Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 523
 • Документ
  Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS
  (ХНУРЕ, 2022) Романов О. І.; Свид І. В.; Корнієнко Н. І.; Романов А. О.
  Досліджуються можливості управління оптичною мережею логічно-централізованою площиною керування SDN на базі відкритої мережевої операційної системи ONOS. Розглянуто структуру контролера і його основні функціональні блоки, які забезпечують збір інформації про стан елементів мережі, вирішення основних завдань управління, взаємодію систем управління, побудованих на різній технологічній базі. Показані роль і місце відкритої мережевої операційної системи в структурі контролера, наведено опис багаторівневої архітектури ONOS у вигляді набору функціональних модулів, проаналізовано призначення і функції підсистем ONOS, дано опис протоколів і інтерфейсів, які дозволяють представити мережу SDN у вигляді моделі. Особливістю наведеної моделі є те, що керована мережа може бути представлена у вигляді набору віртуальних мережевих функцій. Тому процес управління стає незалежним від того, обладнання якого вендора використовувалося при побудові мережі, а також від того, побудована мережа на реальних фізичних елементах або віртуальних. Використання ONOS дозволяє побудувати логічну централізовану площину управління в мережах SDN. Існуючий набір функціональних модулів, сервісів та інтерфейсів в ONOS дозволяє виконувати завдання управління оптичною мережею. Для подальшого розвитку ONOS необхідна розробка математичних моделей і методів оптимального вирішення задач керування в різних умовах експлуатації, які в майбутньому стануть програмними модулями прикладного рівня.
 • Документ
  Обробка інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору
  (ХНУРЕ, 2022) Свид І. В.; Ткач М. Г.; Сєріков А. О.; Коротіч О. В.; Дацько С. В.; Сухоруков Д. О.; Мачоніс Т. С.
  Розглянуто принципи і методи обробки інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Інформаційні технології дозволяють реалізувати автоматичний збір, обробку, зберігання, передачу та видачу радіолокаційної інформації користувачам. Проведено синтез та аналіз оптимальної структури міжетапної обробки сигнальних даних та радіолокаційної інформації первинної обробки в мережі радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Якість інформації мереж радіолокаційних систем спостереження повітряного простору впливає практично на всі показники якості функціонування мережі радіолокаційних систем. Проаналізовано етапи обробки радіолокаційної інформації в мережах радіолокаційних систем. Показано важливість зазначення наведених етапів для створення повної картини повітряної обстановки в зоні відповідальності. Для підвищення якості інформаційного забезпечення споживачів мережа радіолокаційних систем потребує проведення обробки інформації на всіх етапах. На кожному етапі обробки інформації проаналізовано показники якості обробки інформації. Це дозволило показати, що етапна реалізація обробки інформації з одного боку спростила проведення оптимізації обробки всередині кожного етапу обробки, проте, з іншого боку, ускладнила проведення сумісної оптимізації, як виявлення повітряного об’єкта, так і вимірювання координат повітряного об’єкта. Синтезована структура обробки радіолокаційної інформації мережі радіолокаційних систем спостереження повітряного простору, яка дозволила здійснити міжетапну оптимізацію обробки як сигнальних даних, так й інформації первинної обробки. Наведені розрахунки показали, що спосіб обробки інформації, при якому поєднання інформації здійснюється на рівні прийняття рішень про виявлення повітряних об’єктів в кожному каналі обробки сигнальних даних, має деякі переваги в якості обробки інформації мережі радіолокаційних систем у порівнянні з варіантом поєднання інформації на етапі обробки сигналів, що використовується в теперішній час. При цьому, для способу поєднання інформації на рівні прийняття рішень про виявлення повітряних об’єктів потік інформації, що передається на пункт сумісної обробки, значно зменшується. Все це дозволяє підвищити якість обробки інформації в системі контролю повітряного простору.
 • Документ
  A Method for Increasing the Capacity of Radio Systems of Short-Range Navigation
  (2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week (UkrMW), 2022) Шевцов І. О.; Старокожев С. В.; Сєріков А. О.; Дацько С. В.; Сухоруков Д. О.; Мачоніс Т. С.; Коротіч О. В.; Чумак В. С.; Білоцерківець О. Г.
  In the presented work, based on the representation of the total flow of range request signals, as well as intentional correlated and uncorrelated interference to a range-finding radio beacon as a Poisson flow, the capacity of both the range-finding beacon range transponder and the short-range radio engineering system as a whole is estimated based on the implementation of the method for extracting synchronous sequences of incoming range interrogation signals in the ground range transponder. It allows on a succession basis to move from the service signal to a requester service and, as a result, increase the throughput of the long -range radio beacon in question.
 • Документ
  Assessment of the quality of information provided by Combined Radar Airspace Surveillance Systems
  (SPIE, 2022) Свид І. В.; Обод І. І.; Мальцев О. С.; Зарицький В. І.; Prokopovich I.; Titova N.; Romaniuk R.; Smolarz A.; Turgynbekov Y.
  The structure of information support for the airspace control system based on combined radar surveillance systems has been substantiated and investigated. This makes it possible to improve the quality of the detection of air objects, as well as to assess the accuracy of the location of the detected air objects. As a result, this improves the quality of information support for decision-makers in the airspace control system.
 • Документ
  Обробка радіолокаційної інформації систем спостереження повітряного простору
  (ЛІРА ЛТД, 2022) Свид І. В.
  Монографія присвячена питанням обробки радіолокаційної інформації систем спостереження повітряного простору в складі некооперативного спостереження (первині однопозиційні та багатопозиційні радіолокатори), незалежного кооперативного спостереження (вторинний радіолокатор, система IFF, MLAT, WAM) та залежного кооперативного спостереження (ADS та MARK-XIIa). Наведено коротку характеристику та можливості засобів інформаційного забезпечення користувачів системи контролю використання повітряного простору. Матеріали монографії призначено для наукових і науково-технічних працівників, які займаються розробкою, проектуванням, експлуатацією та інформаційним забезпеченням, як систем контролю використання повітряного простору, так і управління повітряного руху. Також матеріали монографії можуть бути корисними науково-педагогічним працівникам, аспірантам та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти.