Дослідження гібридних методів для класифікації складноструктурованих зображень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Зеленський, М. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є виявлення ефективних гібридних методів для класифікації складноструктурованих зображень. Об’єктом дослідження є складноструктуровані зображення. Використано методи сегментації, що засновані на кластеризації на градієнтних операторах, модельна сегментація, узагальнений метод сегментації. Досліджено та протестовано методи для класифікації складноструктурованих зображень. У результаті роботи здійснена програмна реалізація різних методів, як окремих компонент. Результати атестаційної роботи апробовано у вигляді тез доповіді на міжнародній конференції.
Опис
Ключові слова
складноструктуровані зображення, класифікація, дескриптори фур’є, аналіз кордонів, метод сегментації, нейромережеві структури
Цитування
Зеленський М. О. Дослідження гібридних методів для класифікації складноструктурованих зображень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / М. О. Зеленський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Інформатики. – Харків, 2019. – 107 с.