Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 600
 • Публікація
  Signal Provision of Address Systems Identification Friend or Foe
  (PIC S&T, 2022) Старокожев, С. В.; Шевцов, І. О.; Даценко, О. О.; Чумак, В. С.; Сєріков, А. О.
  The work presents the optimization of the system of signals emitted by aircraft transponders of the Identification Friend or Foe system, which is based on the use of a system of signals, each of which determines specific spatial coordinates of the airspace. That allows, having received the coordinates of an aerial object based on the data of the primary radar and comparing them with the coordinate data obtained from the received signal of the Identification Friend or Foe system, to carry out the identification of the detected aerial objects. Thus, it is possible to implement interference-resistant systems for the identification of aerial objects, built at the network level with distributed information processing and capable of providing reliable information to users of the airspace control system. An algorithm for constructing such a signal system has been developed. It is optimal for the minimum intrasystem interference based on the main signal.
 • Публікація
  Comparative Analysis of Methods for Processing Data Transmission Information Codes by Secondary Radar Channels
  (PIC S&T, 2022) Старокожев, С. В.; Шевцов, І. О.; Даценко, О. О.; Чумак, В. С.; Сєріков, А. О.; Бойко, Н. В.
  The paper presents a comparative analysis of the quality of request signals processing of secondary radar systems of the international mode RBS, regulated by the ICAO standard, as well as the method of transmitting flight data from an air object using ATC information codes. It has been shown that when receiving encoded request signals, the operations of decoding and inter-period processing of pulses can be carried out in two ways: decoding with preliminary inter-period processing of input pulses and decoding with subsequent inter-period processing of decoded pulses). It is shown that the information code of the ATC mode is more noise-resistant in comparison with the information code of the RBS mode when implementing integer processing logic. With fractional processing logics, the RBS mode code is more noise-resistant.
 • Публікація
  Шляхи підвищення ефективності методів та засобів протидії несанкціонованому запису мови та їх порівняльний аналіз
  (ХНУРЕ, 2023) Олейніков, А. М.; Пулавський , В. А.; Білоцерківець, О. Г.
  Розглядаються особливості застосування ультразвукового, електромагнітного та акустичного методів протидії несанкціонованому запису мовлення на звукозаписні пристрої. Відзначаються переваги та невикористані можливості методів. Запропоновано шляхи підвищення ефективності ультразвукового методу протидії шляхом: використання двочастотного ультразвукового методу, розташування пристрою випромінювання ультразвукових коливань не більше двох метрів до цілі, застосування ультразвукових коливань великої інтенсивності, використання ультразвукового методу разом з акустичним та інші. Підвищення ефективності електромагнітного метода шляхом передбачає використання амплітудно-імпульсної модуляції завадового сигналу, використання вузько-спрямованих антен, використання пристрою з максимально допустимою потужністю та інше. Підвищення ефективності акустичного методу шляхом передбачає створення мовоподібних завад з мови співрозмовника (синхронізованих з мовними паузами), зменшення відстані між джерелом завадового випромінювання і джерелом мови по відношенню до відстані між співрозмовниками за рахунок організаційних заходів захисту.(адаптований акустичний метод). Найбільш перспективним є адаптований акустичний метод, що має найбільші можливості гарантованої протидії, при дотриманні вимог для оптимального його застосування. Аналізуючи результати експерименту, отримуємо висновок, що адаптований акустичний метод є найбільш ефективним. Ефективність методу підтверджує дальність подавлення, яка склала від 1,8 до 3,5 м в залежності від пристрою, для порівняння в ультразвуковому експерименті один із показників склав 0,9 м, а в електромагнітному навіть 0 м. Формування перешкоди по акустичному каналу описаним способом забезпечує універсальність запропонованого методу до будь-якого типу пристрою придушення несанкціонованого запису мови незалежно від методу, що лежить в його основі, – електромагнітного, ультразвукового чи акустичного.
 • Публікація
  Quality Evaluation of Flight Data Transmission by the Response Channel of Secondary Radar
  (PIC S&T, 2022) Шевцов, І. О.; Старокожев, С. В.; Даценко, О. О.; Чумак, В. С.; Сєріков, А. О.; Білоцерківець, О. Г.
