Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_МСТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 119
 • Публікація
  Дослідження можливостей оптимізації технологічного процесу виготовлення етикеткової продукції
  (2024) Слуцкін, М. В.
  Мета кваліфікаційної роботи магістра провести дослідження та надати рекомендації для оптимізації витрат в грошовому та часовому еквіваленті при виготовленні етикеткової продукції різними способами друку. Об'єкт дослідження – є оптимізації витрат замовника при виготовленні етикеткової продукції. У магістерській роботі описано технологію виготовлення поліграфічної продукції, а саме етикетки. Проаналізовані переваги та недоліки кожного з способів друку, розглянуто основні вимоги до якісної етикетки. Обґрунтовано вибір необхідних для проєкту технічних засобів, програмного забезпечення, поліграфічного обладнання та матеріалів, виконано їх розрахунок, надані рекомендації якими критеріями потрібно оперувати при виборі способу друку. Також здійснено економічне обґрунтування роботи, розрахована економія яку можна отримати за допомагаю НДР, здійснено порівняння ціни продукції для різних способів друкування.
 • Публікація
  Дослідження стилістичних прийомів в сфері соціальної реклами
  (2024) Токар, Е. В.
  Сфера соціальної реклами надає багато поля для досліджень стилістичних прийомів, що використовуються з метою ефективного суспільного впливу. Соціальна реклама поєднує у собі елементи мистецтва, маркетингу та громадську діяльність, і стилістичні рішення у ній стають ключовими компонентами, що визначають її ефективність. Мета даної роботи полягає у підвищенні ефективності впливу соціальної реклами на аудиторію та громадську думку, шляхом розробки практичних рекомендацій по застосуванню різних стилістичних прийомів. Ми прагнемо розібратися в механізмах, за допомогою яких соціальна реклама досягає своєї мети, і виявити загальні закономірності, характерні для цього виду комунікації та створити збірку правил та порад для підвищення ефективності соціальних кампаній. Сформульована наступна гіпотеза, яку необхідно перевірити в ході дослідження: «використання розроблених рекомендацій підвищує ефективність та впливовість соціальної реклами на цільову аудиторію». Дослідження стилістичних прийомів у соціальній рекламі є актуальним, оскільки воно розкриває ефективні методи комунікації, важливі для вирішення соціальних проблем у сучасному суспільстві. Проведене дослідження допомагає розуміти, як привернути увагу аудиторії в умовах інформаційного перенасичення, а також створити повідомлення, які викликають потрібні реакції й вплив на громадську думку.
 • Публікація
  Дослідження розвитку інтерактивних ігрових елементів у мультимедійних виданнях
  (2024) Узлова, А. Д.
  Метою даної атестаційної роботи є покращення якості мультимедійних видань, що використовуються у якості навчальних матеріалів. У роботі сформульовано та проаналізовано проблему дослідження, вивчено існуючі методи розвитку інтерактивних ігрових елементів та гейміфікації у навчальних мультимедійних виданнях, а також розглянуто стратегії їх впровадження для підвищення ефективності навчального процесу, серед вивчених підходів обрано та обґрунтовано метод вирішення проблеми, розроблено методику вирішення проблеми та виконано її реалізацію, проведено науковий експеримент для підтвердження гіпотези, сформульованої на початку роботи та проаналізовано його результати. Було виконано оцінку економічної ефективності розробленого технологічного процесу. Результатом виконання атестаційної роботи є розроблена методика вирішення проблемної ситуації, ефективність та доцільність використання якої підтверджено позитивними результатами експерименту.
 • Публікація
  Дослідження підходів до управління версіями тривимірних моделей під час проектування мультимедійних видань
  (2024) Зуєвський, Д. Р.
  Метою роботи є підвищення продуктивності процесу розробки електронних видань. В ході виконання кваліфікаційної роботи магістра вирішено такі завдання: – проведено аналіз інформаційних джерел, що охоплюють предметну область застосування систем контролю версій; – визначено проблему наявних систем контролю версій при використанні у мультимедійних проектах; – реалізувано альтернативний метод зберігання версій та оцінити його ефективність на рівні прототипу порівняно з загальними рішеннями, провести аналіз отриманих результатів; – виконано оцінку ефективності розробленого підходу. Крім цього, було проведено економічне обґрунтування доцільності проведення даної кваліфікаційної роботи. Практична значущість кваліфікаційної роботи полягає в застосуванні отриманих знань для розробки та впровадження плагіну, який реалізує збереження версій об’єктів всередині файлу для програмного забезпечення Blender3d, яке використовується для створення тривимірної графіки
 • Публікація
  Дослідження просування особистого бренду дизайнера через LinkedIn
  (2024) Шарун, Д. А.
