Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_МЕЕПП)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 99
 • Публікація
  Дослідження та розробка системи штучного освітлення на основі тонкоплівкових органічних світлодіодів
  (2024) Позднякова, А. О.
  Об’єкт дослідження – структура джерела випромінювання освітлювача для рослин. Мета роботи – оптимізація складу та конструкції освітлювача для тепличних та кімнатних рослин виходячи з найбільш ефективної спектральної характеристики. Метод дослідження – аналітичний метод порівняння спектральних характеристик різних випромінювачів, вибір випромінювачів за основними характеристиками: ефективність, екологічність освітлювачів. Розглянуто декілька типів випромінювачів, у результаті всебічного аналізу у якості елемента освітлювача був обраний органічний тонкоплівковий світлодіод. Результати роботи можуть використовуватися для проектування освітлення в теплицях, для вирощування рослин (овочі, фрукти, домашні рослини).
 • Публікація
  Дослідження тонкоплівкової сонячної батареї на основі органічних сполук
  (2024) Стаднік, Д. В.
  Об’єктом дослідження в цій роботі є моделювання тонкоплівкової сонячної батареї на основі органічних сполук, який включає в себе ряд етапів та компонентів. Предметом дослідження в роботі є взаємозв'язок та вплив параметрів товщини активного шару на вольт-амперні та інші характеристики. Метою магістерського дослідження є вдосконалення структури тонкоплівкової сонячної батареї на основі органічних сполук з метою підвищення ефективності, зниження витрат та покращення якості виробу. У ході виконання роботи було використано метод системного аналізу для комплексного вивчення структури та взаємозв'язків компонентів системи. Також використовувався метод аналізу предметної області для глибокого розуміння основних аспектів та тенденцій, що впливають на досліджуваний процес. У результаті виконання магістерського дослідження розроблено оптимізовану модель тонкоплівкової сонячної батареї, яка враховує виявлені закономірності та рекомендації щодо покращення ефективності.
 • Публікація
  Дослідження багатошарового сонячного фотоперетворювача
  (2024) Бойко, Б. Ю.
  У роботі проведено дослідження методів та засобів виробництва відновлюваних видів енергії (зокрема сонячної), розглянуті існуючі схеми та виконані розрахунки характеристик тандемної сонячної батареї. Мета роботи – пошук та обґрунтування напрямків поліпшення характеристик тонкоплівкових багатошарових сонячних фотоперетворювачів, вибір структур та конструкцій багатошарового фотоперетворювача, дослідження характеристик фотоперетворювача.
 • Публікація
  Аналіз структурної та функціональної електричної схеми бортової частини лінії радіоуправління БПЛА
  (ХНУРЕ, 2024) Гришков, С. В.
  Об’єкт дослідження – структурна та функціональна електричні схеми бортової частини лінії радіоуправління БПЛА. Предмет дослідження – бортова частина лінії радіоуправління БПЛА. Мета роботи – розробка прототипу комп’ютерної моделі бортової частини лінії радіоуправління БПЛА. Метод дослідження –. теоретично-дослідницький, з використанням сучасних програмних засобів. Актуальність – сьогодні індустрія безпілотних літальних апаратів зростає з кожним днем. Дрони мають широкий спектр застосування. Наразі вони використовуються в системах безпеки, рятувальних операціях, пожежогасінні, доставці посилок, відео- та фотозйомці, кінозйомці та багато іншого. Дрони значно полегшують роботу людини. Автоматизовані системи управління дронами актуальні тому, що ці апарати поступово починають замінювати людей і переходять в автоматизований режим роботи. Дипломний проєкт включає розробку прототипу комп’ютерної моделі бортової частини лінії радіоуправління БПЛА, яка може використовуватися для навчального дослідження радіоуправління БПЛА.
 • Публікація
  Дослідження властивостей різних типів мікроконтролерів та використання їх в електронних пристроях
  (ХНУРЕ, 2024) Тимченко, Ю. В.
