Кваліфікаційні роботи магістрів (Маг_МІРЕС)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 174
 • Публікація
  Дослідження методів подавлення шуму у побутових умовах
  (2024) Тараненко, Б. С.
  Об’єкт дослідження – шум навколишнього середовища. Предмет дослідження – система шумоподавлення. Мета роботи – дослідити ступіть шумоподавлення за рахунок існуючого на ринку пристрою з активною системою шумоподавлення для створення особистої зони комфорту. Методи дослідження: використання аналітичних методів, включаючи огляд літератури та аналіз існуючих систем шумоподавлення в побутових умовах, методи проведення експериментальних досліджень та методів обробки результатів вимірювань фізичних величин. В роботі наведений теоретичний огляд типу шумів, його вплив на здоров’я людини, на створення несприятливих умов для людини у побутових ситуаціях. Проведений аналіз методів цифрової обробки цифрових сигналів і методів активного шумоподавлення, розглянутий пристрій з системою активного шумоподавлення MUZO, запропонована методика проведення вимірювань рівня шуму на різноманітних локаціях, проаналізовані отриманні результати.
 • Публікація
  Програмні методи обробки фотографій
  (2024) Ткаченко, О. С.
  Об'єкт дослідження даної кваліфікаційної роботи – програмні методи обробки фотографії з використанням пакету Matlab. Предметом дослідження є розробка та оптимізація алгоритмів обробки фотографій за допомогою функціоналу, який надається у зазначеному програмному пакеті. Кваліфікаційна робота, присвячена програмним методам обробки фотографій у середовищі Matlab, розглядає важливі аспекти аналізу та покращення зображень за допомогою різних методів, враховуючи шумові ефекти та використовуючи різні фільтраційні та обробники в пакеті Matlab. Однією з ключових частин дослідження є аналіз типів шуму, які можуть виникнути на фотографії, такі як Гаусовий шум, чи шум з випадковим розподілом. Це важливий етап, оскільки різні типи шуму можуть вимагати різних методів обробки для їхнього видалення. Далі робота розглядає застосування фільтрів для обробки різних типів шуму. Загальний підхід даної роботи включає в себе ретельний аналіз різних методів обробки фотографій в середовищі Matlab, а також їхній експериментальний порівняльний аналіз. Результати цього дослідження можуть мати практичне застосування у галузі обробки зображень, вдосконалюючи якість та візуальну привабливість фотографій, а також забезпечуючи інструменти для впровадження в реальні сценарії обробки даних.
 • Публікація
  Дослідження системи озвучування приміщень типу амфітеатр
  (2024) Сергєєв, В. О.
  В роботі було проведено дослідження якості існуючого акустичного оснащення в амфітеатрі на прикладі Харківського державного цирку. За допомогою пакету програм EASE 4.3 було створено модель приміщення цирку з повним дотримання розмірів та матеріалів, використаних при будівництві цирку. У створеній моделі було імітовано існуюче розміщення акустичних систем та проведений електроакустичний розрахунок, на основі аналізу якого було запропоновано нове обладнання для системи озвучення. Проведений порівняльний аналіз результатів електроакустичних розрахунків для існуючої та запропонованої системи озвучення.
 • Публікація
  Комплексна тема. Використання нейромереж у роботі з фото та відео. Генерація матеріалів
  (2024) Самойлик, Є. С.
  У кваліфікаційній роботі використовуються методи глибокого аналізу та експериментальні підходи для вивчення функціонування нейронних мереж у мультимедійній обробці. Дослідження охоплює застосування нейронних мереж у створенні мультимедійного контенту та їхні практичні застосування у сценарію, фото та відео. Структура магістерської роботи включає в себе вступ, три основні розділи, висновки та список використаної літератури. Дана кваліфікаційна робота має велике теоретичне та практичне значення, а її результати можуть внести вагомий внесок у галузь нейронних мереж у мультимедійному сегменті та розвиток вдоскона лених методологій навчання. Кваліфікаційна робота має велике теоретичне та практичне значення. Її результати можуть бути важливим внеском у подальші дослідження в галузі нейронних мереж у мультимедійному сегменті та розробки вдосконалених методологій навчання для підвищення кваліфікації у цьому напрямку
 • Публікація
  Методи та засоби розробки дизайну мобільних застосунків
  (2024) Плешков, А. В.
