Кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (Маг_МЕЕПП)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 68
 • Документ
  Мікрохвильова неруйнівна діагностика малорозмірних об'єктів
  (ХНУРЕ, 2022) Сухін, В. В.
  Об’єкт дослідження – неруйнівна діагностика параметрів речовин та об’єктів. Мета роботи – визначення та обгрунтування вибору засобів НВЧ діагностики електрофізичних характеристик малорозмірних об’єктів. Метод досліджень – теоретичний, що включає аналіз теоретичних та експериментальних досліджень неруйнівної діагностики як мікрохвильової так і радіохвильової, через цей аналіз обереться метод, конструкція, та форма зонда. Робота включає в себе аналіз та обробку досліджень неруйнівного контролю в мм діапазоні. Отримані результати дозволяють обирати конструктив мікрохвильових сенсорів для неруйнівного контролю електрофізичних параметрів різного роду біологічних об’єктів, тканин та середовищ. Це відкриває додаткові можливості у вивченні їх властивостей, контролю жіттядіяльності та діагностиці захворювань.
 • Документ
  Дослідження та адаптація сучасних методів комп'ютерного синтезу мікроелектронних компонент
  (ХНУРЕ, 2022) Бобринська, А. В.
  Мета роботи – дослідити сучасні алгоритми комп’ютерного аналізу електронних кіл та їх реалізацію в пакетах прикладних програм загального вжитку (OrCAD, P-CAD, Electronics WorkBench та ін.). Розробити рекомендації щодо адаптування цих алгоритмів для створення віртуальних макетів синтезу мікроелектронних компонент. Об’єкт дослідження – сучасні методи комп’ютерного синтезу виробів мікроелектроніки. Метод розробки – використання мов Web-програмування HTML, монтажу і запису VEGAS Pro та впровадження результатів у загальний доступ. Результат – створена система не містить зайвої інформації, дуже дешева та має зрозумілу структуру. Кожен бажаючий обирає для себе потрібну категорію пакетів, в залежності від складності поставленого завдання, можливостей його ПК і т.д.. Так само були покращені технології і методи розробки, система має розширену базу даних яка може бути вивчена і переглянута в будь-який час в будь-якому місці, не має великих запитів до швидкості мережі Internet. Значимість та висновок – підготовлений матеріал дозволяє кожному бажаючому працювати з доступними пакетами прикладних програм, обрати для себе найбільш підходящий та, що найважливіше, навчитися працювати за допомогою навчальних віртуальних макетів
 • Документ
  Система контролю та діагностики транспортних засобів на базі програмованих вентильних матриць
  (ХНУРЕ, 2022) Деркач, Д. М.
  Об'єкт дослідження – методи і засоби реалізації систем контролю параметрів транспортних засобів. Мета роботи – дослідження перспективних засобів реалізації систем контролю та управління для транспортних засобів широкого застосування, оптимізація застосовуваної компонентної бази, удосконалення та розробка елементів системи контролю. Метод досліджень – автоматизоване проектування на ЕОМ. Запропонована система контролю параметрів транспортних засобів може являти практичний інтерес, як для розробників автомобільних пристроїв, так і для фахівців в галузі промислових систем контролю та керування, в перспективних системах контролю стану та режимів експлуатації транспортних засобів.
 • Документ
  Модифікація активного шару фотоприймачів на основі багатошарових наноструктур
  (ХНУРЕ, 2022) Ільченко, А. Д.
  Об'єктом дослідження є енергетичні стани частинок і квазічастинок в тришаровій квантово-розмірній структурі, створеній на основі твердого розчину GaAs/AlxGa1-xAs, яка знаходиться у i області p-i-n фотодіоду. Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження залежності енергетичних характеристик коефіцієнту поглинання квантово-розмірного фотоприймача від інженерних параметрів квантово-розмірної структури. Методом досягнення є квантово-механічне моделювання енергетичних станів частинок і квазічастинок в активній області фотоприймача за допомогою розв’язання стаціонарного рівняння Шредінгера. За допомогою математичного пакету Mathcad, проведено дослідження впливу на коефіцієнт поглинання структурних параметрів активної області фотоприймача, створеного на основі багатошарової квантово-розмірної структури.
 • Документ
  Способи розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж у різних програмних середовищах
  (ХНУРЕ, 2022) Колисниченко, М. С.
  У першій частині роботи наведені основні поняття штучних інтеллектуальних систем. У другій частині роботи проведений огляд термінології. Третя частина роботи включає інформацію про основні поняття щодо вибору мережи. У четвертій частині була решена задача із розпізнавання образа. П’ята частина це експеримент у MATHCAD. У цій роботі були розглянуті механізми побудови голографічного дісплею та його основні технічні характеристики та вивчени основні принципи та використання мікроконтролеру Arduino Uno в сфері відображення інформації.