Методика побудови систем менеджменту інформаційної безпеки підприємств на підставі вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Згуірі Іссам
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The object of research - information security management systems of enterprises. The subject of research is the method of building information security management systems. The purpose of the work - information security management systems of enterprises based on the requirements of the international standard ISO/IEC 27001:2013. Research methods –analysis of scientific and technical literature, description, comparison, comparison, formalization, calculation, construction of models, diagrams. The paper considers the general requirements for information security management systems, their monitoring and verification, documentation requirements, management responsibilities, the procedure for conducting an internal audit of the information security management system of the enterprise. An example of internal audit of information security management system for a small organization is considered.
Опис
Ключові слова
method, management, information security, risk analysis, internal audit
Цитування
Згуірі Іссам Методика побудови систем менеджменту інформаційної безпеки підприємств на підставі вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / Згуірі Іссам ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 47 с.