  У сучасному інтернет-просторі, де взаємодія та співпраця мають вирішальне значення, питання особистого бренду стає не тільки актуальним, але й невід'ємною частиною успіху в різних професійних галузях. Саме у цьому контексті виникає питання: як сучасні дизайнери можуть використовувати соціальні мережі для ефективного розвитку свого особистого бренду? У цьому дослідженні ми зосереджуємо увагу на одній з найбільш визначальних соціальних мереж – LinkedIn. Заснована як професійна платформа, вона стала ідеальним інструментом для тих, хто прагне підвищити свою професійну видимість. Зануримося в світ підвищення особистого бренду. Метою дослідження є просування особистого бренду дизайнера у соціальній мережі LinkedIn за допомогою розроблених рекомендацій. Щоб надати практичний аспект нашому дослідженню, ми проведемо експеримент на базі реального профілю дизайнера на LinkedIn. Аналізуючи результати, ми спробуємо з'ясувати, наскільки ефективно може бути використання цієї соціальної мережі для розвитку особистого бренду та як правильний підхід може відзначити дизайнера серед конкуренції. У результаті ми надамо ряд рекомендації, прислуховуючись до яких, дизайнер на платформі зможе просувати свій особистий бренд
 • Публікація
  Дослідження можливостей використання мультимедійних технологій для інклюзивних видань
  (2024) Сільченко, В. В.
  Мета кваліфікаційної роботи магістра – підвищення ефективності технологічного процесу розробки інклюзивних видань за допомогою використання мультимедійних технологій. Об’єкт дослідження – процес розробки інклюзивних видань з аудіододатком. Предмет дослідження – технології виготовлення книг зі шрифтом Брайля, вимоги до програмного забезпечення та технології розробки аудіододатків до інклюзивних видань. У кваліфікаційній роботі здійснено аналітичний огляд літератури за тематикою дослідження, аналіз цільової аудиторії та її особливостей в Україні; аналіз технологій, матеріалів та обладнання для виготовлення книжок шрифтом Брайля; аналіз програмного забезпечення для розробки аудіосупроводження інклюзивних видань. У межах експериментального дослідження розроблені аудіододатки за різними технологіями, здійснено їх експертне оцінювання та визначена найбільш ефективна технології для розробки мультимедійних аудіододатків для інклюзивних видань. В дослідженні використовується аналіз профілів розроблених проєктів. Також розроблені рекомендації щодо застосування мультимедійних технологій для інклюзивних видань та виконано економічне обґрунтування проведених досліджень.
 • Публікація
  Дослідження можливостей стандартів програмних продуктів для e-learning для розробки дистанційного курсу з інтерактивними елементами
  (2024) Перцев, П. Д.
  Основною метою даної кваліфікаційної роботи є підвищення якості електронних дистанційних курсів з мультимедійним інтерактивним контентом. Об’єкт дослідження – процес розробки електронного дистанційного курсу. Предмет дослідження – моделі агрегування вмісту, моделі даних протоколів обміну даними SCORM, методи експертного оцінювання. У ході виконання роботи було розглянуто можливості та підходи до впровадження протоколів обміну даними за стандартом програмних продуктів для e-learning SCORM; досліджено особливості інтерактивних елементів дистанційних навчальних курсів; розроблено рекомендації щодо вживання можливостей стандартів програмних продуктів до розробки дистанційних навчальних курсів з інтерактивними елементами; експериментальне дослідження розроблених рекомендацій.
 • Публікація
  Дослідження впливу контенту мобільного додатку на запам'ятовування правил дорожнього руху
  (2024) Надточій, Д. В.
  Метою дослідження є покращення запам’ятовування правил дорожнього руху через мобільні додатки за допомогою розроблених рекомендацій щодо дизайну та контенту. Об’єктом дослідження є процес створення інтерфейсу додатку з вивчення ПДР. Предметом дослідження є вплив контенту мобільних додатків з вивчення ПДР на запам’ятовування. Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи містить дослідження щодо впливу контенту мобільного додатку з вивчення ПДР на запам’ятовування теорії майбутніми водіями. У кваліфікаційній роботі було опрацьовані наступні питання: визначення проблематики, актуальності, цілей і задач дослідження; проаналізовано аналогічний досвід вирішення проблемної ситуації; розглянуто як кожен з типів контенту впливає на запам’ятовування; розроблено методику вирішення проблемної ситуації; реалізовано методику; та проведено експеримент в ході якого було доведено сформульовану гіпотезу дослідження.
