Визначення параметрів комунікаційних мереж для ідентифікації користувача

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Бородін, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – параметри комунікаційних мереж для ідентифікації користувача. Предмет дослідження – комунікаійні мережі . Мета проектування – визначити, які параметри впливають на ідентифікацію користувача. Результати та їх новизна – в кваліфікаційній роботі проведено дослідження параметрів комунікаційних мереж і визначенна ідентифікація користувача.
Опис
Ключові слова
Wi-Fi, lan, дротові та бездротові мережі, ідентифікація, автентифікація
Цитування
Бородін О. О. Визначення параметрів комунікаційних мереж для ідентифікації користувача : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / О. О. Бородін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 61 с.