Аудит інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах на базі Mikrotik

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Носулько, І. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
При виконанні атестаційної роботи проведено опис найбільш поширених типів вузькоспрямованих мікрофонів. Проведено аналіз цих типів мікрофонів, описано їх переваги та недоліки. Порівняно залежність індексу спрямованості від частоти для спрямованих мікрофонів. Запропоновано декілька рішень для покращення одного з основних параметрів мікрофонів – індексу спрямованості у вигляді використання гіперкардіоидних одиничних мікрофонів та застосування алгоритму сверхспрямованості. Рішення стосуються лише лінійної групи мікрофонів, в котрій, завдяки конструктивним особливостям, можливі такі рішення. Результати проекту можливо використати для проектування акустичних приймачів на базі лінійних груп мікрофонів з малими габаритними розмірами з граничною робочою частотою в 10 кГц.
Опис
Ключові слова
вузькоспрямовані мікрофони, алгоритм сверхспрямованості, лінійна група мікрофонів, обмежені габарити
Цитування
Носулько І. В. Аудит інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах на базі Mikrotik : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / І. В. Носулько ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 48 с.