  In the present work, it is shown that the successive transition from positional coding of the transmitted response signal of secondary radar systems to modern methods of modulation of secondary radar response signals can significantly reduce the time base of the emitted response signals and, as a result, increase both the throughput and noise immunity of secondary radar systems. Radar and Identification Identify Friend or Foe systems. It is shown that the time base of the response signal using QAM, time base equal to sixteen, and the five-out-of-six processing method is reduced by a factor of fifty with the existing number of discharges.
 • Публікація
  Evaluation of the Responder Capacity of the Indication Channel of Near Navigation Radio Systems
  (PIC S&T, 2022) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Воргуль, О. В.; Мальцев, О. С.; Бакуменко, Б. В.
  In this work, the capacity of the transponders of the indication channel of short-range navigation systems is estimated under the action of intra-system and intentional correlated and uncorrelated interference in the request channel, based on the presentation of the indication channel of short-range navigation systems as an open single-channel queuing system with failures. It is shown that the implementation of time gating of the incoming signals "indication request" with a time gate for receiving the response signals of the range of radio beacons can reduce the intensity of the formation of response signals and, as a result, increase the throughput of the indication channel.
 • Публікація
  Synthesis and Analysis of the Optimal Signal Detector in Interrogating Radio Engineering Systems
  (2022) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Воргуль, О. В.; Мальцев, О. С.
  This document presents the synthesis and analysis of the optimal interrogation signal detector in aircraft transponders of interrogation radio engineering systems under the action in the interrogation channel of interrogation signal streams emitted both along the main and side lobes of the interrogator antenna, as well as deliberate uncorrelated and correlated interference. It is shown that taking into account the elements and their arrangements in the structure of the detector that evaluate the amplitudes of useful signals, as well as the excess of the amplitudes of superimposed interfering signals over them, makes it possible to stabilize the probability of false alarm when useful request signals are detected and, as a result, to improve the quality of detection of interrogation signals in aircraft responders.
 • Публікація
  A Method of Improving the Quality of Solving a Coordinate Problem in Short-Range Radio Engineering Systems
  (PIC S&T, 2022) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Воргуль, О. В.; Мальцев, О. С.
  In the work presented, a comparative assessment of the accuracy of measuring of aerial objects coordinates was carried out based on the gradual transition from angle-range measuring to range-ranging measurements of the aerial objects coordinates due to the implementation of a synchronous information network of existing range-finding radio beacons. It is shown that the use of rangefinder-rangefinder calculations in radio engineering short-range navigation systems allows increasing the accuracy of estimating the coordinates of aerial objects. This also makes it possible to carry out a transitional transition to interference-protected short-range radio systems.
 • Публікація
  Оцінка якості визначення координат повітряних об’єктів кооперативними радіолокаційними системами спостереження повітряного простору
  (ХНУРЕ, 2023) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Головатенко, С. В.; Дацько, С. В.
  На підставі класифікації систем радіолокаційного спостереження повітряного простору у виді: незалежне некооперативне радіолокаційне спостереження, незалежне кооперативне радіолокаційне спостереження, залежне кооперативне радіолокаційне спостереження проведено оцінку якості визначення координат повітряних об’єктів досліджуваними системами. Показано місце та роль зазначених інформаційних систем в інформаційному забезпеченні систем контролю повітряного простору та управління повітряного руху. З проведених розрахунків можливо зробити наступний висновок, що чутливість вимірювання висоти повітряного об’єкту суттєво залежить від геометрії розташування приймальних пунктів синхронної мережі радіолокаційних систем спостереження. При збільшенні відстані між пунктами прийому – зростає площа, що охоплена кривими рівної чутливості. Обґрунтовано, що при використанні рівної ваги у складі точності виміру дальності та у вимірі висоти польоту повітряного об’єкту точність синхронності шкал часу приймальних пунктів складає величину, що досягається сучасними засобами синхронізації часу. Використання наведеної методики оцінки якості виміру координат повітряних об’єктів синхронною мережею кооперативних радіолокаційних систем спостереження повітряного простору дозволяє висувати вимоги щодо синхронності шкал часу в єдиній синхронній інформаційній мережі радіолокаційних систем спостереження при вимірюванні координат повітряних об’єктів. Показано, що платою за покращення точності визначення координат повітряних об’єктів синхронною мережею кооперативних радіолокаційних систем є ускладнення системи за рахунок збільшення позицій, збільшення кількості приймально-передавальних трактів, необхідності синхронізації процесів випромінювання, прийому сигналів та керування режимами огляду.
