Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки (КІТАР)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 864
 • Публікація
  Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень в інтелектуальному виробництві
  (видавець Чернявський Д. О., 2024) Невлюдов, І. Ш.
  У підручнику приведено основні положення та технології Industry 4.0, описано сутність та необхідність впровадження циркулярної економіки, розрахункові аспекти організації сучасних промислових виробництв галузі радіоелектронного приладобудування. Представлені та детально розібрані приклади розрахунку показників організації виробничих процесів зазначеної галузі, розрахунку показників радіоелектронних приладів, як об’єктів виробництва, та розрахунку показників обладнання та засобів автоматизації сучасних виробництв. Теоретичні відомості підкріплені детально розібраними прикладами розв’язання реальних практичних задач, а також варіантами завдань для самостійного розв’язання. Підручник призначено для підготовці фахівців у галузі 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальності спеціальності 174 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка.Може бути корисний аспірантам та фахівцям в промисловості, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв галузі радіоелектронного приладобудування.
 • Публікація
  Створення інтелектуального модулю для автоматизованого моніторингу середовища у приватних та комерційних приміщеннях з використанням комп'ютерно-інтегрованих технологій
  (2024) Халімонов, Я. І.; Сотник, С. В.
  В роботі, вирішені всі поставлені завдання: проведено аналіз існуючих аналогів та порівняння їх між собою; проведено аналіз та вибір компонентів для модуля дистанційного моніторингу умов; розроблено схема підключення компонентів модуля; вибрано середовище для розробки мобільного додатку; розроблено сам мобільний додаток для дистанційного моніторингу умов середовища у приватних та комерційних приміщеннях з використанням комп'ютерно-інтегрованих технологій. У підсумку, розроблена система здатна проводити моніторинг параметрів з сенсорів та інформувати користувача за допомогою мобільного додатку, а це дозволяє вживати необхідних заходів для нормалізації умов (провітрювання, регулювання систем опалення/кондиціонування тощо). Система є інтелектуальною бо може давати поради користувачам щодо їх дій для нормалізації умов дистанционно 24/7
 • Публікація
  Development of automated control system for continuous casting
  (НУ «Запорожская политехника», 2024) Sotnik, S. V.
  Context. Today, automated continuous casting control systems are developing rapidly, as process of manufacturing billets (prod ucts) of same size from metal in casting mold in mass production has long been outdated and “continuous casting stage” is coming. This process is suitable for non-ferrous metals and steel. However, each time during development, task of improving quality of re sulting billet arises, which directly depends on optimizing efficiency and reliability of automated systems themselves. Optimization is key stage in development process, as it is aimed at ensuring accuracy and stability of casting process, which includes development of parametric model and accurate algorithms that ensure optimal temperature, metal pouring rate, oscillation frequency, oscillation am plitude, metal level in crystallizer, and position of position of industrial bucket stopper for each casting stage. In particular, this prob lem has not yet been fully solved in literature known to authors, so it is necessary to formulate problem and develop algorithm for system operation for specific safety casting unit. Objective. The aim of study is to develop automated control system to ensure accuracy and stability of casting process. Method. The developed control system for continuous casting plant is based on proposed parametric model, which is formalized on basis of set theory. The model takes into account key parameters for particular casting process: metal pouring rate, oscillation frequency, oscillation amplitude, metal level in crystallizer, and position of industrial bucket stopper. Results. The problem was formulated and key parameters were determined, which are taken into account in system’s algorithm, which made it possible to develop control system for continuous casting plant to solve problem of improving quality of resulting billet. Conclusions. A parametric model and generalized black box model representation were created, which are necessary for both new continuous casting projects and existing units to optimize metal casting process. To set up continuous casting system, controlled parameters such as pouring speed, oscillation frequency and amplitude, metal level in crystallizer, and position of industrial bucket stopper were determined. The algorithm of control system for continuous casting plant was developed, on basis of which system was developed that allows monitoring, regulation and control of obtaining steel process or non-ferrous billets. The developed user interface of control system is simple and easy to use.
 • Публікація
  Основи розробки кросплатформного програмного забезпечення на Avalonia
  (Видавництво Іванченка І. С., 2024) Новоселов, С. П.; Сичова, О. В.
  У навчальному посібнику містяться відомості для розробки додатків на Framework Avalonia. Розглядаються різноманітні аспекти, починаючи від налаштування робочого середовища, встановлення .NET на платформі Linux, і завершуючи реалізацією доступу до бази даних та відображенням структурованої інформації. Посібник також надає вичерпну інформацію щодо створення інтерфейсу користувача засобами Avalonia, взаємодії між візуальними елементами, використання елементів користувача, роботи з XAML та командами Avalonia. Подана інформація щодо прив’язки даних, роботи з властивостями стилю, маршрутизації подій, шаблонів даних і моделей відображення. Навчальний посібник призначено для підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів освіти в галузі електроніка, автоматизація та електронні комунікації, а також інформаційні технології. Може бути корисним розробникам програмного забезпечення, які цікавляться конструюванням користувацьких інтерфейсів з використанням Framework Avalonia. Особливо корисним цей посібник буде для тих, хто працює на платформі Linux і хоче використовувати Visual Studio Code або MS Visual Studio як інструменти розробки.
