Оптимізація технологічних параметрів 3D друку інженерними пластиками

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Тарапатов, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми – Сьогодні 3D-друк стає поширюваним явищем не лише в прототипуванні а й у різних сферах виробництва. Використання 3D-друку можливе в автомобілебудуванні, у військовій сфері, медичній тощо. Все це можливе за рахунок великої кількості типів пластиків, які мають власні фізичні характеристики, які можуть використовуватися для різного призначення. Використання у виробництві пластиків різних інгібіторів та добавок роблять характеристики пластиків мінливими. Мінливість характеристик та великий набір різноманітних типів пластиків потребують визначення та оптимізації технологічних параметрів для отримання в друкованій деталі всіх необхідних якісних показників, що дозволять використовувати деталі в необхідних умовах. Мета роботи – оптимізація технологічних параметрів 3D-друку інженерними пластиками та аналізу параметрів друку цими пластиками Методи дослідження – в якості методів дослідження використовувалися змішані методи, що включають в себе емпіричний метод, зокрема використовувалися експериментальні дослідження, зрівняння, виміри та використовується регресійний аналіз. Із теоретичного методу використовувалися аналіз, уявне модулювання, індукція та дедукція.
Опис
Ключові слова
3D-PRINTER, FDM, FFF, FLEX, NYLON, CURA, PRUSA, МОДЕЛЮВАННЯ, 3D-ДРУК
Цитування
Тарапатов А. О. Оптимізація технологічних параметрів 3D друку інженерними пластиками : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та омп`ютерно-інтегровані технології / А. О. Тарапатов ; керівник роботи Косенко В. В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки – Харків, 2022. – 93 с.