Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ЕОМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 375
 • Публікація
  Методи балансування навантаженням каналів комп'ютерних мереж
  (2024) Соболь, Г. Ю.
  У волоконно-оптичних комунікаціях мультиплексування за довжиною хвилі (WDM) стало домінуючою технологією, яка забезпечує неймовірний інтелект і масштабованість в оптичних мережах. Мета кваліфікаційної роботи – розробка моделей та методів балансування інформаційними потоками в WDM мережах. Робота зосереджена на алгоритмі маршрутизації світлового шляху із гарантованим QoS і призначенням довжини хвилі, який забезпечує кращі результати також щодо ймовірності блокування.
 • Публікація
  Модель та метод ідентифікації об'єктів по зображенням повітряного оптичного моніторингу
  (2024) Собода, А. П.
  Метою кваліфікаційної роботи є аналіз методів ідентифікації об'єктів на зображенях і їх застосування для зображень повітряного оптичного моніторингу. У ході виконання кваліфікаційної роботи були проаналізовані методи ідентифікації об’єктів на зображеннях. Показана їх архітектура та можливі області застосування. Розглянуто та застосовано набір даних з зображеннями повітряного оптичного моніторингу для задачі ідентифікації об’єктів. У результаті виконання роботи були натреновані та порівняні дві моделі нейромереж здатних ідентифікувати до 15 різновидів об’єктів на зображеннях повітряного оптичного моніторингу.
 • Публікація
  Методи моніторингу вузлів комп'ютерної мережі на базі рою БПЛА
  (2024) Погореленко, В. В.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження та розробка методів моніторингу вузлів комп'ютерної мережі на основі використання рою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з метою підвищення ефективності, пропускної спроможності та надійності зв'язку. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розлянуто теоретичні основи і поняття моніторингу вузлів комп'ютерної мережі на базі рою БПЛА, було проаналізовано методи моніторингу комп'ютерної мережі на базі рою БПЛА, було проведенпроведено теоретичне моделювання та оптимізовано обраний метод та було розглянуто значення оптимізації алгоритмів управління роєм БПЛА для ефективного моніторингу мережі.
 • Публікація
  Метод пошуку раціонального маршруту пакета на комутаційних вузлах мультисервісної мережі
  (2024) Підопригора, О. О.
  Метою роботи є розробка алгоритмів і програм методів оптимізації для розв’язання багатовимірних і багатоекстремальних функцій на мові програмування MATLAB. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розроблено програмний продукт, який підтверджує дослідження різних методів пошуку раціонального маршруту пакета на комутаційних вузлах мультисервісних мереж.
 • Публікація
  Модель системи розподілу командного навантаження ІТ-проєкту
  (2024) Пальвальов, О. П.
  Об'єкт дослідження – IT-проекти, процес розподілу командного навантаження. Предмет дослідження – вдосконалення методу розподілу командного навантаження в IT-проектах. Метою кваліфікаційної роботи є розробка моделі комп’ютерної системи розподілу навантаження IT проекту з використанням методології Agile Scrum. Метод дослідження – вивчення літератури, приєднання методу до існуючих методологій за допомогою програми на комп'ютері, теоретичні розрахунки. Метод зручно використовувати в бізнес цілях для управління ІТ проектом. Метод складений теоретично та може застосуватися у реальних проектах.
 • Публікація
  Вирішення задачі комівояжера за допомогою генетичного алгоритму
  (2024) Онипченко, А. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження та розробка генетичних алгоритмів для вирішення задачі комівояжера. У ході виконання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз можливості вирішення задачі комівояжера шляхом використання різних видів кросоверів генетичного алгоритму. Проведено аналіз існуючих підходів з виявленням їх переваг та недоліків. Реалізовано та досліджено алгоритми для вирішення задачі комівожера. Досліджено використання жадібного алгоритму у поєднанні з генетичним алгоритмом для покращення шуканого рішення. Реалізовано програмну систему з графічним інтерфейсом користувача для тестування та дослідження впливу різних параметрів та налаштувань алгоритмів на ефективність роботи.
 • Публікація
  Методи покращення параметрів алгоритмів потокового шифрування
  (2024) Науменко, М. В.
  Метою кваліфікаційної роботи є визначення ефективних механізмів поліпшення криптостійкості алгоритмів потокового шифрування. У ході виконання кваліфікаційної роботи проаналізували існуючі алгоритми потокового шифрквання і методів покращення їх криптостійкості. Розроблені відчизняні алгоритми потокового шифрування на основі ДЛРР і методів покращення їх криптостійкості. Проведений аналіз криптостійкості потокових шифрів при зміні параметрів ДЛРР.
 • Публікація
  Метод організації еластичних обчислень в автономній системі
  (2024) Настиченко, Т. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка моделі для організації еластичних обчислень. У ході виконання кваліфікаційної роботи було проведено дослідження можливості організації еластичних обчислень у системі з декількома процесорами. У ході роботи використано напрацювання у сфері технології інтернету речей. Зокрема, було розглянуто можливості використання хмарних обчислень та запропоновано використання моделі туманних обчислень для забезпечення автономності, а також задля досягнення передбачуваної затримки передачі.
