Оптичні маніпулювання малими об’єктами

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Філіпенкова, А. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – маніпулювання мікророзмірними частинками за допомогою лазерного променя. Предмет дослідження – оптичний пінцет. Мета роботи – дослідити фізичні принципи роботи, можливості, конструкції оптичного пінцета та запропонувати напрямки його вдосконалення. У роботі було досліджено фізичні принципи, можливості та схему побудови оптичного пінцету, сформулювано напрямки розвитку технологій оптичного керування мікророзмірними об’єктами. Були виконані розрахунки параметрів лазера, який застосовується в оптичному пінцеті. Актуальністю роботи є те, що застосування оптичного пінцету знаходило все нові галузі від біології та медицини до наноінженерії. Нові задачі потребують вдосконалення технології та нових конструктивних рішень. Потрібність в оптичному пінцеті обумовлена можливістю маніпулювання малими біологічними об’єктами без ушкодження
Опис
Ключові слова
градієнтна сила, дифракція, інфрачервоний лазер, маніпулювання, мікророзмірні об’єкти, оптичний метод, оптичний пінцет
Цитування
Філіпенкова А. С. Оптичні маніпулювання малими об’єктами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка / А. С. Філіпенкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 46 с.