Автоматизація процесу розробки і розгортання веб-додатку

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Карасьов, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної роботи є проектування та розгортання CI/CD процесу для автоматизації розробки і розгортання веб-додатку. У ході виконання атестаційної роботи розглянуті основні методології та практики розробки програмних продуктів: Waterfall, Agile, Scrum, Kanban и DevOps та приведено розгорнутий їх опис. Розроблен та розгорнут CI/CD процес для автоматизації розгортання веб-додатку, вискористовуючи різноманітні програмні інструменти, такі як Kubernetes та Jenkins.
Опис
Ключові слова
K8S, CI, CD, DEVOPS, JENKINS, AWS, AGILE, KANBAN, SCRUM, PIPELINE
Цитування
Карасьов А. О. Автоматизація процесу розробки і розгортання веб-додатку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. О. Карасьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 72 с.