Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_РТІКС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 58
 • Публікація
  Дослідження впливу дощу на канал зв'язку міліметрового діапазону
  (2020) Столовий, І. В.
  В атестаційній роботі проведені огляд та аналіз різних методів розрахунку готовності каналу зв’язку міліметрового діапазону та розповсюдження радіохвиль в атмосфері Побудована кумулятивна функція аслаблення радіохвиль в атмосфері і проведено її аналіз
 • Публікація
  Система передачі пакетів даних в мережі радіомодулів
  (2020) Шабатура, Д. С.
  У даній кваліфікаційній роботі розроблено програмне забезпечення покрокового гіда для настроювання перетворювачів частоти. Обмін пакетами даних між користувачем та перетворювачем частоти здійснюється за допомогою мікроконтролера ESP8266 модифікації ESP12E. Мікроконтролер служить проміжною ланкою між перетворювачем частоти і користувачем та працює у режимі точки доступу WiFi. Користувач підключається до WiFi трансиверу за допомогою мобільного телефону, але передбачена можливість підключення c ПК.
 • Публікація
  Дослідження особливостей аналізу та агрегації синоптичного прогнозу
  (2020) Плотников, О. Ю.
  В роботі виконано огляд моделей прогнозування погоди, обрано метод оцінки моделей, що буде відповідати вимогам мети дослідження. Задачею дослідження є проектування системи, яка за допомогою обробки даних моделей прогнозу погоди буде надавати корисну інформацію користувачу щодо точності прогнозу моделі та задовольняти поставлену мету дослідження. У результаті роботи спроектована система аналізу даних прогнозу погоди та реалізований її прототип. При розробці прототипу системи були використані: теорія проектування реляційних баз даних, основні принципи нормалізації реляційних баз даних; мова запитів SQL, мова програмування JavaScript, Node.js, React.js
 • Публікація
  Програмно-методичне забезпечення для розрахунку коефіцієнта готовності каналів зв'язку міліметрового діапазону хвиль
  (2020) Мєдвєдєв, О. В.
  В атестаційній роботі проведено огляд і аналіз різних методів оцінки готовності наземно-космічної лінії зв'язку. Побудована кумулятивна функція розподілу повного вертикального ослаблення атмосфери і проведено її аналіз стосовно до розв'язуваної проблеми повного вертикального ослаблення.
 • Публікація
  Система збору інформації на підприємстві: підсистема обробки статичних даних
  (2020) Малишева, Д. А.
  В роботі виконано систему зі збору даних температурного режиму на підприємстві. Проаналізовано чинні системи підтримки прийняття рішень. В ході дослідження отримані такі результати: визначені існуючі програмні засоби збору даних, методи фіксації, а також сфери використання даної системи. Розроблений план проекту: визначено перелік робіт, терміни
 • Публікація
  Вплив геометричного фактору на точність виміру щільності атмосфери лідаром
  (2020) Леонтьєв, О. О.
  В роботі аналізуються можливості методу і радіоелектронної (лазерної) апаратури резонансної локації домішок мезосфери та розглянуто можливості лазерного дистанційного зондування на основі лідарів як ефективного методу дослідження навколишнього середовища. Викладено принципи побудови систем лідарного моніторингу та проведено аналіз систем лідарного зондування атмосферного середовища. Аналізується можливість відновлення висотного профілю щільності атмосфери за даними лідарного зондування з урахуванням
 • Публікація
  Вибір параметрів резонансного лідару
  (2020) Лапошина, О. К.
  В роботі аналізуються можливості методу і радіоелектронної (лазерної) апаратури резонансної локації домішок мезосфери та розглянуто можливості лазерного дистанційного зондування на основі лідарів як ефективного методу дослідження навколишнього середовища. Викладено принципи побудови систем лідарного моніторингу та типи роботи лазерних далекомірів. Проведено аналіз систем лідарного зондування атмосферного середовища. Описується можливість дистанційного зондування атмосфери за допомогою лідара, що дозволяє отримувати коефіцієнти зворотного розсіювання і екстинкції аерозолю в діапазоні довжин хвиль від 355 до 1064 нм. Оцінюються параметри багато хвильового лідара для моніторингу аерозолю в висотному діапазоні 1-10 км. Робота присвячена спеціальним питанням дистанційного дослідження атмосфери за допомогою резонансного лідару на основі ефекту резонансної флуоресценції в парах натрію
 • Публікація
  Розробка та дослідження системи розпізнавання тривимірних об’єктів за хмарами заданих контрольних точок із застосуванням навченої нейромережі
  (2020) Кавун, Б. О.
  У даній кваліфікаційній роботі розроблено програмне забезпечення у вигляді нейромережі, яка розпізнає предмети побуту, використовуючи камеру мобільного пристрою. Нейромережа побудована з двома прихованими рівнями, кожен з них має 18 нейронів, має 14 814 параметрів. Нейромережа має ряд вже закладених предметів побуду, які розпізнаються з великим (близьким до 100%) процентом точності. Користувач також має можливість увімкнути режим озвучування назви розпізнаного предмета
 • Публікація
  Система збору інформації на підприємстві: підсистема обробки динамічних даних
  (2020) Карасьов, О. О.
  В роботі виконано систему зі збору даних температурного режиму на підприємстві. Проаналізовано чинні системи підтримки прийняття рішень. В ході дослідження отримані такі результати: визначені існуючі програмні засоби збору даних, методи фіксації, а також сфери використання даної системи. Розроблений план проекту: визначено перелік робіт, терміни
 • Публікація
  Аналіз приймальної системи резонансного лідару
  (2020) Калашник, В. М.