  Об’єкт дослідження – дослiдження властивостей різних типів мікроконтролерів та використання їх в електронних пристроях. Мета роботи – провести системний аналіз та порівняння властивостей різних типів мікроконтролерів з метою визначення їхньої ефективності та придатності для застосування в електронних пристроях. Метод дослідження – вивчення та порівняння властивостей різних типів мікроконтролерів для їхнього ефективного використання у сучасних електронних пристроях. У зв’язку з розвитком науки i техніки все частіше використовуються мікропроцесорні системи. Такi системи відрізняються повною функціональністю, високою технологічністю, адаптивністю. Часто, щоб адаптувати систему до нового завдання, досить просто змінити програму мікропроцесора. Високий ступінь адаптивності дозволяє використовувати такі системи для виконання різноманітних завдань обробки інформації. Широке використання таких систем вимагає підготовки великої кількості фахівців, здатних розробляти та експлуатувати ці системи. Тому метою цієї роботи є надання огляду базових знань мікропроцесорної техніки, необхідних для розробки та експлуатації мікропроцесорних систем.
 • Публікація
  Дослідження сенсора на основі резонатора в режимі шепочучої галереї для діелектрометрії в Ка-діапазоні
  (ХНУРЕ, 2024) Чекубашева, В. А.
  Об’єкт дослідження : діелектрометрія біологічних рідин. Предмет дослідження : характеристики одиничного діелектричного резонатора у режимі мод шепочучої галереї. Мета роботи: вдосконалити існуючі методи діелектрометрії за допомогою резонатора в режимі мод шепочучої галереї для проведення вимірювань одночасно на шести резонансних частотах. Методи дослідження: математичне моделювання діаграми Коула-Коула, моделювання з використанням програмного забезпечення COMSOL Multiphysics, експеримент, вимірювання діелектричних характеристик, порівняння розрахованих результатів з літературними джерелами. Апаратура: температрний PID регулятор Covesion TC M P 5A, пара дзеркальних тефлонових хвилеводів та діелектричний резонатор, аналізатор спектру Keysight 8722С, Agilent Technologies N5230A, датчик ємності NA503, програмне забезпечення, розроблене мовою Python. Актуальність : Ка-діпазон представляє перспективи для вивчення релаксації різноманітних молекул, проте досі актуальним залишається питання діелектрометрії біологічних рідин в цих частотах, особливо для дослідження розчинів ДНК. Тому було використано метод для високочутливих вимірювань різних розчинів, чия концентрація співставна з концентраціями у тілі людини. Галузь застосування: медицина, харчова промисловість, наукова дослідницька діяльність, пов’язана з вивченням структури, форми та функцій молекул.
 • Публікація
  Напівпровідниковий лазер з квантовою розмірною структурою
  (2024) Бутенко, О. Т.
  Об’єкт дослідження – напівпровідниковий квантово-каскадний лазер. Мета роботи – обгрунтувати вибір типу наноструктури для створення квантового каскаду в активній області квантово-каскадного лазеру. Метод дослідження – порівняльний аналіз розподілу квантових станів у багатошарових квантових розмірних структурах різних конструкцій на піставі математичного моделювання. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що ККЛ є перспективним напрямком розвитку напівпровідникових лазерів. Використання ККЛ дозволяє поліпшити характеристики лазерних випрмінювачів і розширити можливості їх застосування.
 • Публікація
  Високотемпературні інфрачервоні фотодетектори: стан і прогноз
  (2024) Бойчук, О. Г.
  Об'єкт дослідження: Високотемпературні інфрачервоні фотодетектори: стан і прогноз. Мета роботи: розгляд стану і прогноз високотемпературні інфрачервоні фотодетектори: стан і прогноз. Метод дослідження: порівняльний аналіз високотемпературних інфрачервоних фотодетекторів. Актуальність: сьогодні важливим напрямком розвитку фотоприймачі та технологій в цілому є високотемпературні фотоприймачі інфрачервоного діапазону. Які мають ряд преваг порівняно зі звичайними фотоприймачами. Область застосування: військова промисловість (ракети з тепловим та інфрачервоним наведенням), дослідження космічних об’єктів, створення нових способів передачі даних, та інше.