 • Публікація
  Система безперервного розгортання проектів для оптимізації роботи компанії зі створення комерційного програмного забезпечення
  (2024) Шепета, О. В.
  Метою кваліфікаційної роботи є підвищення показників конкурентоспроможності на основі впровадження системи безперервного розгортання проектів та оптимізація роботи компанії зі створення комерційного програмного забезпечення. Об’єктом дослідження є процес підвищення конкурентоспроможності IT компанії на основі збільшення продуктивності команди за рахунок впровадження системи безперервного розгортання проектів. Предмет дослідження – економічний механізм формування конкуренто-спроможності та вплив впровадження системи безперервного розгортання проектів на показники ефективності. У ході виконання кваліфікаційної роботи розглянуто особливості автоматизації процесу розробки комерційного програмного забезпечення за допомогою системи безперервного розгортання проектів та вплив впровадження систем автоматизації на показники конкурентоспроможності IT-компаній. Отримані результати можуть бути використані як ІТ-компаніями для розуміння важливості автоматизації розробки програмного забезпечення, так і студентами як вектор розвитку майбутнього бізнесу у сфері інформаційних технологій.
 • Публікація
  Модель інтелектуальної обробки зображень
  (2024) Яковлєва, Н. Ю.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка моделі інтелектуальної обробки зображень. У ході роботи було досліджено існуючі методи розв'язання поставленої задачі, способи оцінки їх якості, а також існуючі проблеми та обмеження. Реалізація розробленої моделі проводилась на базі графічного рушія Unity 3d, з можливістю кросс-платформного використання. Розроблена модель інтелектуальної обробки зображень представляє собою віртуальний музей з використанням технологій доповненої реальності на базі мобільного девайсу з операційною системою Android.
 • Публікація
  Модель покращення якості супутникових знімків
  (2024) Шевченко, Б. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є досдідження моделі для покращення якості змімків знятих супутником. У ході виконання кваліфікаційної роботи було досліджено моделі, ряд алгоритмів та методів для покращення якості знімків. Вони допомагають виправляти різні дефекти супутникових знімків, такі як спотворення, шуми, а також проблеми з контрастом та кольором. Було проведено порівняльний аналіз доступних моделей, в результаті чого була обрана найбільш ефективна стратегія покращення. Модель відповідає останнім вимогам завдання, при розробці були використані сучасні технології. Використовуючи комбінований підхід, який об'єднав методи контрастної оптимізації, корекції кольорів та технології Супер-роздільності, модель показала очікувані результати на тестових наборах даних. Це підтвердило її здатність забезпечувати високоякісні супутникові зображення, які можуть бути використані в різних галузях. У підсумку, проведена кваліфікаційної робота не тільки підтверджує ефективність обраної моделі для покращення якості супутникових знімків, але і вказує на потенціал її можливого застосування в реальних умовах. Це може стати важливим кроком у напрямку забезпечення більш якісних та точних даних для наукових, комерційних та громадських застосувань.
 • Публікація
  Метод об'єднання гетерогенних обчислювальних ресурсів у розподіленому віртуальному середовищі
  (2024) Мартинцов, А. Ф.
  Метою кваліфікаційної роботи є збільшення обчислювальної потужності при об'єднанні гетерогенних обчислювальних ресурсів у єдиний обчислювальний комплекс для ефективного управління обчислювальними ресурсами та розробка методу запуску додатків у розподіленому віртуальному середовищі. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто Продуктивність обчислювальних середовищ визначається їх доступністю, переважно оцінюваної системами балансування навантаження, системами управління ресурсами, виконання робочої навантаження та обробки даних на вирішення величезної кількості завдань. Щоб задовольнити ці вимоги, нам потрібне потужне обчислювальне середовище з надійними системами балансування навантаження, системою загальної пам'яті і надійною системою обробки даних з величезним обсягом даних.
 • Публікація
  Методи моніторингу трафіка в корпоративній мережі
  (2024) Лукірін, Ю. М.
  Метою кваліфікаційної роботи є аналіз методів моніторингу трафіка, методів ідентифікації трафіка та удосконалення технологій передачі трафіка за рахунок підвищення якості кластеризації та класифікації трафіка. У ході виконання кваліфікаційної проведено аналіз методів моніторингу трафіка, методів ідентифікації трафіка та удосконалення технологій передачі трафіка за рахунок підвищення якості кластеризації та класифікації трафіка. Проаналізовано стан сучасних корпоративних мереж із пакетною комутацією щодо застосовуваних методів ідентифікації та моделей трафіку, технологій та протоколів передачі інформації. Також проведено аналіз алгоритмів класифікації трафіку протоколів, що використовуються у корпоративних телекомунікаційних мережах. Запропонована архітектура програмних засобів поглибленого моніторингу мережевого трафіка, що дозволяє розробляти і налагоджувати модулі підтримки протоколів на попередньо збереженому трафіку і згодом використовувати ці модулі в реальному режимі часу. Розроблені та реалізовано програмні засоби для проведення моніторингу корпоративної мережі.
