Звіт про науково-дослідну роботу № 317. Концепція розвитку резонансної компресії імпульсів та інструментарій для отримання потужних нпдкоротких мікрохвильових імпульсів в Х, KU та міліметровому діапазонах

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Чурюмов, Г. І.
Фролова, Т. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предмет дослідження – фізичні процеси взаємодії електромагнітного поля з активним середовищем (електронний потік), а також інструментарій (вимірювально-випробувальні лабораторні устатковини) для експериментального дослідження особливостей взаємодії та впливу електромагнітного поля на властивості та параметри радіоелектронних об’єктів з точки зору подальшого функціонування. Об’єкт дослідження – фізичні та математичні моделі взаємодії мікрохвильового електромагнітного випромінювання наносекундної тривалості з радіоелектронними об’єктами (електронною компонентною базою). Метою даної НДР є подальший розвиток теорії взаємодії надкороткого електромагнітного поля наносекундної тривалості з радіоелектронними об’єктами для отримання нових знань та їх застосування в галузі радарних технологій та засобах електромагнітного впливу на електронні системи різного призначення. Практична (експериментальна) частина роботи полягає в розробці технічних засобів (інструментарію) та метрологічного забезпечення для створення вимірювально-випробувальних лабораторних устатковин резонансної НВЧ компресії з регульованою тривалістю імпульсів в діапазоні від одиниць (десятків) мікросекунд до одиниць (десятків) наносекунд (генераторних НВЧ модулів) на основі магнетронів з двома виводами енергії, які працюють в X, KU та міліметровому діапазонах, та резонансних компресорів НВЧ імпульсів. Методи дослідження – математичне моделювання процесу розповсюдження електромагнітного випромінювання в періодично- неоднорідному середовищі, експериментальне дослідження впливу потужного електромагнітного поля на напівпровідникові прилади та їх функціональні елементи (кристали), обробка результатів та їх аналіз. Здійснена постановка задачі математичного моделювання на основі самоузгодженої системи рівнянь електродинаміки та теплопровідності, що моделюють процес дії потужного електромагнітного поля на напівпровідникові елементи радіотехнічних систем (РТС) з урахуванням їх топології. Розглядаються особливості та специфіка теплового ефекту впливу. На основі проведеного аналізу розроблено експериментальну устатковину для випробувань впливу електромагнітного поля на напівпровідникові елементі інформаційно-комутаційних систем (на прикладі безпілотних апаратів (БА), що літають – дронів). Визначено методи стиснення (компресії) імпульсів НВЧ електромагнітного поля для отримання надкоротких імпульсів та з високою піковою потужністю.
Опис
Ключові слова
елкектромагнітне випромінювання, живучість, генератор імпульсної напруги, магнетрон, резонансний НВЧ компресор, електромагнітна зброя, функціональне ураження, електронна компонентна база
Цитування
Колекції