 • Публікація
  Дослідження використання штучного інтелекту для автоматичного створення обкладинок на базі текстового змісту
  (2024) Литвиненко, С. В.
  Метою даного дослідження є аналіз і реалізація алгоритмів та моделей штучного інтелекту, спроможних автоматично створювати візуально привабливі обкладинки для різних видів текстового контенту. Методи дослідження: ретельний аналіз існуючих рішень та методів автоматичного створення обкладинок з використанням штучного інтелекту; розробка алгоритмів, здатних адаптуватися до різного за обсягом текстового контенту. У результаті виконання кваліфікаційної роботи була розроблена програма на мові програмування Python, що дозволяє автоматично створювати обкладинки на базі текстового змісту
 • Публікація
  Дослідження впливу ефекту паралакс на взаємодію користувача з веб-сайтом
  (2024) Литвиновський, М. Ю.
  Мета кваліфікаційної роботи – визначити вплив ефекту паралакс на взаємодію користувача з веб-сайтом. Об'єктом дослідження є веб-сайт як комплексна веб-платформа, що забезпечує інформаційну та/або інтерактивну взаємодію між користувачем та змістом, що надається на даній платформі. Предметом дослідження є вплив ефекту паралаксу на процеси сприйняття та взаємодії користувача з веб-сайтом. При виконанні роботи було виканона: аналіз завдання на атестаційну роботу; аналіз предметної області; огляд техніки паралаксу у веб-дизайні; аналіз переваг використання паралакс ефекту; аналіз негативних наслідків використання паралакс ефекту; аналіз веб-сайтів з використанням паралакс ефекту; зміст експеременту; вибір критеріїв та розрахунок експертних оцінок; аналіз результатів експериментального дослідження; рекомендації оптимального використання ефекту паралакс в дизайні веб-сайтів. Проведено економічне обґрунтування доцільності проведення даної науково-дослідної роботи та визначено економічну ефективність.
 • Публікація
  Дослідження level-дизайну у match3-іграх
  (2024) Маньшина, К. С.
  Метою роботи є дослідження та аналіз level-дизайну у match-3 іграх та визначення його впливу на зацікавленість та задоволення гравців. Актуальність обумовлена тим, що match-3 ігри являються найкасовішим жанром в AppStore і Google Play, але їх успіх неможливий без level-дизайну, оскільки кожен рівень повинен бути ідеально збалансованим, щоб кинути виклик гравцям і водночас дозволити їм отримати відчуття задоволення від гри. Проте, незважаючи на фінансовий успіх match-3 ігор та щоденне залучення мільйонів гравців, існує мало досліджень щодо їх level-дизайну. Методом дослідження було обрано метод експертних оцінок. Об’єктом дослідження є level-дизайн match-3 ігор. Предметом дослідження є методи впливу level-дизайну на задоволення і зацікавленість гравців у match-3 іграх. В роботі досліджено та підтверджено гіпотезу: «чим краще level-дизайн у match-3 грі тим більше задоволеність та зацікавленість граців у грі».
 • Публікація
  Дослідження технологій створення 3D-моделей для ААА відеоігор
  (2024) Мельніченко, Д. О.
  В роботі розглянуто проблеми створення тривимірних моделей в сучасній індустрії ААА-відеоігор, проведено аналіз сучасних аналогів пайплайнів та корисних засобів для розробки моделей. На основі виявлених проблем та існуючих методів сформульовано рекомендації щодо оптимізації 3D-моделей для пристроїв. Відповідно до аналізу процесу рендерингу виявлено основні критерії оцінки для моделей ААА-відеоігор. Розроблено декілька 3D-моделей для проведення дослідження та обрано метод проведення дослідження. На основі обраних критеріїв оцінено моделі у 3D редакторі та рушії гри. Результати експерименту проаналізовано та на основі них складено висновки. Таким чином, було розроблено сучасні рекомендації щодо оптимізації 3D-моделей для відеоігор. Метою даної роботи є розробка сучасних рекомендацій щодо оптимізації 3D-моделей. Об’єктом дослідження є технологія створення 3D-моделей для ААА відеоігор. Область застосування – використання тривимірних моделей у ААА-відеоіграх.