  Об'єкт дослідження – інтерфейс для мобільного додатку. Предмет дослідження – методи розробки дизайну мобільних додатків. Мета кваліфікаційної роботи – розробка прототипу мобільного додатку використовуючи дизайн-методологію. Методи дослідження – бізнес-аналіз, інтерв’ю, тестування прототипів, графічне моделювання, статистична обробка даних. У даній роботі проведено огляд існуючих дизайн-методологій, проведений аналіз і порівняння методологій, обрано методологію для створення дизайну, проведено бізнес-аналіз основних конкурентів, проведено інтерв’ю з потенційними користувачами, розроблено персон, мапи емпатій, шляхи користувачів та інтерактивний прототип мобільного додатку.
 • Публікація
  Вплив енкодерів на якість зображення прямої трансляції на стрімінгових платформах
  (2024) Овчаренко, Р. Р.
  Об’єкт дослідження – мультимедійні системи. Предмет дослідження – якість відео при кодуванні різними енкодерами. Мета кваліфікаційної роботи – аналіз налаштувань прямої трансляції та дослідження впливу енкодерів на якість відео. Методи дослідження – теоретичний аналіз, експериментальне дослідження. У даній роботі проведено аналітичний огляд засобів, технологій та методів, які використовуються при проведенні прямої трансляції. Проведено огляд та аналіз алгоритмів стиснення відео, можливостей програми OBS, можливостей сторонніх сервісів для проведення трансляцій не декілька платформ одразу, енкодерів та їх налаштувань. Було проведено налаштування програмного забезпечення OBS для проведення прямої трансляції. В ході роботи були створені відео та фото порівняння якості відео після його кодування та порівняння якості відео на різних платформах.
 • Публікація
  Розробка прототипу мобільного застосунку з віддаленим збереженням даних
  (2024) Кутько, К. С.
  Об’єкт дослідження – використання віддалених серверів для зберігання і обробки інформації, яку генерують та обмінюють користувачі мобільних додатків. Мета роботи – розробити прототип додатку з віддаленим збереженням даних В роботі вирішувалися ключові завдання, пов'язані з розробкою мобільного додатку для управління рецептами та стравами. Порівнювалися та аналізувалися три основних методи збереження даних: локальне збереження на пристрої, власний сервер та віддалений арендований сервер. Аналіз ринку та аналогічних додатків (вайбер, телеграм, інстаграм) дозволив визначити найкращі практики та інноваційні рішення в сфері рецептів та кулінарії. Оптимальний вибір мови програмування Kotlin та архітектури MVVM дозволили створити продуктивний та легко розширюваний додаток. В роботі використано багато бібліотек та фреймворків, таких як Koin для управління залежностями, OkHttp для взаємодії із сервером, та інші, що сприяють покращенню якості та продуктивності коду. Результатом дослідження та розробки є прототип мобільного додатку, який відповідає сучасним вимогам та надає користувачеві можливість ефективно управляти своїми рецептами, а також взаємодіяти з іншими користувачами через віддалене збереження даних.
 • Публікація
  Дослідження методів та алгоритмів завадостійкого кодування та їх застосування в твердотільних накопичувачах
  (2024) Кременецький, В. В.
  Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є завадостійке кодування. Мета роботи – Аналіз та дослідження завадостійких кодів, що застосовують у твердотільних накопичувачах. Проведення експерименту з ефективності. Метод дослiдження – теоретичний аналiз, проведення практичних вимiрювань, експериментальнi дослiдження. Проведено теоретичний аналiз з завадостiйкості кодування, та розглянуті твердотiльнi накопичувачi, а також алгоритми завадостiйкого кодування що в них застосовуються. Для проведення експерименту з аналiзу ефективностi алгоритмiв завадостiйкого кодування було обрано систему комп’ютерної математики MATLAB. В результатi проведення експерименту з аналiзу ефективностi алгоритмiв завадостiйкого кодування на прикладi кода Хеммiнга з рiзною розмiрнiстю було вставлено, що при збiльшеннi розмiрностi кода рiст кiлькостi помилок з ростом ймовiрнiсть їх появи становиться бiльш плавним. Було виявлено, що найбiльш завадостiйкими є коди Рiда-Соломона та LDPC.
