Публікація:
Аудит інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах на базі Mikrotik

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

При виконанні атестаційної роботи проведено опис найбільш поширених типів вузькоспрямованих мікрофонів. Проведено аналіз цих типів мікрофонів, описано їх переваги та недоліки. Порівняно залежність індексу спрямованості від частоти для спрямованих мікрофонів. Запропоновано декілька рішень для покращення одного з основних параметрів мікрофонів – індексу спрямованості у вигляді використання гіперкардіоидних одиничних мікрофонів та застосування алгоритму сверхспрямованості. Рішення стосуються лише лінійної групи мікрофонів, в котрій, завдяки конструктивним особливостям, можливі такі рішення. Результати проекту можливо використати для проектування акустичних приймачів на базі лінійних груп мікрофонів з малими габаритними розмірами з граничною робочою частотою в 10 кГц.

Опис

Ключові слова

вузькоспрямовані мікрофони, алгоритм сверхспрямованості, лінійна група мікрофонів, обмежені габарити

Бібліографічний опис

Носулько І. В. Аудит інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах на базі Mikrotik : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / І. В. Носулько ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 48 с.

DOI