Публікація:
Дослідження роботи каналів зв'язку сантиметрового діапазону у різних умовах

Немає доступних мініатюр

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – розрахунок загасання радіохвиль сантиметрового діапазону у різних видах опадів, побудова антен 3 ГГц, отримання її характеристик та діаграми спрямованості. У другому розділі розглянуто загальну характеристику розрахунку напруги поля, загальні відомості про види передаваємої інформації, оцінка кількості передаваємої інформації, зв'язок параметрів сигналу та атмосферного каналу, основні засоби підвищення надійності передачі інформації У третьому розділі розглянуто поглинання радіоволн газами атмосфери, дисперсія діелектричної проникності, послаблення, яке вносить дощ, послаблення у тумані, вплив запиленості У четвертому розділі представлена узагальнена структурна схема лінії радіозв'язку, загальні вимоги до антени та фідера, амплітудні характеристики та діаграми спрямованості. У п’ятому розділі було зроблено розрахунок та аналіз антен у програмі MMANA, отримані результати розрахунків та діаграм спрямованості антен V-dipole та Fractal dipole.

Опис

Ключові слова

сантиметровий діапазон, довжина хвилі, антена, спектр

Бібліографічний опис

Максименко М. А. Дослідження роботи каналів зв'язку сантиметрового діапазону у різних умовах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. А. Максименко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 75 с.

DOI