Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_ФОЕТ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 55
 • Публікація
  Моделювання параметрів оптичних випромінювачів для проєктування інформаційно-вимірювальних систем
  (2024) Стрілець, І. О.
  Об’єкт дослідження – моделювання параметрів пучків лазерного випромінювання з допомогою програми Zemax. Мета роботи – використати інструмент Physical Optics Propagation (POP) у OpticStudio (Zemax), для моделювання та знаходження параметрів пучків лазерного випромінювання. Методи дослідження – аналітичний, чисельний та експериментальний за допомогою інструменту Physical Optics Propagation (POP) у OpticStudio (Zemax). У роботі були розглянуті питання щодо використання фізичного оптичного розповсюдження в Opticstudio, про комп’ютерний пакет для моделювання променів – ZEMAX Opticstudio. Проведено роботу з налаштування джерела Гауса в OpticStudio, використовуючи: послідовні промені, непослідовні промені, параксіальні гаусові пучки, поширення фізичної оптики.
 • Публікація
  Детектування парникових газів методом абсорбційної спектроскопії
  (2024) Суліма, Є. В.
  Об’єкт дослідження – абсорбційна спектроскопія. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фізичних основ та видів абсорбційної спектроскопії та її застосування для детектування парникових газів в атмосфері Землі, проведення розрахунків оптичної потужності та амплітуд гармонік. Метод дослідження – теоретичний.
 • Публікація
  Створення моделі око-лінза для подальшого проєктування та розрахунку основних параметрів інтраокулярних лінз
  (2024) Ємельянова, К. В.
  Об'єкт дослідження – око-лінза та розрахунки основних параметрів інтраокулярних лінз. Мета роботи – створити модель око-лінза для проектування та розрахунку основних параметрів інтраокулярних лінз. Метод дослідження – теоретичний із застосуванням пакетів моделювання оптичних систем. У першому розділі розглянуто види інтраокулярних лінз, які діляться на дифракційні ІОЛ, рефракційні монофокальні ІОЛ та біфокальні ІОЛ. У другому розділі ознайомилися з основними концепціями дизайну; розглянули порядок-декомпозиції та зону-декомпозиції; розглянули модель дифракційної поверхні за допомогою UDS DLL; ознайомилися з алгоритмом поширення променів. У третьому розділі демонстрували моделювання роботи ІОЛ у моделі ока за допомогою біфокальних конструкцій ІОЛ; розробили стандартну модель ока ISO для тестуваня на виробничій лінії; порівняли її з вбудованими моделями дифракційної поверхні; демонструючи поліхроматичні результат ми проаналізували продуктивність системи у видимому спектральному діапазоні.
 • Публікація
  Бреггівський сенсор температури для біомедичного застосування
  (2024) Заярний, В. Л.
  Об’єкт дослідження – волоконні решітки брегга. температури, Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фізичних основ, конфігурацій, сфер застосування в медицині, а також температурної залежності волоконних решіток Брегга.
 • Публікація
  Оптоінформаційні біометричні технології
  (2024) Новіков, І. В.
  Об’єкт дослідження – біометричні системи розпізнавання образів. Мета – роботи дослідження застосування принципів функціонування та оптоінформаційних біометричних технологій систем ідентифікації образів. Метод дослідження – аналітичний та чисельний за допомогою програмного пакету Scilab. У роботі було розглянуто системи розпізнавання образів, їх алгоритм роботи, різні методи розпізнавання образів, загальні труднощі які можуть впливати на розпізнавання системи та проаналізовано реалiзацiю фур'є аналiзу при рoзпiзнаваннi oбразiв. Розрахований та порівняняний гармонічний сигнал зі зміною деяких параметрів та величини
 • Публікація
  Лазерна система детектування оптичних пристроїв
  (2024) Паламар, О. В.
  Мета роботи – дослідження фізичних властивостей систем лазерного детектування, моделювання роботи такої системи. Об’єкт дослідження – лазерна система детектування оптичних пристроїв Методи дослідження – аналітичні та чисельні. Досліджено та визначено основні параметри та властивості фотоприймального вузла системи приймальної оптики. Проведено моделювання розподілу випромінювання в фотоприймальному вузлі системи приймальної оптики, визначено пляму розсіювання для лінзи фотоприймального модуля, проведено розрахунок сигнал – шум на вході фотоприймача
 • Публікація
  Сенсор газів на основі фотонно-кристалічних резонаторів
  (2024) Лебедєв, Є. В.
