Кафедра інформаційно-мережної інженерії (Маг_ІМІ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 171
 • Документ
  Підвищення продуктивності існуючої комп'ютерної мережі організації
  (2021) Олійник, В. І.
  Мета атестаційної роботи – оптимізувати та підвищити продуктивність локальної мережі для організації, вибрати оптимальне обладнання та спроектувати логічну мережу за допомогою сучасних технологій. Методи дослідження: метод застосування канальних технологій, план розведення кабелю, метод логічної організації локальної мережі. Основні результати: була підвищена продуктивність локальної мережі комплексу офісів, зменшена завантаженість центрального каналу, вивчені основні стратегії ефективного впровадження механізму NAT і топології «зірка»; оптимально підібране мережне обладнання і ефективно розподілений трафік. Рекомендації з упровадження: результати досліджень можуть вживатися для побудови бюджетних локальних мереж для великої кількості користувачів.
 • Документ
  Дослідження методів розпізнавання статі людини за її зображенням в умовах дії завад
  (2022) Жук, О. Д.
  Мета роботи – аналіз способів покращення ефективності розпізнавання статі за обличчям людини в умовах дії завад. Було проаналізовано існуючі методи розпізнавання статі за обличчям людини та сучасні проблеми в галузі. На основі ознайомлення з існуючими дослідженнями було запропоновано метод покращення якості розпізнавання статі людини. Проведено експериментальне дослідження даного методу. За результатами дослідження, проаналізовано отримані дані та приведена порівняльна характеристика методів. За результатами експериментальних досліджень була знайдена середня ймовірність правильного розпізнавання статі, яка була 91%.загальною безпекою приміщень.У разі нештатної ситуації система повинна повідомити власника про те, що відбулось та за можливості усунути причини на наслідки нестандартної ситуації.
 • Документ
  Дослідження алгоритмів прогнозування інформаційного трафіку
  (2022) Тульчинський, В. О.
  Описана модель фрактального трафіку у вигляді дискретного у часі самоподібного процесу. Розглянуті основні алгоритми прогнозування трафіку: 1) на основі згладжування часових рядів; 2) в рамках моделі ARIMA; 3) на основі штучної нейронної мережі. На основі реалізації реального трафіку проведено порівняльний аналіз наступних алгоритмів прогнозування: LV-предиктору; прогнозування на основі моделей авторегресії; алгоритмів простого і подвійного експоненціального згладжування. Виконано дослідження можливостей довготермінового прогнозування самоподібних у широкому розумінні послідовностей з різними значеннями параметру Херста.
 • Документ
  Система автоматичної перевірки навичок роботи з AWS
  (2022) Томашевська, А. В.
  Мета роботи – опис системи перевірки навичок роботи студентів та розробка нових завдань. Розглянуто розвиток хмарних технологій на сучасному ринку та тенденції їх використання. Розроблені завдання для перевірки навичок студентів різної складності та з використанням різних сервісів платформи Amazon Web Services. Розглянуто приклади завдань на основі роботи з сервісом для створення та підтримки віртуальних машин EC2.
 • Документ
  Дослідження Utilization management за допомогою хмарної платформи AWS
  (2022) Тереня, К. О.
  Метою даної роботи є розробка інфраструктури на хмарній платформі AWS. Необхідно провести аналіз існуючих на сьогоднішньому ринку медичних інформаційних систем. Розглянута медична інформаційна система для автоматичної роботи в медичних установах. Розроблена інфраструктура за допомогою IaC підходу для роботи медичної інформаційної системи у хмарній платформі AWS і продемонстровано її роботу.