 • Публікація
  Node-RED та технологія промислового Інтернету речей
  (Видавництво Іванченка І. С., 2024) Невлюдов, І. Ш.; Новоселов, С. П.; Сичова, О. В.
  Навчальний посібник охоплює такі теми, як впровадження Інтернету речей і промислового Інтернету речей у виробництво, розглядається та цифрових двійників технологічного обладнання АСУТП в рамках концепції Індустрії 4.0. Подана інформація щодо використання мережі зв’язку 6G для поєднання датчиків та виконавчих пристроїв в інтелектуальній кібер-фізичній системі, а також використання специфічних протоколів комунікації, таких як Modbus та MQTT, для обміну даними та управління промисловим обладнанням. В навчальному посібнику надаються практичні приклади та інструкції щодо використання інструментів, таких як Node-RED та MQTT Mosquitto, для розробки та впровадження систем управління. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів освіти в галузі «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», інженерів та технічних спеціалістів у сфері автоматизації та управління виробничими процесами. Також буде корисний аспірантам та фахівцям промислової галузі, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв радіоелектронного приладобудування.
 • Публікація
  Застосування штучного інтелекту в промисловості та автомобільній галузі
  (ХНУРЕ, 2024) Удовиченко, О. В.
  У статті розглядаються технологічні тенденції в промисловості, зокрема використання штучного інтелекту та роботизації процесів. Дослідження показує важливість автоматизації та оптимізації робочого процесу, що стає можливим завдяки поєднанню фізичних технологій з інформаційними системами. Новий підхід відкриває шлях до створення більш ефективних, безпечних та інноваційних виробничих систем у промисловості.
 • Публікація
  Methods for parameters controlling and regulating the industrial premises microclimate
  (Technical science research in Uzbekistan, 2024) Holod, I.; Yevsieiev, V.; Maksymova, S.; Alkhalaileh Ahmad
  This article discusses the methods for controlling parameters and regulating the industrial premises microclimate. 13 different methods are described, from simple to complex integrated systems. For each method, an overview of its advantages and disadvantages is provided. The urgency of the problem and the need to find modern approaches to ensure optimal production conditions and a comfortable environment for employees are highlighted.
 • Публікація
  Review for Collective Problem-Solving by a Group of Robots
  (Journal of Universal Science Research, 2024) Samoilenko, H.; Yevsieiev, V.; Maksymova, S.; Abu-Jassar Amer
  This article discusses the relevance of using a group of robots to solve various problems. It was also revealed that despite the obvious advantages of this approach, it causes certain problems in its implementation. The authors address some of these problems and offer possible solutions to them.
 • Публікація
  Автоматизована інформаційна система оптимізації діяльності медичного закладу
  (ХНУРЕ, 2022) Хрустальова, С.; Тимченко, З.
  В роботі запропоновано автоматизовану інформаційну систему оптимізації діяльності медичного закладу, яка налічує в своєму складі елементи інтелектуалізації, що дозволило оптимізувати процес складання розкладу лікарів, спрощення ведення обліку пацієнтів, зменшення часу необхідного для проведення візитів, автоматичної підготовки звітів.
 • Публікація
  Математична модель багатокритеріальної задачі структурно-параметричної оптимізації виробничих технологічних процесів
  (ХНУРЕ, 2022) Безкоровайний, В.; Ханджян, В.
  З використанням декомпозиції проблеми оптимізації виробничих технологічних процесів запропонована постановка і математична модель задачі їх структурно-параметричної оптимізації за показниками наведених витрат, продуктивності та якості продукції. Для скалярного оцінювання варіантів рішень запропоновано використання універсальних функцій загальної корисності на основі полінома Колмогорова-Габора та корисності часткових критеріїв, що дозволяє підвищити точність визначення переваг особи, що приймає рішення.
 • Публікація
  Approaches to Functional Dependencies Representation for Industrial Automation Systems Mathematical Support
  (ХНУРЕ, 2022) Nienova, D.; Romashov, Y.
