Звіти з НДР

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 54
 • Документ
  Методи і засоби виявлення безпілотних літальних апаратів системи захисту військових і критично важливих об'єктів інфратсруктури
  (2022)
  Методи і засоби виявлення безпілотних літальних апаратів системи захисту військових і критично важливих об'єктів інфратсруктури
 • Документ
  Звіт про науково-дослидну роботу за наказом МОНУ від 31.01.2019 № 96 та 05.02.2010 № 129. Розроблення методів і засобів обробки ансамблю сигналів і розпізнавання радіовипромінюючих джерел та об'єктів в умовах апріорної невизначеності
  (2020) Безрук, В. М.; Калюжний, М. М.
  Звіт присвячений опису результатів розробки науково-технічного проекту «Розроблення методів і засобів обробки ансамблю сигналів і розпізнавання радіо випромінюючих джерел та об’єктів в умовах апріорної невизначеності». Об'єкт досліджень НДР - системи і засоби радіолокації, радіозв’язку та управління об’єктів повітряного базуванняі системи та засоби загального і спеціального призначення радіочастотного моніторингу (РЧМ) і радіопротидії (РПД) України. Предмет досліджень НДР - процес, сукупність методів, алгоритмів, критеріїв та показників оцінювання ефективності обробки сигнальної інформації і багаторівневого комплексного розпізнавання радіовипромінюючих об’єктів різного базування по даним систем та засобів РЧМ і РПД в умовах структурно-параметричної апріорної невизначеності. Метою НДР є розроблення методів та інструментальних засобів імітаційно-математичного моделювання обробки ансамблю різнотипних сигналів і комплексного розпізнавання радіовипромінюючих приладів (РВП), радіоелектронних засобів (РЕЗ) та радіовипромінюючих об’єктів (РВО) з подоланням апріорної невизначеності суб’єктивного і об’єктивного характеру про види сигналів та їх параметри, типи РЕЗ та їх радіовипромінювання, про РВО та їх стан і захисту інформаційного ресурсу з розпізнавання в сховищах даних і при передачі її каналами зв’язку. НДР призначена для вирішення проблеми підвищення ефективності розпізнавання радіовипромінюючих РЕЗ і об’єктів за рахунок розробки нових і використання існуючих статистичних і логічних методів і засобів подоланням апріорної невизначеності суб’єктивного і об’єктивного характеру, неповноти та нечіткості інформації про види сигналів та їх параметри, типи РЕЗ та їх радіовипромінювання, про радіовипромінюючі об’єкти та їх стан. Проект належить до прикладних досліджень, за своїми результатами є актуальним для суміжних галузей радіочастотного моніторингу (РЧМ) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розроблений в світі Постанови КМУ від 16.09.2017 № 600-Р «Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки» При виконанні НДР використовувався запропонований авторами системно-методологічний підхід, який об’єднує інформаційно-аналітичний підхід до збирання, аналізу та узагальнення інформації про об’єкти радіомоніторингу, їх радіовипромінювання та сигнали, частотно-часовий підхід до обробки ансамблю сигналів невідомого виду і параметрів, статистичний підхід і підходи теорії розпізнавання образів до синтезу алгоритмів обробки сигналів і моделювання алгоритмів розпізнавання, формально-логічний підхід до розробки інформаційно-логічних моделей знань про РВО, адаптивний підхід до подолання апріорної невизначеності, системний підхід до побудови моделі імітаційного моделювання систем комплексного розпізнавання РЕЗ і РВО. Методи досліджень - інформаційно-аналітичний огляд, системно-теоретичне обґрунтування, теорія розпізнавання образів, системного аналізу, статистичного синтезу, штучного інтелекту і математичного моделювання.
 • Документ
  Звіт про науково-дослідну роботу за договором № 18. Розробка науково-методичного апарату оптимізації і математичного моделювання мереж звязку
  (2021) Калюжний, М. М.; Ковшар, В. О.
  Об'єкт дослідження-мережі зв'язку, інфокомунікаційні мережі. Мета роботи- розробка науково-методичного апарату оптимізації та моделювання мереж зв'язку та написання монографії, яка містить систематизований виклад результатів дослідження. Методи дослідження-системний підхід до аналізу мереж зв'язку, методи моделювання систем зв'язку і їх оптимальний синтез. На основі результатів проведених досліджень розроблено звіт "Результати розробки науково-методичного апарату оптимізації та математичного моделювання мереж зв'язку" і монографія "Оптимізація і математичне моделювання мереж зв'язку" англійською мовою.
 • Документ
  Звіт про науково-технічну роботу № 40-2018. Розроблення конструкторскої документації на дослідну установку з виробництва біопалива при утилизації біогенних відходів
  (2018) Дохов, О. І.; Толстих, О. І.