  Об’єкт дослідження – фотонно-кристалічний сенсор газів на основі резонансних структур. Мета роботи – визначення експлуатаційних характеристик фотонно кристалічного сенсора газів та методів їх поліпшення. Метод дослідження – теоретичний із застосування чисельних методів розрахунку. У роботі розглянуто конфігурації фотонно-кристалічних сенсорних пристроїв для визначення параметрів газових сумішей, що побудований на основі двовимірного фотонного кристалу з точковими дефектами періодичності двох різних конфігурацій. Створено розрахунковий проєкт для визначення основних експлуатаційних характеристик сенсору. На основі результатів розрахунків визначені основні експлуатаційні характеристики сенсора та запропоновано метод їх поліпшення.
 • Публікація
  Ущільнення оптичних каналів для передачі інформації в інформаційно-вимірювальних технологіях
  (2024) Глубокий, М. Ю.
  Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження та аналіз існуючих методів ущільнення оптичних каналів за допомогою технологій CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) та DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) для підвищення ефективності передачі інформації в інформаційно-вимірювальних системах. Робота спрямована на визначення найбільш оптимальних методів ущільнення, з огляду на вимоги до пропускної спроможності, відстань передачі, економічну ефективність та технічні обмеження в різних галузевих застосуваннях, а також огляд нового методу ущільнення на фемтосекундних лазерах.
 • Публікація
  Створення віртуального стенду квантової криптографії для інформаційно-вимірювальних технологій
  (2024) Куценко, В. І.
  Об’єкт дослідження – демонстраційний комплекс EDU-QCRY1 EDU QCRY1/M. Метою кваліфікаційної роботи є розробка віртуального стенду квантової криптографії для інформаційно-вимірювальних технологій на основі демонстраційного комплексу EDU-QCRY1 EDU-QCRY1/M, дослідження фізичних основ, конструкції, а також тенденції розвитку систем оптичної криптографії.
 • Публікація
  Моделювання параметрів твердотільних лазерів з діодною накачкою
  (2024) Кязімов, А. Т. О.
  Об’єкт дослідження – лазер на алюмоітрієвому гранатi з неодимом Метою кваліфікаційної роботи є моделювання та розрахунок основних параметрiв та характеристик лазера з урахуванням вихiдних даних. Метод – теоретичний. В роботi був проведений розрахунок та моделювання чисельним методом основних параметрiв та характеристик лазера. Представлено ескізні рішення конструкцiї активного елемента лазера, системи накачки, системи модуляції та юстировки дзеркал
 • Публікація
  Резонансні оптичні системи для детектування окремих молекул
  (2024) Герасимюк, М. В.
  Мета роботи – розглянути високоякісні біосенсори на основі оптичних резонаторів та визначити фізичні механізми біосенсингу, які дозволяють виявляти навіть окремі молекули. Об’єкт дослідження – резонаторні сенсори у біомедицині. Метод дослідження – теоретичний, та чисельний за допомогою пакeта Mathсad. У першій частині роботи був проведений огляд сенсорики на основі застосування мікрорезонаторів високої якості, була розглянута неруйнівна біосенсорика мікросистем, були виявлені та описані принципи роботи біомолекулярних сенсорів на оптичних резонаторів, Визначені фізичні механізми, які застосовуються в оптичних резонансних біосенсорах для підвищення їх чутливості. У другій частині роботи було проведено дослідження застосування резонаторних систем, розглянуті критерії ефективності біосенсорних датчиків, зроблено моедлювання різних видів датчиків та порівняння цих результатів.
 • Публікація
  Створення моделі сенсора Шака-Хартмана
  (2024) Федченко, М. А.
  Об’єкт дослідження – сенсор хвильового фронту Шака-Хартмана. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження створення сенсора Шака Хартмана, його конструкції, продуктивних характеристик, а також тенденції розвитку систем адаптивної оптики та їх призначення. Метод дослідження – теоретичний.
 • Публікація
  Застосування Бреггівських оптичних резонаторів для детектування газів
  (2024) Долуда, А. О.
  Об’єкт дослідження – сенсорний пристрій на основі Бреггівського резонатора для визначення складу та характеристик газових сумішей . Мета роботи – визначення електродинамічних характеристик фотонно кристалічного сенсора газів та методів поліпшення його експлуатаційних характеристик. Метод дослідження – чисельно-аналітичний, що базується на застосуванні методу матриць передачі. У роботі розглянуто спеціалізовану конфігурацію сенсорного пристрою для визначення складу газових сумішей, що побудований на основі одновимірного фотонного кристалу з дефектом періодичності. Створено розрахунковий проєкт для визначення основних експлуатаційних характеристик сенсору. На основі результатів розрахунків визначена чутливість сенсора та запропоновано метод її підвищення.