 • Публікація
  Дослідження та вдосконалення інтерфейсу керування термостатом за допомогою Usability Testing
  (2024) Мельник, С. О.
  Метою кваліфікаційної роботи є дослідження принципів проєктування інтерфейсів для керування пристроями «розумного будинку» та розробка ефективного інтерфейсу для електронних термостатів за результатами юзабіліті-тестування. Об’єктом дослідження є процес розробки та тестування інтерфейсу. Предметом дослідження є вимоги та методи розробки інтерфейсів електронних пристроїв та мобільних додатків. У межах даного дослідження розроблено та протестовано два різних варіанти інтерфейсу керування термостатом фірми Venstar за допомогою сучасних методів прототипування та тестування. В рамках експерименту проводилась оцінка ефективності цих прототипів. В роботі також здійснено економічне обґрунтування проведених досліджень та доведена їх ефективність.
 • Публікація
  Дослідження особливостей розробки Web-to-print сайтів на базі системи керування вмістом
  (2024) Хорошевський, О. І.
  Мета кваліфікаційної роботи – формування методики розробки Web-to print системи на базі системи керування вмістом з відкритим вихідним кодом. Об'єкт дослідження – процес розробки Web-to-print системи на базі системи керування вмістом з відкритим вихідним кодом. Предмет дослідження – етапи методики розробки Web-to-print системи на базі системи керування вмістом з відкритим вихідним кодом та їх практична реалізації. Науковий результат роботи: етапи методики, реалізація яких надає можливість обґрунтованого прийняття рішення щодо вибору системи керування вмістом (CMS) на базі якої буде розроблено Web-to-print систему. Практичний результат роботи: прикладна реалізація процесу розробки Web-to-print системи на базі системи керування вмістом з відкритим вихідним кодом, яку було обрано на підставі аналізу критеріїв. Завдяки запропонованій методиці під час практичної реалізації було враховано необхідність впровадження у систему функціональних можливостей інтернет-магазинів. Це дозволяє спростити процес оформлення замовлення для клієнта та зменшити навантаження на менеджерів поліграфічного підприємства. Перевагою для клієнта є реалізований у системі знайомий досвіду користувача (UX), а для менеджерів поліграфічного підприємства перевагою є виконання частини роботи самим клієнтом за допомогою користувацького інтерфейсу (UI) системи.
 • Публікація
  Дослідження принципів створення дизайну сайту ювелірних прикрас
  (2024) Корікова, М. М.
  Кваліфікаційна робота досліджує особливості процесу створення якісного інтерфейсу лендингу, практичного за структурою та корисного для користувачів. Гіпотезою кваліфікаційного дослідження є припущення про те, що за умов застосування рекомендованих структури та оформлення інтерфейсу, зокрема розділу з відгуками від користувачів, можливо підвищення активності клієнтів на сайті та, відповідно, рівень конверсії. Об’єкт дослідження – лендінг сторінка з продажу ювелірних прикрас. Предмет дослідження – експериментальне дослідження UX показників цільової сторінки ювелірних прикрас, які підтверджують висловлену гіпотезу дослідження щодо збільшення конверсії цільової сторінки з додаванням розділу «Відгуки». Кваліфікаційна робота складається з п’яти розділів. В роботі проведено аналіз літератури відповідно завдань дослідження, виконано постановку завдання дослідження. Наведений аналіз аналогів, розкрито особливості просування сайту та основних понять. Описаний вибір та обґрунтування методу експериментального дослідження, наведені результати, визначено збільшення коверсії за умови додавання розділу із відгуками до розроблюваного лендингу. Дослідження було проведено за допомогою методу A/B-тестування. Наведено економічне обґрунтування витрат на проведення науково-дослідної роботи.
 • Публікація
  Підтримка прийняття рішень для агрегації новин про книжки
  (2024) Король, А. Л.
  Метою роботи є підвищення якості програмних застосунків для вибору або купівлі книжок. Об’єктом дослідження є процес прийняття рішення споживача про придбання нових книжок в інтернет-магазині. У ході виконання кваліфікаційної роботи було розглянуто процес прийняття рішення про покупку книжкових новинок, яке приймає споживач, розглянути місце рекомендаційних систем в цьому процесі; проаналізовано основні принципи реалізації рекомендаційних систем, зокрема, в умовах відсутності початкових даних про книгу або користувача. Було розроблено експериментальний зразок автоматичної системи вибору книжкової новинки для нового користувача та перевірено його ефективність. Проведено економічне обґрунтування дослідження.
