Дослідження впливу технологій передачі даних на надійність бездротових сенсорних мереж

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Череп, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Технології БСМ дозволяють виконувати розгортання невеликих, недорогих, малопотужних, розподілених датчиків, що здатні локально обробляти і передавати інформацію. З'єднання малопотужних датчиків не може бути надійним, особливо в присутності перешкод. Тому проблема співіснування БСМ та інших систем, а в більш загальному плані спільного використання частотного спектра різними нескоординованими системами в неліцензованих діапазонах є серйозною проблемою, яка повинна бути вирішена правильно
Опис
Ключові слова
співіснування 802.11b/g і 802.15.4, завадостійкість, пропускна здатність
Цитування
Череп В. В. Дослідження впливу технологій передачі даних на надійність бездротових сенсорних мереж : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. В. Череп ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 69 с.