Публікація:
Методи створення персонажів в геймдейві

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Предмет дослідження – засоби та методи створення 3D-персонажів Мета кваліфікаційної роботи – розробка 3D-моделі ігрового персонажа, та його текстурування Методи дослідження – Створення концепт-арту, скульптинг, моделювання, ретопологія, UV-розгортка, ріггінг, запікання, текстурування. Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз предметної області, проаналізовані інуючs 3D-розробк, був проведений аналіз засобів для розробки 3D-моделі, розроблений план по створенню ігорового персонажа та реалізація розробленого плана засобами 3D-технологій. Об'єкт дослідження – методи 3D-персонаж.

Опис

Ключові слова

моделювання, скульптинг, ретопологія, uv-розгортка, запікання, ріггінг, текстурування

Бібліографічний опис

Заворін Є. І. Методи створення персонажів в геймдейві : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальніст 171 Електроніка / Є. І. Заворін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 69 с.

DOI