  The generalized approaches to representation of functional dependencies used in mathematical maintenance of the technological processes automation systems are proposed in this research. The principal idea of these approaches is in using the functional dependencies discrete form including the nodal values of a function corresponded to the primarily chosen nodes of the argument variable, and the linear interpolation is proposed to compute the required values of the represented function. These principal ideas allow us to have the generalized uniform approaches to representation of different functional dependencies used in mathematical maintenance of automated systems. The main difficulties in using of the functional dependencies discrete form are in not existing required data required to have this discrete form, and it is proposed to use the cubic spline interpolation for correct transformation of the primarily existing not full data to the data set providing the reliability of the linear interpolation. The shown example of using of the proposed approaches deals with estimating the temperature fields in the pellets of the ceramic nuclear fuel used taking into account the temperature dependences of its heat conductivity.
 • Публікація
  Modern Trends in the Development of Robotic Complexes for Humanitarian Demining
  (ХНУРЕ, 2022) Yanushkevych, D.; Ivanov, L.
  The object of research is robotic military complexes used in the system of humanitarian demining. This work aims to study the requirements for robotic military complexes (including manipulators that are sucked into them) and to develop proposals for their use in humanitarian demining. The research is based on the application of a functional approach to the construction of models for the formation of requirements for robotic military complexes (RMC), which are sucked into the system of humanitarian demining.
 • Публікація
  Робототехнічні системи та їх застосування для пошуку вибухонебезпечних предметів
  (ХНУРЕ, 2022) Шафоростов, Д.; Янушкевич, Д.
  Застосування робототехнічних комплексів в системі гуманітарного розмінування обумовлено зусиллями всіх країн щодо збереження людських життів, як у бойових діях, так і в процесі гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними об’єктами. Основними завданнями в задачі гуманітарного розмінування є пошук та ідентифікація ВЗ за їх демаскуючими ознаками.
 • Публікація
  Картографування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами
  (ХНУРЕ, 2022) Чикота, В.; Янушкевич, Д.
  Розгляду проблем автоматизації оцифровування горизонталей на топографічних картах за допомогою об'єктно-орієнтованих мов програмування. Завдання в задачі гуманітарного розмінування є пошук та ідентифікація результатів. Крім того, ця тенденція пояснюється стрімким розвитком інформаційній сфері, новітніх тобто технологій в «роботизація» вибухонебезпечних предметів, локація (топографічна прив’язка) ділянок місцевості, забруднених ВНП, яка включає маркування та картографування ділянок місцевості, забруднених ВНП на базі аерофоторозвідки, зовнішньої розвідки тощо.
 • Публікація
  Resource Management System for of the Utility Sector at The Base Wireless Sensor Networks
  (ХНУРЕ, 2022) Sliusar, A.; Khrustalova, S.
  This article is devoted to the problem of monitoring water consumption. This topic was analyzed and proved its relevance for all industries and economy. Currently, the problem of implementing automated information technology in the process of monitoring water consumption is relevant and very important.
 • Публікація
  Автоматизований моніторинг доступу до виробничого приміщення на основі однопалатного комп’ютера Raspberry Pi
  (ХНУРЕ, 2022) Гузенко, Б.; Невлюдова, В.
  В роботі розглядається аналіз та розробка програмно-апаратної реалізації системи обмеженого доступу на базі одноплатного комп’ютера Raspberry Pi та адміністрування доступу через чат-бота Telegram.
 • Публікація
  Розроблення бортової багатозонової системи комп’ютерного зору із функціями розпізнавання та ідентифікації
  (ХНУРЕ, 2022) Каплін, О.; Цимбал, О.
  У даній роботі розглянуто існуючі системи комп’ютерного зору. Обґрунтовано необхідність розробки бортової багатозонової системи комп’ютерного зору із функціями розпізнавання та ідентифікації для забезпечення безпеки в процесі пошуку вибухонебезпечних об’єктів. Ця система буде розпізнавати вибухонебезпечні обʼєкти. та ідентифікувати
 • Публікація
  Використання систем технічного зору в сучасній промисловості
  (ХНУРЕ, 2022) Лисаченко, В.; Хрустальова, С.
  В даному матеріалі наведено аналіз сучасних рішень використання систем технічного зору у промисловості.
 • Публікація
  Ефективність використання сонячних батарей для тролейбусу
  (ХНУРЕ, 2022) Мальцев, Б.; Іванов, Л.
  У роботі виконано огляд основних понять, характеристик та типів сонячних батарей, а також проведено аналіз переваг та недоліків.
 • Публікація
  Система моніторингу автоматизованих систем на підприємстві
  (ХНУРЕ, 2022) Руденко, І.; Бронніков, А.
  Останнє десятиріччя відзначається прискореними темпами проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя людини. В даний час одним з головних напрямків підвищення ефективності на основі розширення сфери застосування обчислювальної техніки є комплексна автоматизація обробки інформації, що призводить до утворення інтелектуальних систем підтримки та прийняття рішень.