відмінності між ними, а також визначення конкретних завдань та сценаріїв, де ці методи найбільш ефективні. Досліджуються та оптимізуються параметри методів розпізнавання залежно від вимог конкретного завдання, які впливають на якість розпізнавання зображень у реальному масштабі часу. Результатом роботи є аналітичний огляд наявних методів розпізнавання та оптимізації функціональних параметрів методів для розпізнавання зображень у реальному масштабі часу, порівняння ефективності застосування методів для вирішення практичних задач
 • Публікація
  Дослідження методів розробки веб-застосунків з підтримкою миттєвого обміну повідомленнями
  (2023) Шаповалова, Д. М.
  Метою роботи є дослідження існуючих методів розробки систем миттєвого обміну повідомленнями, виділення критеріїв та методів для проведення порівняльного аналізу. У результаті роботи розглянуто існуючі методи розробки веб застосунків з використанням миттєвих повідомлень, вивчено їх особливості та принципи роботи, описано методи порівняння та запропоновано формули для обчислення показників, проведено експериментальне дослідження та проаналізовано його результати, сформовано рекомендації щодо їх використання.
 • Публікація
  Дослідження архітектурних рішень та методів оптимізації для підвищення продуктивності додатків на Node.js і Vue.js
  (2023) Стешко, В. Ю.
  Мета роботи – підвищення продуктивності та масштабованості додатків на Node.js та Vue.js. Методи розробки базуються на таких технологіях, як середовище розробки WebStorm 2022, мови програмування JavaScript та TypeScript, та фреймворки: Nest.js, Vue.js, СУБД PostgreSQL. В результаті роботи, було досліджено різні варіації побудови архітектури та методи оптимізації продуктивності, спроектовано архітектуру, як на сервері, так і на клієнті та програмно реалізовано веб-систему, у двох версіях, одна з яких успадковує кращі практики, а друга йде в розріз ними
 • Публікація
  Дослідження і розробка інформаційної технології визначення розміру взуття за зображенням
  (2023) Сахаров, І. Л.
  Мета роботи – розробка інформаційної технології визначення розміру взуття за двовимірним зображенням. Методи дослідження базуються на технології OpenCV. У результаті роботи проведено аналіз предметної області, особливостей і проблем, що є предметом дослідження. Виконано огляд наукової літератури та існуючих досліджень; аналіз методів порогування, розмиття та кластеризації зображення, виявлення контурів. Використовуючи метод лінійної згортки обрано технологію розпізнавання об’єктів у режимі реального часу, яка буде використовуватися для реалізації мети роботи. На основі схожих робіт, розроблено покращений алгоритм визначення висоти стопи та розміру взуття. Проведено серію експерементів, виходячи з яких сформовано обмеження щодо фотографій.
 • Публікація
  Дослідження методів та підходів до розпізнавання QR-кодів
  (2023) Рубльов, А. Ю.
  Метою роботи є дослідження та аналіз методів розпізнавання QR-кодів. В роботі розглядаються методи та підходи, що використовуються для розпізнавання QR-кодів. В результаті роботи проведено дослідження підходів до розпізнавання QR-кодів.
 • Публікація
  Дослідження керованості англійсько-українського машинного перекладу на основі спеціалізованих корпусів. Набори даних
  (2023) Сайчишина, Н. С.
  Об’єктом дослідження є набори даних для впровадження керованості машинного перекладу з англійської на українську мови, способи оцінки отриманих машинних перекладів. Предмет дослідження це вплив наборів даних, що містять дані різного стилістичного забарвлення на керованість отриманого машинного перекладу із англійської мови на українську. Методи розробки базуються на таких технологіях як Python3, huggingface datasets, мовні моделі BERT і MiniLM. Практична цінність отриманих результатів полягає в удосконаленні машинного перекладу з англійської мови на українську, а також створення якісних наборів даних, на яких можуть ґрунтуватися майбутні дослідження з області машинного перекладу, генерації текстів, опису зображень, семантичного пошуку.
 • Публікація
  Методи синтезу надшвидкодiючих структур мовних систем штучного iнтелекту
  (2023) Шульга, В. В.
  Метою роботи є дослідження методів впровадження синтезу людської мови у системах штучного інтелекту та нейронних мережах з урахуванням оптимальної швидкості. Результатом роботи є порівняльне дослідження методів синтезу мовних моделей на основі генеративних нейронних мереж. Дослідження відбувається на системи, яка використовує штучний інтелект для роботи та спілкуванням з користувачами за допомогою обміну текстовими повідомленнями.
 • Публікація
  Дослідження методів аналізу звукового ряду та генерація структурованого опису
  (2023) Пономаренко, А. О.
  Метою роботи є порівняння використання спектрограм і хромограм для розпізнавання акордів нейронною мережею. Результатом роботи є набір даних у вигляді записів на гітарі акордів різних тонів і типів, програма для навчання порівняння якості розпізнавання спектрограм і хромограм, аналіз якості використання хромограм в реальних умовах.
 • Публікація
  Дослідження методів та оптимізація оповіщень про помилку при роботі програмної системи
  (2023) Полтавець, М. Ю.
  Метою дослідження є оптимізація та аналіз різних за складністю та структурою методів оповіщень про помилку при роботі програмної системи. Методи розробки базуються на основі архітектурних підходів до написання систем оповіщення, на мові програмування Java, використовуючи фреймворк Spring. У результаті роботи було проведено ретельний аналіз існуючих методів оповіщень про помилку та виявлено найбільш влучний для поставленої задачі
 • Публікація
  Дослідження можливостей дерев рішень та методів синтаксичного аналізу арифметичних процесів для оптимізації роботи програм
  (2023) Перетяга, М. Ю.
  Метою роботи є проведення дослідження методів синтаксичного аналізу арифметичних процесів дерева рішень для оптимізації програм. У результаті роботи була здійснена підготовча робота для подальшого дослідження та розроблена документація для майбутньої системи оптимізації програм.