 • Публікація
  Optimization of Data Transmission Packet Length in Secondary Radar Systems
  (UkrMiCo, 2023) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Воргуль, О. В.; Романов, А. О.
  An expression for the effective data transfer rate in the response channel of a secondary radar under the action of intentional and unintentional correlated and uncorrelated, impulse and fluctuation interference in the channel is obtained. And also the influence of the main four factors on the decrease in the data transfer rate was evaluated: interference, analysis time at the receiving point, waiting time for confirmation at the transmitting point, and exceeding the allowable value of the number of retries. It is shown that the optimal size of information transmission through the channels of the secondary radar is largely determined by the intensity of interference. An algorithm for achieving the optimal transmission packet size is proposed.
 • Публікація
  Data Integrity Evaluation for Dependent Cooperative Airspace Surveillance Systems
  (UkrMiCo, 2023) Свид, І. В.; Обод, І. І.; Воргуль, О. В.; Романов, М. О.
  In the presented work, based on the general characteristics of the three main types of radar surveillance of airspace, including independent non-cooperative surveillance, independent cooperative surveillance and dependent cooperative surveillance, the data integrity of the information of dependent cooperative surveillance of airspace was assessed. It is shown that the integrity of the coordinate data of the dependent cooperative airspace surveillance system is determined by the probability that information about the coordinates of the observed air object, transmitted in the messages of the dependent cooperative airspace surveillance system, used by consumers for the purpose of air traffic control and airspace control, should not contain undetected errors, the number of which exceeds the decision threshold.
 • Публікація
  Study of the Effectiveness of Using Nextion Displays in Projects Based on STM32 Microcontrollers
  (ХНУРЕ, 2023) Зубков, О. В.; Свид, І. В.; Воргуль, О. В.
  An analysis of the problems of developing graphic screens with an original design for STM32 microcontrollers without a built-in graphics accelerator was carried out. The analysis of the electronics development companies requirements for projects with built-in visualization in electronic devices has been carried out. A comparative analysis of the Nextion displays characteristics and industrial operator panels was carried out. The capabilities of Nextion displays were studied: the speed of loading images from flash memory and displaying these images on the screen, the time it took to develop screens, the speed of data exchange between the display and the microcontroller. A comparative analysis was carried out between identical projects created for the Nextion display in the Nextion Editor environment and a display for which there is no specialized GUI development environment. The effectiveness of using Nextion displays for high-quality visualization of the device state and systems designed on the STM32 microcontrollers has been proven.
 • Публікація
  Sobel Algorithm for Processing Medical Images on FPGA
  (MC&FPGA, 2023) Чумак, В. С.; Deryuga, I.
  FPGAs are gaining interest in microchip manufacturing due to their high computational power and parallelization capabilities. This makes them suitable for compact, integrated devices handling diverse computational tasks, particularly in the medical field. The Sobel operator is a simple method for determining image contours. It utilizes 2D convolution with kernel matrices to approximate brightness derivatives along horizontal and vertical axes. FPGA implementation allows for easy parallelization. However, as a standalone algorithm, it is not ideal for medical image processing due to limited accuracy and noise sensitivity. Instead, it can be used as an additional filter to enhance edges in conjunction with other algorithms, improving diagnostic detail. FPGA implementation enables rapid edge detection, making it suitable for integration into medical image recognition systems.
 • Публікація
  Methods for Processing Medical Images on FPGA
  (MC&FPGA, 2023) Чумак, В. С.; Stetsenko, K.