 • Публікація
  Оптичні фільтри на основі багатошарових наноструктур
  (2024) Хрипливий, О. Р.
  Об’єкт дослідження – оптичні властивості багатокомпонентних наноструктурованих матеріалів. Мета роботи – обгрунтувати вибір виду матеріалу і типу наноструктури для створення оптичних фільтрів з добре керованими властивостями. Метод дослідження – структурний та порівняльний аналіз оптичних властивостей різноманітних наноструктурованих матеріалів з огляду на можливості модифікації спектрів пропускання, поглинання та відбиття. Колір відіграє важливу роль у житті людини: без нього життя було б нудним та однотонним. Колір друку з різними характеристиками, такими як відтінок, яскравість і насиченість, і висока роздільна здатність є основною характеристикою пристроїв сприйняття зображення. Гнучка кольорова конструкція фільтр також бажаний для кутової нечутливості та незалежності від напрямку поляризації падіння світло. Крім того, важливо, щоб розроблений фільтр був сумісний із розпізнаванням зображення пристроїв з точки зору технології та розмірів. Тому кольоровий фільтр вимагає особливої обережності при проектуванні, функціонування та інтеграція. У цій роботі представлено вичерпний огляд наноструктурованого кольору дизайни фільтрів, описані на сьогоднішній день, і оцінити їх з точки зору продуктивності.
 • Публікація
  Цифровий трекінг сонячного модуля
  (2024) Кадаченко С. Ю.
  Об’єкт дослідження – слідкуюча цифрова система для сонячного трекера. Мета роботи – можливість підвищення рівня генерації сонячної електроенергії за рахунок удосконаленого трекера та мінімізації не ефективних втрат за допомогою оптимального відстеження положення Сонця. Метод дослідження – вдосконаленні та підвищенні ефективності роботи сонячного трекера за рахунок використання чотирьох фоторезисторів та спеціальної програмної обробки інформації отриманої з них, що дозволяє точніше визначати положення Сонця і підвищити ефективність генерації енергії сонячною панеллю за рахунок максимізації потоку сонячних променів, які потрапляють на її поверхню. Актуальнісь – найбільш популярними та використовуваним у наш час є перетворення сонячної енергії. Для зменшення втрат відтворюваної енергії використовуються слідкуючі системи за Сонцем, що повертають сонячний перетворювач вслід за сонячним світло, вони називаються – сонячні трекери. Отже основною ціллю даної магістерської дисертації є дослідження сонячної енергетики, створення моделі та розробка вдосконаленого одновісного сонячного трекара порівняльного аналізу.
 • Публікація
  Резонансно-тунельний діод і прилади на його основі
  (2023) Прокіпець, М. В.
  Об'єктом дослідження є багатошарова квантово-розмірна структура, створена на основі напівпровідникових з'єднань групи. Метою роботи є дослідження впливу структурних та електрофізичних параметрів активної області на ВАХ резонансно-тунельного діоду. Метод дослідження – квантово-механічне моделювання вольт-амперної характеристики резонансно-тунельного діоду з багатошаровою квантово-обмеженою активною областю. У роботі проведено огляд методів генерації електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону за допомогою різних генераторних приладів. Показана можливість успішного застосування у якості генераторного приладу резонансно-тунельного діоду. Проведено математичне моделювання процесу перенесення заряду через багатошарову квантово-розмірну структуру.
 • Публікація
  Напрямки підвищення пропускної здатності кабельних ліній передачі
  (ХНУРЕ, 2024) Сорокін С. Р.
