Кафедра фізичних основ електронної техніки (Маг_ФОЕТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 28
 • Документ
  Оптичні маніпулювання малими об’єктами
  (2021) Філіпенкова, А. С.
  Об’єкт дослідження – маніпулювання мікророзмірними частинками за допомогою лазерного променя. Предмет дослідження – оптичний пінцет. Мета роботи – дослідити фізичні принципи роботи, можливості, конструкції оптичного пінцета та запропонувати напрямки його вдосконалення. У роботі було досліджено фізичні принципи, можливості та схему побудови оптичного пінцету, сформулювано напрямки розвитку технологій оптичного керування мікророзмірними об’єктами. Були виконані розрахунки параметрів лазера, який застосовується в оптичному пінцеті. Актуальністю роботи є те, що застосування оптичного пінцету знаходило все нові галузі від біології та медицини до наноінженерії. Нові задачі потребують вдосконалення технології та нових конструктивних рішень. Потрібність в оптичному пінцеті обумовлена можливістю маніпулювання малими біологічними об’єктами без ушкодження
 • Документ
  Моделювання теплової взаємодії лазерного випромінюванння з матеріальними середовищами
  (2021) Кірєєв, Б. П.
  Об’єкт дослідження – симуляція взаємодії лазерного випромінювання з різними матеріалами. Мета роботи – створення програми симуляції лазерного нагрівання матеріалу, а також для вивчення розповсюдження тепла від лазерного джерела в глибині матеріалу. Метод дослідження – комп’ютерний пакет мультифізичного моделювання COMSOL Multiphysics. В аналітичному огляді літератури досліджені особливості лазерного нагрівання, досліджено метод скінченних елементів, а також програмний пакет COMSOL, який працює за цим методом. Експериментально створено програму, що моделює процес взаємодії лазерного променя з матеріалом. Отримано графічне розподілення тепла на поверхні, а також підповерхневе розповсюдження тепла
 • Документ
  Тривимірне лазерне сканування
  (2021) Пузіков, Д. В.
  Об’єкт дослідження – технології оптичної локації. Предмет дослідження – тривимірне лазерне сканування. Мета роботи – дослідити фізичні принципи роботи, конструкції тривимірного лазерного сканера та запропонувати напрямки його вдосконалення. У роботі було досліджено фізичні принципи, можливості тривимірного лазерного сканера, сформулювано напрямки підвищення точності роботи сканерів. Було виконано класифікацію похибок точності роботи 3D сканерів та причини їх виникнення. Актуальністю роботи є те, що технологія 3D сканування застосовується у багатьох галузях науки, техніки, медицини та потребує підвищеної точності сканування.
 • Документ
  Фотонно-кристалічний сенсор на основі інтерферометра Маха-Цендера
  (2020) Россохатська, А. С.
  У роботі були розглянуті сенсори на основі фотонно-кристалічного інтерферометра Маха-Цендера, характеристики передачі енергії через інтерферометр.
 • Документ
  Частотні репери на основі охолоджених атомів
  (2020) Шаповалов, М. О.
  У першій частині роботи розглядається основні поняття частотних реперів, принципи роботи, резонанси насиченого поглинання, а також атоми і йони в магнітооптичній пастці У другому розділі атестаційної роботи бачаться основні поняття стандартів частоти, стабілізація частоти лазера, а також порівняння стандартів частоти У третьому розділі розглядається лазерне охолодження частинок, базові поняття теорії резонансного світлового тиску, локалізація холодних атомів, схема установки лазерного охолодження та його практичне застосування і перспективи.