  This article provides an overview of image processing methods in the field of medical imaging using Field-Programmable Gate Arrays (FPGA). The article analyzes various methods for the analysis of medical images, with a focus on the utilization of FPGA for efficient processing. In recent decades, medical image processing has become an integral part of diagnosis, monitoring, and treatment in the medical industry. With the continuous development of new technologies and the increasing volume of medical image data, it has become critically important to have efficient analysis and processing methods that can ensure high accuracy and performance.
 • Публікація
  Pseudo Random Value Generation in STM32 Cube
  (ХНУРЕ, 2023) Воргуль, О. В.; Свид, І. В.; Зубков, О. В.
  This article is devoted to the description of the random number generator (RNG) in STM22 processors and study of the statistical properties of the values set being generated by the RNG. The analysis of the sequence of random numbers by statistical methods using the possibility of Matlab is given.
 • Публікація
  Modeling the Acoustic Channel of Voice Information Leakage
  (MC&FPGA, 2023) Олейников, А. М.; Білоцерківець, О. Г.; Shirokyi, O.
  The article analyses the modelling of an acoustic channel for voice information leakage. The model consists of 5 parts that are coordinated with each other by mathematical expressions. The results of experimental studies are presented. The proposed model can be used as a basis for software for modelling the acoustic channel of voice information leakage.
 • Публікація
  Image Сlustering Method on FPGA
  (MC&FPGA, 2023) Чумак, В. С.; Tsivinskyi, V.
  This study examines the method of clustering in image processing algorithms implemented on programmable logic integrated circuits (FPGAs). The main steps of developing a clustering algorithm are considered, and the choice of clustering approach is justified. Additionally, the steps for analyzing the results obtained from image processing using this method are discussed.
 • Публікація
  Neuron Networks Design in STM32 Cube
  (MC&FPGA, 2023) Воргуль, О. В.; Свид, І. В.
  This article is devoted to analyzing the possibilities of using a neural network in a project based on STM32 microcontrollers. Support for many different libraries is discussed. The limited RAM size can be mitigated by using external flash memory connected to the USB port.
 • Публікація
  Cooperation with the University of Limoges on Teaching the Discipline “Designing Devices on Microcontrollers and FPGAs”
  (MC&FPGA, 2023) Свид, І. В.; Воргуль, О. В.; Зубков, О. В.; Сакало, С. М.; Vahid Meghdadi; Семенець, В. В.
  The paper analyzes the cooperation of the Department of Microprocessor Technologies and Systems of the Kharkiv National University of Radio Electronics with ENSIL-ENSCI University of Limoges in the direction of educational activities related to the design of devices on microcontrollers and programmable logic integrated circuits. The results of the fruitful cooperation of universities regarding the implementation of training aimed at training specialists in the field of development of digital devices are shown.
 • Публікація
  Trends and Innovations in Energy-Efficient Microprocessor Development: a Comprehensive Analysis
  (MC&FPGA, 2023) Kyrpota, F.; Khalimonov, Y.; Чумак, В. С.
  This article explores trends and innovations in the development of energy-efficient microprocessors. It analyzes energy management methods, including voltage reduction and frequency control algorithm optimization. Architectural enhancements such as parallel computing and decentralized architectures are also examined. The use of new materials, such as graphene, perovskites, and quantum dots, to improve energy efficiency in microprocessors is highlighted. The aim of the article is to create more energy-efficient and productive devices that meet the demands of modern society and contribute to sustainable technological advancement.
 • Публікація
  FPGA-based Architecture for Image Processing using Convolutional Neural Networks
  (MC&FPGA, 2023) Чумак, В. С.; Tsivinskyi, V.
  This article explores the architecture of FPGA-based Convolutional Neural Networks (CNN) for image processing. It examines the key characteristics of FPGA platforms and their impact on the performance and efficiency of CNN implementation. Special attention is given to hardware optimization, including the use of specialized blocks and algorithmic optimizations. The article also discusses interfaces and interactions with other system components, as well as software aspects for the development, debugging, and integration of FPGA-based CNNs. Examples of applications in medical imaging, automotive industry, video surveillance, and other fields are provided. This article provides an overview of the architecture and optimization of FPGA-based CNNs for image processing, highlighting their potential in various computer vision applications.