Кафедра електронних обчислювальних машин (Маг_ЕОМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 310
 • Документ
  Механізми та моделі забезпечення QoS в мультисервісних IP-мережах
  (2023) Грошев, А. С.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження і аналіз основних понять, визначень, стандартизованих механізмів та моделей, які гарантують необхідний рівень якості обслуговування в мультисервісних IP-мережах. У ході виконання кваліфікаційної роботи наведені та обґрунтовані основні поняття, визначення та мережні характеристики якості обслуговування, проаналізовані стандарти ITU-T, механізми і відповідні їм технології та моделі забезпечення потрібної QoS у мультисервісних IP-мережах. Запропонована та обґрунтована загальна методика оцінки мережних характеристик якості обслуговування в мережах такого типу.
 • Документ
  Розробка і дослідження методу автоматизованого тестування на проникнення з використанням Deep Learning
  (2023) Дубовик, Т. І.
  Метою кваліфікаційної роботи є – розробка методу автоматизованого тестування на проникнення з використанням технології глибокого машинного навчання. Знаходження мінімальної критичної множини атак – безліч атак найменшої потужності, видалення яких з арсеналу порушника призведе до неможливості досягнення ним мети. У ході виконання кваліфікаційної роботи застосовано методи порівняння та аналізу, а також інтеграції різного роду систем. У роботі удосконалено метод Deep Q – Lerning Network для аналізу матриці кібервторжень та знаходження оптимальної траєкторії атаки.
 • Документ
  Методи аналізу текстів програм на основі семантичних моделей
  (2023) Бочарова, О. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є досліження існуючих методів аналізу текстів програм на основі семантичних моделей. У ході виконання кваліфікаційної роботи розроблено метод предметно-орієнтованого аналізу на основі ітеративних перетворень семантичних моделей програм, що дозволяє здійснювати семантичний аналіз текстів програм, що розробляються із застосуванням кількох мов програмування. Розроблено програмну архітектуру та структури даних для подання тексту та семантичних, що динамічно змінюються моделей програм, що дозволяє інтегрувати реалізацію розробленого методу предметно-орієнтованого аналізу в різні середовища розробки.
 • Документ
  Моделі тестування застосунків для мобільних пристроїв
  (2023) Браїла, І. В.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження моделей та алгоритмів тестування застосунків для мобільних пристроїв. У ході виконання кваліфікаційної роботи досліджені моделі та алгоритми тестування застосунків для мобільних пристроїв. Було використано прототип застосунків для мобільних пристроїв; проведено аналіз метрик тестування застосунків для мобільних пристроїв, що враховують їх особливості та відповідні критерії оцінки ефективності методів тестування. Проведено аналіз аналітичних та програмних моделей генерації автоматизованих тестів з прототипів застосунків для мобільних пристроїв.
 • Документ
  Методи шифрування інформації за допомогою алгебраїчних фракталів
  (2023) Караджян, Б. Ю.
  Метою кваліфікаційної роботи є розробка методів шифрування інформації на основі алгебраїчних фракталів. У ході виконання кваліфікаційної роботи були вирішені наступні завдання: проаналізовано сфери застосування фракталів; проаналізовано типи алгебраїчних фракталів; розроблено алгоритм шифрування зображень; розроблено алгоритм шифрування тексту.