 • Публікація
  Моделювання просторової фільтрації оптичного випромінювання на основі гіротропного фотонного кристалу
  (2024) Богданов, В. С.
  Об’єкт дослідження – просторова селективність перетворення випромінювання точкового джерела світла одновимірним фотонним кристалом. Мета роботи – встановлення закономірностей кутової фільтрації оптичного випромінювання від точкового джерела світла одновимірним фотонним кристалом обмежених розмірів, що містить гіротропні елементи. Метод дослідження – чисельний за допомогою пакету COMSOL Multiphysics. У роботі розглядаються загальні аспекти систем просторової фільтрації оптичного випромінювання, зокрема, на основі періодичних багатошарових структур. Досліджено модель одновимірного фотонного кристалу з гіротропними шарами, яка дозволяє отримувати керований просторовий розподіл поля випромінювання. Проведено дослідження впливу параметрів системи на процес кутової фільтрації оптичного випромінювання.
 • Публікація
  Моделювання дифракційного випромінювання в приладі з подвійною решіткою
  (2024) Богданова, К. У.
  Об’єкт дослідження – дифракційне випромінювання у системі з подвійною решіткою. Мета роботи – моделювання дифракційного випромінювання з використанням діелектричного хвилеводу в якості електронного потоку та регулювання напрямку поширення хвилі за допомогою додаткової верхньої діелектричної решітки. Метод дослідження – аналітичні та чисельні за допомогою пакету COMSOL Multiphysics. У роботі були розглянуті загальні відомості про терагерцове випромінювання, про дифракційні елементи, дифракційні решітки та дифракційне випромінювання, про комп’ютерний пакет для моделювання – COMSOL Multiphysics. Розроблена двовимірна модель діелектричного хвилевода з нижньою металевою відбивною гребінкою та додатковою верхньою діелектричною решіткою, визначені залежності кутових характеристик дифракційного випромінювання від діелектричної проникності хвилеводу.
 • Публікація
  Модель розрахунку оптичної траси для передачі інформації
  (2024) Бобровніков, В. О.
  Мета роботи – проєктування волоконно-оптичної лінії передачі. Об’єкт дослідження – волоконно-оптична лінія передачі. Метод дослідження – теоретичний та розрахунковий. У роботі розглянуто розв’язання конкретних завдань при проектуванні траси волоконно-оптичної лінії передачі. Створено розрахунковий проєкт для вибіру оптичного кабелю, розміщення регенераційних пунктів, захисту оптичного кабелю від впливу ліній електропередач, дана оцінка грозостійкості лінії, розраховані показники надійності волоконно-оптичної лінії передачі та складено план організації будівельно-монтажних робіт. На основі результатів розрахунків створено проект магістральної лінія зв’язку
 • Публікація
  Розробка лазерного приладу для вимірювання кутового обертання об’єктів у просторі
  (2022) Сологуб, М. В.
  У роботі було описано основні властивості та алгоритми роботи оптичного гіроскопа та обробка оптичних сигналів. У ході проведених досліджень було опрацьовано дані, отримані при намотуванні волоконних контурів, виявлено основні дефекти намотування, а також визначено вплив кроку укладання на параметри якості. Було встановлено, як дефекти намотування впливають на роботу пристрою
 • Публікація
  Модель градієнтної лінзи для вимірювання параметрів лазерного випромінювання
  (2022) Томах, Є. О.
  Розглянуто проходження гаусового хвильового пучка через градієнтну лінзу з симетричним та несиметричним просторовими розподілами показника заломлення. Отримані просторові розподіли поля хвильового пучка дял різних варіантів градієнтних лінз. Показано незвичайні закономірності перетворення поля хвильового пучка при проходженні через градієнтні лінзи.
 • Публікація
  Акустооптичний сенсор метану
  (2022) Поплавський, А. В.
  В роботі проведений аналіз методів надчутливої лазерної спектроскопії. Визначено переваги та область застосування методу лазерної акустооптичної спектроскопії. Проведено розрахунок методу при застосуванні нерезонансної акустооптичної кювети, He-Neі напівпровідникового лазеру, при реєстрації малих концентрацій метану.
 • Публікація
  Лазерні інформаційно-вимірювальні скануючі технології
  (2022) Пятенко, М. Є.
  Об’єкт дослідження – інформаційно-вимірювальні лазерні технології. Метод – тривимірне лазерне сканування. Мета роботи – дослідження фізичних принципів конструкцій систем тривимірного лазерного сканування. Для досягнення мети у роботі вирішені такі завдання.