Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 128
 • Документ
  Організація самостійної роботи студентів у процесі занять фізичною культурою
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2022) Гелета Д.Д., Горшанкова Т.О.
  Застосування сучасних технологій у процесі фізичного виховання показало,що робота з електронними ресурсами спрямована на прояв у студентів самостійності. Мета самостійної роботи полягає у формуванні самостійності. Інформаційні технології можуть успішно використовуватися в освітньому процесі для освоєння студентами навчального матеріалу, а також активно у процесі самонавчання та самоосвіти. Впровадження комп'ютерної технологій у освітнє середовище університету дозволило успішніше вирішувати питання організації самостійної роботи у процесі фізичного виховання. Самостійна робота передбачає забезпечення студентів дидактичним матеріалом щодо вивчення дисципліни у вигляді робочих програм, навчальних посібників, методичних рекомендацій, контрольних завдань, консультацій та ін.
 • Документ
  ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ І ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ СО СТРЕСОМ У СТУДЕНТІВ
  (2022) Гелета Д.Д., Горшанкова Т.О.
  У цій статті здійснено аналіз такого феномену як стрес; розглянуті сучасні теорії, що розкривають сутність цього явища. Розкрито форми прояву страху (переляк, тривога, стан страху, втома), а також фактори, що сприяють появі цього феномену. Подано комплекс практичних вправ як засіб боротьби зі стресом у студентів. В умовах сучасного суспільства феномен стресу постійно супроводжує людину протягом всього життя. Вперше, коли людина може зустрітися з цим феноменом –під час навчання у школі та надалі в університеті. Вибір майбутньої професії, підготовка та проходження вступних іспитів, недосипання, підготовка до екзаменаційної сесії тощо, призводять до виникнення різних стресових ситуацій.
 • Документ
  Біг як засіб зміцнення здоров'я та формування фізичних якостей студентів
  (2022) Гелета, Д. Д.,Горшанкова, Т. А.
  У статті розглядається вплив бігу на зміцнення здоров'я студента, результати проведеного дослідження метою якого було виявити ставлення студентів до бігу, дізнатися чи потребують студенти інформації про вплив бігу на здоров'я. Розроблено методичні рекомендації про те, як правильно та максимально сприятливо для здоров'я займатися оздоровчим бігом. Введення фізичної підготовки до проекту фізичного навчання учнів наголошує на значущості та необхідності зосередженого застосування засобів фізичної культури та спорту у професійній підготовки студентів. Масове захоплення бігом є однією з найпростіших і найдоступніших засобів, водночас вплив бігу на організм людини дуже великий. Основними мотиваціями молоді до занять бігом є: зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, підвищення працездатності. Прагнення покращити свої результати у спорті, прагнення пізнати свій організм, свої можливості. Але найсильнішим стимулом занять бігом є задоволення та почуття радості, яке приносить біг. Спираючись на той факт, що заняття оздоровчим бігом приносять стільки користі для організму, які займаються, можна зробити висновок, що їх необхідно пропагувати серед людей різного віку, оскільки це найкращий спосіб профілактики організму від багатьох хвороб, на який йде мінімальна кількість витрат часу і коштів. А від занять оздоровчим бігом, крім здоров'я, можна отримати моральне задоволення, підвищити настрій і працездатність.
 • Документ
  Фізична рекреація як основа збереження здоров’я молоді
  (2023) Гелета, Д. Д.; Горшанкова, Т. О.
  Сьогодні рекреація є самостійним науковим напрямком, що формується на межі багатьох наук: географії, економіки, соціології, медицини, фізіології, екології, курортології, теорії фізичного виховання, теорії містобудування тощо. Науковий напрямок, що вивчає рекреацію називають рекреологією. Рекреологія вивчає закономірності педагогічно організованого відновлення працездатності засобами фізичної культури. Об’єктом рекреології є технологія фізичної рекреації. Предмет рекреології – понятійний апарат, засоби, методи, організаційні форми використання фізичної рекреації для відновлення працездатності, вивчення соціально-економічних, фізіологічних, психічних явищ і процесів під час відпочинку й оздоровлення різних категорій населення. Як бачимо, рекреація характеризується не стільки тривалістю, скільки своїм змістом, активністю занять. За цієї умови відновні процеси протікають швидше: рекреація є не лише засобом компенсації виробничої та невиробничої втоми, але й засобом, що задовольняє природну потребу людини у спілкуванні з природою, сприяє зміні вражень і профілактиці захворювань. Отже, дозвілля і фізична рекреація як одна з форм його проведення є важливими факторами вдосконалення психофізичного стану людини, її духовного світу, системи ціннісних орієнтацій. Серед перспектив подальших досліджень можна назвати розробку заходів, спрямованих на популяризацію активних форм відпочинку серед молоді, підвищення рухової активності, задоволення рекреаційних потреб молодих людей.
 • Документ
  Вплив занять оздоровчою гімнастикою ХАДУ на функциональні, фізичні показ- ники та статуру жінок другого зрілого віку
  (ХДАФК, 2022) Церковна, О. В.; Грохова, Г. П.; Філенко, Л. В.
  Здоров'я – одна з найважливіших цінностей людини, що визначає її гармонійний розвиток, здатність до праці та здійснення біологічних та соціальних функцій [1], тому проблема пошуку шляхів береження та зміцнення здоров'я різних груп населення завжди була і залишається актуальною. Підтримувати здоров'я необхідно в будь-якому віці, але чим старшою стає людина, тим більше її організм потребує правильної регулярної рухової активності. Сучасні жінки 45-55 років активно займаються трудовою діяльністю, і при цьому виконують низку соціальних функцій, таких як виховання дітей, побутова діяльність, громадська активність. Церковна Е., Осипов, та інші. (2017). У нашому дослідженні розглянуто вплив оздоровчої гімнастики ХАДУ на функціональні, фізичні показники постави жінок другого зрілого віку.