Публікація:
Пристрій автоматичного продажу морозива

Немає доступних мініатюр

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Предметом дослідження є зберігання та автоматичний продаж морозива. Мета роботи – розробити вендінговий апарат продажу морозива на базі мікроконтролера. У наслідок виконаної роботи було розроблено програмну реалізацію апарату з продажу морозива, його схемна реалізація та друкована плата. Окрім цього було спроектовано корпус та зібрано тестову модель. Результати дослідження можуть бути використані для виготовлення автоматичних продавців морозива нового типу.

Опис

Ключові слова

вендінг, вендінговий апарат, автоматичний продаж морозива, проектування вендінгового апарату

Бібліографічний опис

Руденок С. І. Пристрій автоматичного продажу морозива : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / С. І. Руденок ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 53 с.

DOI