  В роботі аналізуються можливості зондування верхньої атмосфери резонансним лідаром та покращення відношення інформативного сигналу до шуму. Проведений огляд лідарних технологій, особливості побудови приймальних систем лідару та їх структурних схем. Проведено аналіз граничних можливостей спектральної селекції сигналу. Описується засіб захисту ФЕП від перевантажень за допомогою механічного обтюратору завдяки якому вдається запобігти попаданню потужного світлового сигналу лазера на катод ФЕП, як в момент випромінювання зондуючого сигналу, так в плині часу відповідного зондування висот 15-20 кілометрів. Робота присвячена спеціальним питанням дистанційного дослідження атмосфери за допомогою резонансного лідару на основі ефекту резонансної флуоресценції в парах натрію
 • Публікація
  Розробка програм для навантажувального тестування сайту NURE
  (2020) Іонов, Г. П.
  У результаті роботи були розглянуті різні види тестування і вивчені методи побудови тестів. За результатами дослідження був проведений огляд основних методів і типів тестування та найбільш відомих інструментів для автоматизації навантажувального тестування. Були виявлені і виправлені типові помилки, з якими може зіткнутися тестувальник під час тестування реально працюючої системи
 • Публікація
  Розробка нейромережевих методів обробки даних
  (2020) Гулий, О. В.
  В роботі виконана розробка нейронної мережі для обробки статей та платформи знань, яка повинна стати універсальним постачальником рішень для пов'язаних з водно-болотними угіддями даних та інформації для сприяння дослідженням, розробці політики та фінансуванню, розширення прав і можливостей організацій громадянського суспільства і практиків для впровадження заснованих на природі рішень в інтересах сталого розвитку
 • Публікація
  Дослідження розподілених систем на базі блочейн технологій та протоколу Open VAS
  (2020) Галкіна, А. О.
  Об’єктом дослідження є розподілені системи на базі блокчейн та протоколу Open VAS. Метою даної роботи є дослідження розподілених систем на базі блокчейн та протоколу Open VAS, та методи тестування систем на базі протоколу Open VAS. З метою вирішення поставлених задач в роботі проведений аналіз різновидів та технологій на базі блокчейн, а також дослідження існуючого досвіду застосування технологій блокчейн у світі
 • Публікація
  Дослідження та застосування технології та конструкторів для розробки інтернет сайтів
  (2020) Безручко, Р. Ю.
  Робота присвячена розробці веб-застосунку для діагностування захворювань шлунка. Такий застосунок призначений для людей, котрим необхідно поставити діагноз та яку діагностику треба зробити, аби усвідомитися у правильності діагнозу. За допомогою системи можна ввести турбуючі симптоми та отримати результат з найбільш ймовірним діагнозом. У ході виконання атестаціної роботи було проведено огляд сучасних тенденцій в області медицини, підібрано найпоширеніші хвороби. На основі отриманої інформації розроблена концептуальна модель, яка була основою для проектування бази даних. Логічна модель даних реалізована в СУБД Oracle. Для розробки бекенд-частини використовувалася мова програмування Java, Spring Framework та Hibernate. Фронтенд розроблений за допомогою фреймворків AngularJs та Angular Material.
 • Публікація
  Дослідження роботи радіомосту міліметрового діапазону хвиль за межами приміщення
  (2021) Асєєва, С. А.
  В атестаційній роботі проведені огляд та аналіз різних методів розрахунку готовності каналу зв’язку міліметрового діапазону та розповсюдження радіохвиль в атмосфері Побудована кумулятивна функція аслаблення радіохвиль в атмосфері і проведено її аналіз Розроблено апаратурно-методичне забезпечення та результати вимірювання чутливості радіометрів 3см та 8мм діапазонів хвиль
 • Публікація
  Побудова і дослідження роботи радіомосту точка-точка 1ГГб/с в залежності від відстані
  (2021) Мачула, Ю. В.
  Об’єкт дослідження – Зміна сигналу мілліметрового діапазону. Предмет дослідження – Дослідження і оцінка сигналу міліметрового діапазону при зміні відстані точка-точка. В кваліфікаційній роботі проведені огляд та дослідженя зміни сигналу радіохвиль міліметрового діапазону в залежності від зміни відстані точка-точка. Проведено експеримент зміни сигналу радіохвиль міліметрового діапазону при зміні відстані точка-точка
 • Публікація
  Розробка цифрової частини тракту і алгоритму роботи модуляційного радіометра міліметрового діапазону хвиль
  (2021) Міщенко, А. А.
  В кваліфікаційній роботі проведені огляд та аналіз різних методів розробка цифрової частини тракту і алгоритму роботи модуляційного радіометра міліметрового діапазону хвиль
 • Публікація
  Порівняльний аналіз технологій розробки Android-додатків
  (2021) Руденко, К. С.
  Порівняльний аналіз технологій розробки Android-додатків
 • Публікація
  Інтелектуальний підхід для оптимального розподілу товарів автоматизованої системи доставки
  (2021) Селезньов, В. А.
  Мета роботи – підвищення ефективності маршрутизації транспорту системи доставки та забезпечення найбільш раціональних витрат коштів на перевезення товарів за рахунок автоматичного планування маршрутів, що засноване на оптимальному алгоритмі планування з використанням геоінформаційних технологій.
 • Публікація
  Оцінка продуктивності систем зв’язку міліметрового диапазону радіохвиль
  (2021) Сметан, Д. П.
  В атестаційній роботі проведені огляд та аналіз різних методів розрахунку готовності каналу зв’язку міліметрового діапазону та розповсюдження радіохвиль в атмосфері