Кафедра інформаційних управляючих систем (Маг_ІУС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 105
 • Документ
  Дослідження методів пріоритезації вимог до IT-продуктів
  (2023) Кравчик, К. В.
  Мета роботи: порівняти методи пріоритезації вимог до IT-продуктів, надати характеристики, за якими можливо зробити висновок про доречність використання методу пріоритезації у практичній ситуації, дослідити методи пріоритезації на предмет ефективності. В ході роботи проведено аналіз існуючих методів пріоритезації вимог до IT-продуктів. На підставі проведеного аналізу запропоновано перелік критеріїв для характеризації методів пріоритезації, за допомогою яких проведено порівняльний аналіз досліджених методів пріоритезації. Проведено експеримент, за результатами якого доведено ефективність кожного з досліджених методів та доведені гіпотези, видвинуті під час проведення порівняльного аналізу досліджених методів. Пропонується використовувати результати роботи як основу для визначення доцільного метода пріоритезації вимог для проєкта.
 • Документ
  Дослідження методів динамічної адаптації рекомендацій в ІТ-проектах електронної комерції
  (2023) Стукалов, С. В.
  Об’єкт дослідження – процеси побудови рекомендацій в ІТ-проектах електронної комерції. Предмет дослідження – методи динамічної адаптації рекомендацій в ІТ-проектах електронної комерції. Мета дослідження – проаналізувати властивості рекомендаційних систем, існуючи методи побудови рекомендацій та обґрунтувати необхідність адаптувати рекомендації по мірі зміни запитів та вподобань користувачів
 • Документ
  Дослідження та обґрунтування вибору інноваційного пакету робіт ІТ-проєкту розробки програм навчання англійської мови
  (2023) Тимахов, Д. В.
  У цій дослідницькій роботі представлено комплексний аналіз сучасних методів і технологій, що використовуються для розробки програм вивчення англійської мови, з особливим акцентом на інноваційному використанні моделей обробки природної мови. Робота включає огляд та оцінку існуючих програм вивчення англійської мови та висвітлює переваги моделей ОПМ для покращення результатів вивчення мови. У дослідженні також визначено та проаналізовано існуючі моделі ОПМ та обрано модель GPT-3 для використання в ІТ-проєкті, призначеному для розробки програм з вивчення англійської мови. Крім того, на основі моделі GPT-3 розроблено прототип для перевірки результатів дослідження. Дослідження включає детальний опис та аналіз вимог до побудови ІТ-проєкту для розробки програм з вивчення англійської мови. Крім того, робота включає в себе вибір та обґрунтування інноваційного пакету робіт, використаного в процесі розробки. В цілому, ця робота надає цінну інформацію про сучасні методи та технології, що використовуються при розробці програм з вивчення англійської мови, та демонструє потенційні переваги використання моделей ОПМ. Робота є чудовим ресурсом для дослідників і практиків, зацікавлених у використанні алгоритмів ОПМ для розробки інноваційних та ефективних програм вивчення англійської мови.
 • Документ
  Дослідження та використання хмарних технологій в процесі проєктування ІТ-інфраструктури організаційних систем
  (2023) Захарченко, Д. О.
  Мета роботи – дослідження та аналіз методів проєктування ІТ-інфраструктури організаційних систем та розробка власного методу проєктування ІТ-інфраструктури організаційних систем з використанням хмарних технологій. Дослідження, що проведені в роботі, базуються на використанні методів системного аналізу задач проєктування ІТ-інфраструктури організаційних систем, хмарних технологій обробки та зберігання даних та методів аналізу ефективності запропонованого підходу. На основі результатів виконаних досліджень був розроблений модифікований метод проєктування ІТ-інфраструктури організаційної системи з використанням хмарних технологій. Розроблений метод може використовуватися більшістю організацій з типовою лінійно-функціональною організаційною структурою.
 • Документ
  Дослідження методів оцінювання ефективності проектів з розробки довідкових ІС для паркування автомобілів
  (2023) Збаражський, К. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів оцінювання ефективності проектів з розробки довідкових ІС для паркування автомобілів шляхом оптимізації розміщення автомобілів на муніципальних місцях паркування або місць паркування біля супермаркетів і торгово-розважальних центрів. Об’єктом дослідження в рамках цієї магістерської кваліфікаційної роботи є інформаційний супровід обслуговування клієнтів на паркуваннях із застосуванням інформаційних технологій і систем. Предметом дослідження є методи оцінювання ефективності проектів з розробки довідкових ІС для паркування автомобілів. В ході дослідження отримані такі результати: проаналізовано методи оцінювання ефективності існуючих довідкових ІС для паркування автомобілів, виконано аналіз процесу роботи кожного з цих методів, аналіз проблем використання існуючих методів, побудовано критерій оцінювання ефективності ІС для паркування автомобілів, проведено апробацію методу адаптації ІС для паркування автомобілів.