Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 228
 • Документ
  Комплексування інформаційних каналів систем виявлення та спостереження безпілотних літальних апаратів з позицій теорії статистичних рішень
  (ХНУРЕ, 2021) Карташов, В. М.; Посошенко, В. О.; Колісник, В. І.; Капуста, А. І.; Рибников, М. В.; Першин, Є. В.; Кізка, В. О.
  Безпілотні літальні апарати (БПЛА) забезпечують виконання широкого спектру корисних для людства завдань, але, з іншого боку, вони представляють серйозну загрозу в господарській, військовій та інших областях діяльності людини. Труднощі спостереження БПЛА з використанням сучасних технічних засобів, а також їх відносно невисока вартість призводять до розширення сфери протиправних дій з використанням БПЛА. Тому захист різних об’єктів від БПЛА є серйозним науково-технічним завданням сучасності. Оскільки можливості відомих методів виявлення БПЛА різні, то на практиці реалізується спільне використання систем різного виду з метою підвищення інформативності одержуваних даних шляхом сумісної (комплексної) їх обробки. Число публікацій в даній області постійно збільшується, значна увага приділяється й інтегрованим системам, побудованим з використанням різних фізичних сенсорів. Однак ефективність функціонування мультисенсорних систем з комплексною обробкою вихідних сигналів каналів на практиці залишається недостатньою. Стаття присвячена дослідженню методів синтезу нових більш ефективних алгоритмів комплексування радіолокаційних, акустичних, оптичних і інфрачервоних інформаційних каналів інтегральних систем виявлення та розпізнавання БПЛА, які виконуються з позицій статистичної теорії оптимізації радіосистем. Такий підхід дозволяє синтезувати оптимальну (відповідно до обраного критерію якості) комплексну систему обробку інформації, що забезпечує отримання максимальної кількості інформації з векторного процесу, що спостерігається на входах інформаційних каналів. Показана можливість побудови оптимального детектора БПЛА з використанням пізньої стратегії об’єднання інформації на рівні рішень, прийнятих в окремих каналах системи.
 • Документ
  Обнаружение радиолокационных сигналов, рассеянных на акустических возмущениях, создаваемых БПЛА
  (ХНУРЕ, 2021) Карташов, В. М.; Посошенко, В. А.; Колесник, В. И.; Селезнев, И. С.; Бобнев, Р. И.; Капуста, А. И.
  Рассмотрена задача радиолокационного мониторинга БПЛА по его акустическому излучению. Показано, что в ряде практических случаев такой подход предпочтительней наблюдения радиолокационными методами непосредственно планера БПЛА. Отмечено, что радиосигналы, рассеянные на акустических пакетах от БПЛА, характеризуются неизвестной заранее комплексной огибающей, что не позволяет использовать методы оптимальной фильтрации для их обнаружения и оценивания. Показано, что для решения этих задач целесообразно использовать принцип накопления на интервале наблюдения приведенной к дисперсии шума энергии узкополосного случайного процесса, используя статистические различия шумовых колебаний и аддитивной смеси "сигнал плюс шум". Показано, что приведенная к шумам оценка энергии имеет либо центральное, либо нецентральное распределение "хи-квадрат" с определенным числом степеней свободы и параметром нецентральности, большим или равным нулю. В результате сравнения текущего значения параметра нецентральности с пороговым значением выносится решение о наличии или отсутствии на интервале наблюдения полезного сигнала при минимальной априорной информации о его параметрах. Отмечено, что известные выражения для дифференциальных плотностей вероятности центрального и нецентрального распределений "хи-квадрат" позволяют получить качественные оценки синтезированного обнаружителя. Предложена практическая структурная схема обнаружителя с использованием обработки принимаемых колебаний в квадратурных каналах.
 • Документ
  Применение метода навязывания фазы в псевдокогерентной доплеровскиой РЛС вертикального зондирования
  (ХНУРЭ, 2012) Шевченко, Р. А.
  Development of methods forming and processing signals in dopier radiolocating stations of vertical probe. The given work is devoted to the modem developments in the field of digital and analog way of signal quasicoherent processing.
 • Документ
  Формирователь случайной числовой последовательности с использованием метеорного радиоканала
  (ХНУРЭ, 2012) Репка, М. В.
  This paper presents a device for the formation of random number sequences using the meteor-burst channel. The device can be used to protect information transmitted by any channel. The block diagram and working principles are presented in this paper.
 • Документ
  Автоматизированный стенд для оцифровки данных о метеорных исследованиях
  (ХНУРЭ, 2012) Шандренко, Р. В.
  In paper presents an automated device for converting data of meteor radiolocation observations from the film into digital format. The device created by the author of this work. Impossibility to use serial devices is shown. Hard and soft parts of an automated device are presented. Is shown high speed and accuracy of the device work.