Кафедра електронних обчислювальних машин (Маг_ЕОМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 241
 • Документ
  Моделі та методи зниження часу передачі даних в комп'ютерних мережах
  (2022) Андрос, А. М.
  Контроль перевантаження залишається важливою темою для сучасних Інтернет-протоколів. Затори, як правило, шкідливі для користувачів, програм і мереж. Дослідники запропонували кілька механізмів для покращення контролю заторів. Ці механізми включають TCP Tahoe, Reno, Vegas, SACK і NewReno. Досліджуються поточні протоколи контролю перевантажень, враховуючи пропускну здатність, втрати, затримку та справедливість, які забезпечуються ТСР.
 • Документ
  Модель управління рухом «S-bots» - systems за допомогою супроводжуючого Drone
  (2022) Негрей, А. Ю.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження моделі управління рухом «S-bots» - systems за допомогою супроводжуючого Drone. Ця модель застосовується для швидкої доставки необхідних вантажів у постраждалий район за техногенної або природної катастрофи. Тому необхідно вирішити завдання збору інформації, побудови глобальної карти, планування глобальної траєкторії, а також руху «s-bots» вздовж спланованої траєкторії та перебудови «s-bots» для швидкого проходу чи обходу перешкод. У кваліфікаційній роботі використовуються класичні методи теорії кінцевих автоматів, алгоритми аукціону для розподілу цілей між «s-bots», методи найменших квадратів, алгоритми пошуку A*. Серія проведених комп'ютерних досліджень та напівнатурне моделювання підтвердили працездатність та правильність запропонованих алгоритмів.
 • Документ
  Метод використання ресурсів в хмарних системах
  (2022) Стельмахова, А. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка методу використання ресурсів для збільшення обчислювальної продуктивності хмарної системи за допомогою автоматичного ранжування доступних хмарних інфраструктур. У ході виконання кваліфікаційної роботи розроблено формалізований метод для автоматизації процесу розгортання застосунків у хмарних інфраструктурах, що дозволяє використовувати нефункціональні вимоги для досягнення високої якості обслуговування. Розроблена концепція ухвалення рішень для розгортання мікросервісів. Отримана ймовірнісна модель, яка використовує метод класифікації еквівалентності.
 • Документ
  Метод виявлення аномалій у транспортній комп'ютерній мережі
  (2022) Волошин, І. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка методу для виявлення аномалій транспортній комп’ютерній мережі на основі класифікації атак. У ході виконання кваліфікаційної роботи запропоновано модель глибокого навчання для виявлення аномалії в транспортній комп’ютерній мережі. Представлено комплексну структуру для підготовки даних мережевого трафіку для розробки вказаної системи. Обгрунтовано метод вибору ознак усереднення з використанням кластеризації K-means для підвищення ефективності запропонованої системи і для виконання аналізу мережних атрибутів і атак з метою моніторингу мережі.
 • Документ
  Метод обробки даних в спеціалізованому обчислювальному пристрої
  (2022) Пономаренко, І. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка методу обробки даних в спеціалізованому обчислювальному пристрої на основі ідентифікаторів. У ході виконання кваліфікаційної роботи проведено огляд сучасних методів, алгоритмів та технічних рішень обробки даних на основі їх ідентифікаторів; аналіз алгоритмів обробки даних та віднесення груп повідомлень цільової множини на основі ідентифікаторів. Також розроблено творення метод обробки даних з урахуванням ідентифікаторів.Розроблена структурна схема спеціалізованого обчислювального пристрою обробки даних на основі ідентифікаторів.