 • Публікація
  Методи оптимізації трафіку комп'ютерних мереж
  (2024) Куриленко, А. О.
  Оптимізація базових параметрів протоколу на прикладному рівні (тобто відкриття кількох паралельних TCP-потоків, налаштування розміру буфера TCP і розміру блоку вводу/виводу) є одним із способів покращити пропускну здатність. З іншого боку, вузькі місця наскрізної передачі даних у високопродуктивних мережевих системах виникають здебільшого в системах зберігання даних, а не в мережі. Продуктивність системи зберігання значною мірою залежить від швидкості її дискової та центральної підсистем. Таким чином, надзвичайно важливо оцінити пропускну здатність системи зберігання на обох кінцевих точках на додаток до пропускної здатності мережі.
 • Публікація
  Методи та засоби автоматичного розгортання IaC для хмарних сервісів
  (2024) Копцев, О. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів та засобів автоматичного розгортання інфраструктури як коду для хмарних сервісів. У ході виконання кваліфікаційної роботи для реалізації поставленої мети були досліджені основні методи розгортання інфраструктури та відомі інструменти автоматичного розгортання інфраструктури як коду провідних провайдерів хмарних платформ, а саме: AWS CloudFormation, Azure Resource Manager Templates, Google Cloud Deployment Manager, IBM Cloud Schematics та Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager. Для практичної реалізації завдання автоматичного розгортання інфраструктури як коду були обрані засоби, що мають найбільшу кількість функціональних можливостей ІаС такі як Azure Resource Manager Templates, доменно-орієнтована мова Bicep та мультиплатформний Terraform.
 • Публікація
  Метод забезпечення живучості вузлів високомобільної комп'ютерної мережі в умовах електромагнітного ураження
  (2024) Григоров, А. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є проведення порівняльного аналіз іcнуючих методів, пропозиція власного методу, його аналіз і модельний екcперимент, який має заcвідчити функціональніcть обраного методу. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто предметну область теми методів забезпечення вузлів, проаналізовано відомі існуючи методи вирішення пролеми живучості, а також запропоновано власний метод з проведенням модельного експерименту, який засвідчує функціональність запропонованого методу.
 • Публікація
  Технологія розпізнавання шрифту Брайля на базі нейронної мережі
  (2024) Врублевський, В. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів і алгоритмів розпізнавання шрифту Брайля, визначення їхніх переваг і недоліків, та покращення функціонування, шляхом впровадження сучасних технологій на базі нейронної мережі. Практичним результатом проведеного дослідження є розробка програмного рішення для автоматичного перекладу шрифту Брайля, що міститься на зображеннях. У ході виконання кваліфікаційної роботи було проведено детальний аналіз поточного стану питання розпізнавання шрифту Брайля на зображеннях. Досліджено існуючі методи бінаризації зображень, що можуть бути використані для покращення результатів розпізнавання. Розглянуто розвиток нейронних мереж, починаючи від примітивних, закінчуючи сучасними архітектурами, проаналізовані їх недоліки та переваги. Розглянуто сучасні середовища розробки, технології, фреймворки та мови програмування, що є актуальними для розробки технології детекції об’єктів на зображенні. Реалізовано технологію розпізнавання шрифту Брайля на базі нейронної мережі.
 • Публікація
  Метод забезпечення надійності полінгової мережі у поставарійному стані високомобільного вузла рою БПЛА
  (2024) Шостак, А. Р.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методу забезпечення надійності полінгової мережі у поставарійному стані високомобільного рою БПЛА. У ході виконання кваліфікаційної роботи було досліджено комунікаційну архітектуру рою БПЛА, визначено їх плюси та мінуси, досліджено протоколи маршрутизації, оглянуто існуючі стратегії забезпечення надійності мережі, а також проаналізувати основні аспекти, які можуть зробити БПЛА чутливими до пошкоджень. Після чого було розглянуто декілька існуючих методів, які спроможні забезпечити надійність мережі й відновити з’єднання у поставарійному стані. Після дослідження було обрано один метод з огляду на його унікальні можливості та переваги над іншими методами, який буде розглянуто в моделюючій частині й порівняно з іншими методами.
 • Публікація
  Методи тестування мобільних застосунків
  (2024) Шапошник, М. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження методів та алгоритмів тестування мобільних застосунків. Методи тестування мобільних застосунків є важливим етапом у процесі розробки мобільних додатків. В даному дослідженні було розглянуто різноманітні підходи та методи, які дозволяють забезпечити якість та надійність програмних продуктів для мобільних пристроїв.
 • Публікація
  Метод створення гибрідної системи ідентифікації особи за біометричними даними
  (2024) Тарасянц, А. А.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка метода створення гібридної системи ідентифікації особистості. Розроблена система буде мати більш гнучку, швидку та надійну роботу з подальшими впровадженням задля поліпшення та зручного використання. У ході виконання кваліфікаційної роботи првоедений аналіз існуючих рішень ідентифікації особи за біометричними даними. Розглянуто переваг, недоліків, технологій використання і відповідно розробка метода створення гібридної системи ідентифікації особистості.