  Об'єктом дослідження є широкосмугові лінії передачі. Метою цієї роботи є аналіз перехідних характеристик широкосмугових ліній передачі. У кваліфікаційній роботі розглянуті характеристики різних типів широкосмугових ліній передачі та фактори, що впливають на їх характеристики. Наведено оцінку перекручування імпульсних сигналів внаслідок їхнього поширення за такими лініями. За допомогою пакету "Mathcad" проведено розрахунок перехідних характеристик коаксіальних, стрічкових ліній деяких типів кабелів. Систематизовані в ході виконання роботи співвідношення, оцінювання, характеристики широксмугових провідних ліній передачі, можуть бути використані при практичних розрахунках перехідних та імпульсних характеристик конкретних, застосовуваних на практиці, ліній.
 • Публікація
  Аналіз стійкості навігаційних систем БПЛА
  (ХНУРЕ, 2024) Шум, А. В.
  Мета роботи – визначення факторів впливу на навігаційні системи БПЛА, та узагальнення основних сучасних способів побудови систем управління маршрутом польоту БПЛА в автономному режимі. Об’єкт дослідження – системи керування рухом БПЛА. Предмет дослідження – навігаційні системи БПЛА. Метод дослідження – аналітичний. В роботі розглянуто конструктивну будову та різновиди безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також переваги та недоліки різних типів навігаційних систем БПЛА до фактору впливу радіоелектронних засобів РЕБ. Розглянуто типи радіоелектронних систем РЕБ, їх класифікацію та способи застосування для протидії БПЛА.
 • Публікація
  Дослідження нанотехнологічного оптичного пристрою для визначення органічних речовин у рідких середовищах
  (2024) Логунов, В. С.
  Тема кваліфікаційної роботи – дослідження нанотехнологічного оптичного пристрою для визначення органічних речовин у рідких середовищах. Метою науково-дослідної роботи є розробка та дослідження оптичного нанотехнологічного оптичного пристрою, автоматизація процесу аналізу та зниження межі визначення аналізу органічних речовин у рідких середовищах. Об’єкт дослідження – процеси у напівпровідникових квантово-розмірних структурах двохелектродної комірки оптичного сенсора при взаємодії з органічними сполуками під час аналізу, що супроводжуються протіканням електричного струму та випромінюванням оптичного аналітичного сигналу. Предмет дослідження – нанотехнологічний оптичний пристрій для визначення органічних речовин у рідких середовищах. Методи дослідження: теоретичні дослідження роботи базуються на математичному моделюванні компонентів оптичного пристрою з використанням апарату теорії вимірювань. Дослідження оптичних та електрохімічних властивостей зразків, обробка даних проводилися з використанням сучасних оптичних методів та електрохімії, апробованих методик та сучасного оптичного, електрохімічного та нанотехнологічного обладнання. Статистична обробка експериментальних результатів базується на використанні регресійного аналізу та побудові на його основі градуювального графіку.
 • Публікація
  Дослідження перспективних схем перетворювачів електричної енергії для сонячних електростанцій
  (2024) Сідак, Д. О.
  Об'єктом дослідження є схеми постійного (стабілізованого) струму на основі індуктивно-ємнісного перетворювача, тобто схеми розподілу та споживання сонячної електричної енергії, що забезпечують незалежність вихідного струму від величини опору навантаження. Мета роботи – створення моделі пристрою постійного струму на основі індуктивно ємнісного перетворювача, аналіз його роботи та порівняння результатів моделювання з розрахунковими значеннями. У роботі було розглянуто основні схеми перетворювачів постійної напруги на змінну. Для цього була вибрана двотактна схема інвертора із середньою точкою трансформатора, що володіє підвищеною ефективністю при відносно малих значеннях напруги живлення. Проведено розрахунок силової частини та системи управління джерела живлення, вибрано елементну базу для реалізації всіх блоків пристрою. Розроблено модель розробленого пристрою у програмі MultiSim. Інверторні схеми можуть бути застосовані у широкому спектрі галузей, автомобілебудування, фотоелектричні масиви, а також для живлення побутових предметів.
 • Публікація
  Дослідження розподілу електромагнітного поля в датчику скануючого зондового мікроскопа
  (2023) Пономаренко, Р. І.