  Завдання 2-го етапу роботи: розроблення комплекту робочої конструкторської документації на дослідну установку. Виготовлення дослідного зразка установки та тестування окремих вузлів установки. Дослідження фізико-хімічних характеристик спиртової барди в якості сировини. Звіт містить результати досліджень відходів спиртової промисловості – барди та відходів нафтопереробної промисловості нафтошламу, які можуть бути використані при виробництві альтернативного біопалива. На основі досліджень наведені рекомендації щодо їх використанні при виробництві альтернативного біопалива. Проведене тестування окремих вузлів установки: роторних кавітаторів, гвинтових насосів, вакуумного насоса та частотних перетворювачів, що регулюють частоти обертання електродвигунів у складі роторних кавітаторів та управляють роботою гвинтових насосів. Розроблена конструкторська документація: схема принципова гідравлічна, схема електрична принципова, алгоритм функціонування дослідної установки, складальна документація на установку, паспорт дослідної установки. Робота виконана в повному обсязі у відповідності до Календарного плану робіт та Технічного завдання.
 • Документ
  Звіт про науково-дослідну роботу № 327. Розроблення системи комплексної обробки оптичних, інфрачервоних, акустичних і радіолокаційних сигналів для виявлення безпілотних літальних апаратів, визначення їх координат та параметрів руху
  (2020) Карташов, В. М.; Бабкін, С. І.
  Об’єкт дослідження: система комплексної обробки оптичних, інфрачервоних, акустичних і радіолокаційних сигналів, які випромінюються або відбиваються БПЛА, в умовах дії пасивних і активних шумових завад для інтегрованої локаційної станції виявлення БПЛА. Предмет дослідження: методи, моделі, алгоритми й пристрої адаптивного комплексного виявлення БПЛА в оптичному, інфрачервоному, акустичному і радіо діапазонах хвиль, визначення їх координат і параметрів руху в різних метеорологічних умовах і в умовах дії комбінованих завад. Мета дослідження: розроблення методів і технічних рішень для створення системи комплексної обробки оптичних, інфрачервоних, акустичних і радіолокаційних сигналів, випромінюваних або відбитих БПЛА, в умовах дії пасивних і активних шумових завад для інтегрованої станції виявлення безпілотних літальних апаратів, визначення їх координат і параметрів руху. Методи дослідження: статистичний синтез й аналіз, аналітичний огляд відомих технічних рішень, аналітичне й імітаційне комп’ютерне математичне моделювання, експеримент, системно-теоретичне обґрунтування пропозицій, розроблення практичних рекомендацій. У звіті наведено такі результати: – методи приймання і обробки оптичних сигналів видимого діапазону спектру частот, формування зображення і виявлення БПЛА за результатами їх аналізу; – методи приймання і обробки сигналів інфрачервоного діапазону спектру, формування зображення і виявлення БПЛА за результатами їх аналізу; – методи та технічні рішення для створення системи комплексної обробки зображень в оптичному та інфрачервоному діапазонах в умовах недостатньої видимості та зливання літаючого об'єкту з фоном з метою виявлення БПЛА; – методи пеленгації БПЛА за результатами обробки оптичних і інфрачервоних сигналів, визначення дальності до об'єкта, визначення траєкторії переміщення рухомого об'єкту і вектора швидкості його руху за результатами траєкторних вимірювань; – математичні моделі акустичних сигналів БПЛА, що враховують структурні, частотні і просторові особливості акустичного випромінювання літальних апаратів, а також особливості його поширення в атмосфері; – математичні моделі корисних сигналів та комбінованих завад для РЛС виявлення БПЛА з програмним та круговим оглядом; – результати порівняльного аналізу потенційних можливостей сумісної просторово-часової обробки сигналів та граничних можливостей послідовних незалежних та взаємопов'язаних систем просторової та часової обробки сигналів на фоні комбінованих завад в РЛС виявлення БПЛА; – шляхи побудови адаптивних систем просторово-часової обробки сигналів на фоні комбінованих завад; – удосконалені методи і технічні рішення для створення системи обробки акустичних сигналів в широкій смузі частот, що випромінюються БПЛА, з метою визначення їх кутових координат з урахуванням структурних особливостей сигналів, загасання і рефракції поширення акустичних хвиль в атмосфері; – методи і технічні рішення для створення системи комплексної обробки оптичних, інфрачервоних, акустичних та радіолокаційних сигналів, що створюються БПЛА, в умовах дії шумових завад різної природи для виявлення безпілотних літальних апаратів, визначення їх координат та параметрів руху; – адаптивні системи захисту РЛС виявлення БПЛА з програмним та круговим оглядом від комбінованих завад на основі сумісної просторово-часової обробки сигналів на фоні адитивної суміші активних шумових та пасивних завад з використанням двовимірних паралельно-послідовних адаптивних решітчастих фільтрів; – методи оцінювання апріорі невідомих параметрів комбінованих завад; – результати аналізу швидкодії різних систем просторово-часової обробки сигналів, відбитих від БПЛА, на фоні комбінованих завад; – результати дослідження впливу декорелюючих факторів на ефективність адаптивних систем захисту РЛС виявлення БПЛА від комбінованих завад; – результати порівняльного аналізу різних методів побудови адаптивних систем захисту РЛС виявлення БПЛА від комбінованих завад; – результати розвитку теорії побудови двовимірних та багатовимірних решітчастих фільтрів; – результати експериментальних досліджень запропонованих систем захисту РЛС виявлення БПЛА від комбінованих завад на основі АРФ з використанням модельних завад.