Кафедра іноземної мови (ІМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 22
 • Документ
  Intercultural communication: linguistic and cultural barriers
  (ХНУРЕ, 2020) Sereda, A.
  Questions of achieving effectiveness of intercultural communication, its linguistic and cultural-anthropological aspects are considered. Various factors influence the success of communication: communicative intentions, goals and relationships of communicants, their social status, education, culture, level of knowledge about an object, etc. The problem of achieving successful intercultural communication is interdisciplinary. A person is considered as the owner of a special cognitive system, which is an interconnected thinking, consciousness, speech and he processes and stores information. The extraction of information from memory occurs in verbal form. Language is a cognitive-communicative system, but context, degree of awareness of interlocutors, and their background knowledge are important for communication. Linguistic and cultural barriers of intercultural communication are considered, as well as the place of machine translation in communication.
 • Документ
  Педагогічне моделювання як продуктивний метод організації процесу дистанційної освіти у вищих навчальних закладах
  (CPM "ASF", 2019) Плотнікова, М. A.; Глубока, С. В.
  Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку дистанційної освіти, яка здійснюється засобами моделювання. Уточнено сутність понять "розвиток особистості студента", "педагогічне моделювання", "модель організації дистанційної освіти", акцентується увага на сукупності властивостей та ознак прогнозованої моделі та готовності закладу до впровадження змін та перетворень. Доведено, що дистанційна освіта являє собою відкриту систему навчання, яка передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедії.
 • Документ
  Структурно-семантичний синтаксис: складні речення з компонентом наслідку
  (Харків: ФОП Панов А.М., 2019) Кринська, Н. В.; Дорошенко, С. І.
  У монографії здійснено комплексний аналіз семантико-синтаксичної категорії наслідку в книжних стилях сучасної української мови в межах різних типів складного речення – складнопідрядного, складносурядного і безспо-лучникового. Визначено граматичні і семантичні засоби оформлення відно-шення причини і наслідку в структурах складного речення, обґрунтовано наявність у сучасній українській літературній мові новостворених підрядних наслідкових сполучників та слів і прийменниково-займенникових поєднань, які в межах складносурядних і безсполучникових речень функціонують як експлікатори наслідку.
 • Документ
  Активізація навчальної діяльності студентів за допомогою методів активного навчання в вищих навчальних закладах
  (CPM "ASF", 2018) Валійова, Т. Б.
  У статті розглядаються методи активного навчання з урахуванням професійної спрямованості студентів в вищих навчальних закладах. Проаналізовано класифікацію методів навчання урахуванням професійної спрямованості. Доведено, що формування та активізація навчальної діяльності -- тривалий і складний процес, успішність якого залежить від умов, цілеспрямованих на образ, обумовлений відповідністю внутрішніх і зовнішніх факторів суб'єкта, призначений забезпечити гармонійний взаємовплив цього суб'єкта з навколишнім світом.
 • Документ
  Формування культури професійного спілкування у процесі фахової підготовки фахівців
  (Scientific Journal VIRTUS, 2018) П’ятикоп, І. Б.; Буковська, І. Ю.