  Об’єкт дослідження – коаксіальний датчик для неруйнуючого та безконтактного вимірювання параметрів напівпровідників. Мета роботи – розробка методики моделювання розподілу електромагнітних полів в робочому об’ємі коаксіального резонатора квазістаціонарного типу шляхом розв’язання рівняння Гельмгольца. Метод дослідження – чисельне моделювання на ЕОМ. Моделюється розподіл азимутальної складової високочастотного магнітного поля, радіальної і аксіальної складових електричного поля в просторі циліндричної системи з азимутальною симетрією. Розроблено та перевірено алгоритм розрахунку електромагнітних полів шляхом безпосереднього розв’язання рівняння Гельмгольца методом скінчених різниць. Новим є те, що граничні умови і структура об’єкта, що моделюється, можуть задаватися зовсім довільно за допомогою спеціально розробленої символічної методики. Результати досліджень можуть бути використані при розробці датчиків для неруйнуючого контролю та вимірювання параметрів різноманітних шаруватих структур. Прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження – удосконалення способу задавання межових умов на відкритих границях.
 • Публікація
  Математичне моделювання комплексірованного зображення оптичної і тепловізійної системи
  (2020) Євтушенко, Б. В.
  Мета роботи – удосконалення ймовірності правильного виявлення сигналу за допомогою комплексування зображень с декількох систем, збільшення загальної ефективності системи виявлення різних об’єктів, в тому числі безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Метод дослідження – в якості теоретичного методу був використаний літературний аналіз в якому розглянуті основні сучасні методи комплексування зображень та їх недоліки.. Моделювання та розрахунок імовірностних характеристик за допомогою розробленого методу оцінки зоражень виступило в ролі експерементального дослідження
 • Публікація
  Поліпшення дальності виявлення ІЧ випромінювання об'єктів тепловізійною системою
  (2020) Єгіян, Г. Д.
  Мета роботи – поліпшення дальності виявлення ІЧ випромінювання об'єктів тепловізійною системою. Метод дослідження – аналітичний, експериментальний. При виконанні атестаційної роботи були розглянуті сучасні тепловізійні системи. Проаналізовано останні розробки в області ІЧ-випромінювання. Розроблено та розраховано алгоритм розрахунку дальності дії тепловізійної системи. Розроблено тепловізор на основі нової мікроболометричної матриці. Отримані результати свідчать про актуальність розвитку даного напрямку та вказують на перспективу дослідження в цій сфері
 • Публікація
  Вiртуaльнa нaукoвo-дoслiдницькa лaбoрaтoрiя збуджeння тa пoширeння eлeктрoмaгнiтних хвиль у рiзних сeрeдoвищaх
  (2020) Вoлoшин, Р. М.
  Мeтa рoбoти – ствoрeння вiртуaльнoгo iнструмeнтaрiю в сeрeдoвищi Labview для дoслiджeння рiзних типiв хвиль у прямoкутнoму хвилeвoдi. Мeтoд дoслiджeння – aнaлiз лiтeрaтури, aнaлiз пoдiбних кoнструкцiй, кoмп'ютeрнe мoдeлювaння тa прoeктувaння. У диплoмнoму прoeктi синтeзoвaнo вiртуaльний стeнд у сeрeдoвищi LabView, який дaє мoжливiсть прoвeсти iмiтaцiйнe мoдeлювaння для визнaчeння пaрaмeтрiв eлeктрoмaгнiтнoї хвилi в прямoкутнoму хвилeвoдi
 • Публікація
  Фотопоглинання з внутрішнім підсиленням у багатошарових надгратках
  (2020) Попов, М. Г.
  Метою даної атестаційної роботи є дослідження прозорості багатосекційного фотодетектору інфрачервоного випромінювання на основі короткохвильової та довгохвильової секцій, створеного на основі GaAs/AlGaAs. Метод дослідження – квантово-механічне моделювання руху носіїв у багатошарових КРС на основі розв′язання стаціонарного рівняння Шредінгера. У роботі досліджено прозорість чотирисекційної наноструктури фотоприйча інфрачервоного діапазону спектру у стаціонарному стані і під впливом зовнішнього сталого електричного поля.