Звіт про науково-дослідну роботу № 283. Теоретичні та експериментальні основи розвитку зондової НВЧ діагностики та модифікації матеріалів

Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Гордієнко, Ю. О.
Проказа, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт досліджень: фізичні процеси взаємодії електромагнитного поля мікророзмірних НВЧ зондових випромінювачів з напівпроводниковими, діелектричними, біологічними об’єктами. Мета досліджень: наукове обгрунтування фундаментальних принципів розробки та проектування приладів для мікрохвильової локальної діагностики матеріалів і структур, а також їх модифікації. Результати роботи відносяться до напряму науки - мікрохвильова сенсорика та діагностика. Ця робота спрямована на створення та доповнення теоретичної бази скануючої НВЧ діагностики та модифікації. Для цього в ході роботи розроблені алгоритми і програмне забезпечення для числового дослідження моделей НВЧ ближньопольових зондів та модифікаторів. Досліджено: росподіл поля зондів, фундоментальні вимірювальні сигнали РВП та вплив на них електрофізичних параметрів матеріалу, конструктиву зонда та степені включення об’єкта в поле зонда, теплові процеси під впливом потужного НВЧ поля зонда, методи реконструкції зображень розподілу параметрів об'єкту. Дослідження проведені чисельними методами, шляхом вирішення рівнянь Максвела методом кінцевих елементів. Для експериментальних досліджень резонаторних зондів була створена система виділення інформаційних сигналів на основі системи АПЧ НВЧ генератора до резонансної частоти зонда.
Опис
Ключові слова
НВЧ діагностика, скануюча мікрохвильва мікроскопія, інваріантність, чисельне моделювання, апроксимація, характеристики перетворення, скануюча НВЧ модифікація, еванісцентне поле
Цитування
Колекції