 • Публікація
  Дослідження інтерфейсів мультимедійних продуктів для дитячого навчання
  (2024) Гапіч, А. Р.
  Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розробка методики створення інтерфейсу для дитячого навчання. Об'єктом дослідження є технології розробки та впровадження дизайну продукту, зосередженого на дитячому навчанні, зокрема мобільного додатку. Предметом дослідження є процес використання специфічних для цього додатку елементів, спрямованих на навчальну складову, що надає можливість дітям навчатись за допомогою сучасних технологій. Теоретична значущість дослідження полягає в розробці та систематизації методичної інформації, необхідної для якісного проектування дизайну інтерфейсів мобільних додатків для дитячого навчання. Аналіз і узагальнення наукових джерел сприятиме створенню ефективної методики, враховуючи психологічні та педагогічні особливості дітей. Практична значущість полягає у використанні отриманих знань для самостійної розробки та вдосконалення процесу проектування дизайну інтерфейсів, спрямованих на дитяче навчання. Розроблена методика може стати основою для практичного впровадження та удосконалення педагогічних аспектів в дизайні мобільних додатків для навчання дітей.
 • Публікація
  Дослідження процесу управління кольором на підприємстві «Foc Tuba»
  (2024) Харченко, О. М.
  Мета роботи – проведення дослідження стабільності кольоропробного друку, а також розв'язання задачі вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення цього процесу. Об'єктом дослідження є процес оцінювання кольоропробного друку з використанням варіативності комбінацій матеріалу та кольоропробної машини, а також доцільність й ефективність такої роботи. Предмет дослідження – питання та проблеми стабільності друкарського процесу під час відтворення пробних кольорових зображень цифровим або аналоговим способом друку. Дослідження було проведено в умовах діючого поліграфічного підприємства «Foc Tuba», яке спеціалізується на виготовленні етикеткової продукції. Були виявлені проблемні місця щодо виконання кольоропроби на цьому підприємстві. Результати дослідження дали змогу впровадити роботу з цифровими технологіями, що привело до скорочення часу на виконання операцій, а отже й на зниження витрат на замовлення.
 • Публікація
  Розробка і дослідження інтерфейсу користувача мобільного додатку автотранспортної тематики
  (2024) Дорогая, А. М.
  Мета кваліфікаційної роботи — вибір зручного дизайну інтерфейсу для вирішення проблеми. Використовується аналіз методів проектування інтерфейсів, дослідження ринку та аудиторії, розробка варіантів UI/UX інтерфейсів, проведення опитування та аналіз даних. Дана робота включає в себе огляд існуючих критеріїв оцінки ефективності інтерфейсу та існуючих інструментальних засобів для макетування та прототипування інтерфейсів; аналіз існуючих методів та принципів проектування інтерфейсів, особливо для мобільних додатків дослідження ринку та цільової аудиторії; розробка функціонального концепту та оформлення особливостей інтерфейсу в виді схем; аналіз результатів дослідження; висновки. У результаті виконання роботи виявлено, що інтуїтивний дизайн інтерфейсу та візуальна чіткість значно підвищують юзабіліті додатку. Ефективне використання іконок і візуальних керівництв сприяє кращій навігації та задоволеності користувачів.
 • Публікація
  Дослідження способів підвищення якості друку для цифрової машини Konica Minolta 6085
  (2024) Донський, Д. О.
  Мета роботи – дослідження способів підвищення якості друку для цифрової машини Konica Minolta 6085 за допомогою додаткових можливостей растрування. Об'єкт дослідження – друкарський процес на цифровій офсетній машині Konica Minolta 6085 Предмет дослідження – растрові структури та показники якості цифрового друку. В кваліфікаційній роботі магістра проведено дослідження особливостей використання різних растрових структур з різною формою точки з урахуванням типових рекомендацій виробників друкарських машин та особливостей друкарської машини Konica Minolta 6085 для підвищення якості друкованої продукції. Для проведення експерименту розглянуто основні поліграфічні матеріали, які використовуються на підприємстві; розроблено тестове зображення, яке враховує особливості додаткових функцій растрування; здійснено друкування, кваліметричне та експертне оцінювання тестових зразків. За результатами оцінювання розроблені рекомендації щодо вибору видів растрів. Також здійснено економічне обґрунтування проведених досліджень.