Кафедра інформаційних управляючих систем (Маг_ІУС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 80
 • Документ
  Дослідження методів Process Mining в задачах пошукового просування сайтів в мережі Інтернет
  (2022) Єрохін, Д. О.
  При виконанні даної магістерської роботи описані методи Process Mining, а саме метод Performance Mining, який буде використовуватися для удосконалення методу пошукового просування сайтів, а саме аналізу сторінки на предмет конкретних атрибутів. Використавши новий метод можна буде зробити ранжування сторінок більш точним, задля відсіювання сторінок, які використовують методи пошукової оптимізації сайтів, які заборонені компанією Google та її пошуковим роботом Googlebot, котрий аналізує сторінки. Під час дослідження роботи наведені результати: аналіз існуючих методів вирішення задачі, аналіз способів вдосконалення існуючого методу, удосконалення методу задля отримання результатів, аналіз отриманих результатів
 • Документ
  Дослідження методів побудови модуля «Кабінет психолога» медичної інформаційної системи
  (2022) Уварова, В. Ю.
  В ході кваліфікаційної роботи було виконано огляд та аналіз існуючих медичних інформаційних систем та їх властивостей, проведено дослідження методів побудови систем для медичних закладів та грунтуючись на проведеному аналізі було розроблено удосконалений метод побудови модуля «Кабінет психолога» МІС. Використовуючи удосконалений метод було реалізовано програмний додаток, за допомогою якого психолог може більш ефективно проводити медичну реабілітацію та вчасно змінювати метод лікування не допускаючи регресу у пацієнта. Галузь застосування –інформаційні системи в медичній галузі.
 • Документ
  Дослідження моделей підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладів вищої освіти
  (2022) Тригуб, О. М.
  Метою магістерського дослідження є підвищення ефективності функціонування підсистем супроводу освітнього процесу шляхом модернізації існуючої системи з використанням запропонованої моделі та критерію оцінювання ефективності функціонування підсистеми. У ході виконання роботи було використано метод системного аналізу, метод аналізу предметної області, апарат теорії множин, методи оцінювання ефективності функціонування, метод функціонального моделювання. У результаті виконання магістерського дослідження розроблено узагальнену модель підсистеми супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти та створено критерій оцінювання її ефективності. Рекомендацією щодо використання результатів роботи є використання створеного критерію оцінювання ефективності функціонування під час порівняння двох або більше підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти для вибору найбільш ефективної з них
 • Документ
  Дослідження методів прогнозування результатів клінічних випробувань медичних речовин
  (2022) Стоянов, К. Б.
  В роботі представлено адаптивний метод прогнозування з використанням процедури GLIMMIX та створена програмна реалізація. Використання адаптивних методів аналізу дозволяють вносити зміни в ході випробування, щоб прискорити та оптимізувати процес, а також дозволяють спрогнозувати ефективність лікарської дії медичної речовини.
 • Документ
  Дослідження методів і технологій автоматизації моніторингу інфраструктур для хмарних інформаційних систем
  (2022) Скляр, В. О.
  У роботі виконано огляд методів, моделей, технологій автоматичного створення хмарних інфраструктур та інфраструктур моніторингу. На підставі проведеного аналізу запропоновано методи автоматичного створення хмарних інфраструктур та інфраструктур моніторингу. Об’єктом дослідження в рамках магістерської кваліфікаційної роботи є інформаційні ресурси хмарних інфраструктур та інфраструктур моніторингу. Предмет дослідження: моделі та технології автоматичного створення хмарних інфраструктур та інфраструктур моніторингу.