 • Публікація
  Аналіз інтерфейсів та удосконалення засобів онлайн-освіти і дистанційного навчання
  (2024) Ковтун, С. Ю.
  В рамках цієї роботи було проведено аналіз існуючих методів у сфері онлайн освіти, виконано пошук методів оптимізації з метою покращення ефективності освітнього процесу. У ході дослідження було виявлено ключові аспекти, що впливають на якість та результативність освіти в онлайн-форматі. Було проаналізовано переваги та обмеження існуючих підходів, а також виявлено основні фактори, які можуть бути оптимізовані для підвищення ефективності освітнього процесу.
 • Публікація
  Дослідження методів просування сайтів у пошукових системах
  (2024) Корольов, І. А.
  Об’єкт дослiдження – Об’єктом дослiдження даної дипломної роботи є оптимiзацiя сайту пiд пошуковi системи. Мета роботи – дослiдження методiв просування сайтiв у пошукових системах та оптимiзацiя сайту за тематикою – надання послуг зi створення медiаконтенту. Метод дослiдження – теоретичний аналiз, проведення практичних вимiрювань, експериментальнi дослiдження. Проведено теоретичний аналiз чинників що впливають на просування сайтів у пошукових системах та ключових показників ефективності сайту також розглянуто питання значимостi методiв внутрiшньої та зовнiшньої оптимiзацiї сайту. В результатi апробовано оцiнка ефективностi сайту по ключовим показникам, та данi рекомендацiї щодо подальшої оптимiзацiї сайту.
 • Публікація
  Використання моушн дизайну в сучасному медіапросторі
  (2024) Іменинник, В. О.
  Об’єкт дослідження — методи та технології створення моушн-графіки. Предмет дослідження — створення та використання моушн-графіки у відеоролику. Мета кваліфікаційної роботи — дослідити та проаналізувати вплив моушн графіки у відеоролику на глядача. У даній кваліфікаційні роботі детально розібрані та проаналізовані такі елементи моушy-дизайну, як анімація, графічні переходи, додаткові візуальні ефекти, анімовані інтерфейси, моушн-графіка, кінематографічний монтаж , звук і музика, 3D-моделювання й анімація, сценарії і розробка концепцій, візуалізація даних. Також детально розглянуто використання математичних способів свторення комп’ютерної графіки. Як результат кваліфікаційної роботи, було створено проморолик колаборації пончиків з маркою авто «Audi», у якому використані різні елементи моушн-дизайну. На основі цього ролику проводились дослідження впливу на цільову аудиторію. Дана робота дуже актуальна тому, що вона враховує та висвітлює сучасні тенденції в медіа індустрії. Отримані результати можна використовувати для розуміння актуальності використання та впливу моушн-дизайну у багатьох медіа сферах.
 • Публікація
  Реалізація технології Motion capture за допомогою мобільних пристроїв
  (2024) Довбенко, А. Д.
  В роботі наведені методи і системи захоплення руху, виділені області у яких вони використовуються (медицина, спорт, архітектура тощо), включаючи технології, які використовуються для запису і аналізу руху об’єктів або людей з метою створення реалістичних і динамічних анімацій. Поетапно розписаний алгоритм роботи програм для захоплення руху на базі штучного інтелекту, також розглянуті варіанти вирішення проблем, пов'язаних із зовнішніми факторами, такими як освітлення та фон. Проаналізовано вплив калібрування на точність motion capture, виокремлюючи його ключову роль у стабільному та точному відтворенні рухів. Зазначено, що шум може стати фактором, який впливає на якість захоплення руху, і розглянуто, якими способами його можуть мінімізувати різні програми. Наведені приклади додатків і програм на браузерній платформі з використанням 5 motion capture, як із штучним інтелектом, так і без. Проведене тестування програм для захоплення руху дозволило виявити якості, незручності, переваги та недоліки, спростивши вибір оптимального інструменту залежно від конкретних завдань. Докладно розглянуто редагування захоплення руху у програмі Blender. Детально розглянуто процес редагування motion capture у програмі Blender, зазначаючи його значущість у полі анімації та виокремлюючи переваги цього інструменту для творчого підходу до оптимізації та покращення анімаційних сцен. Результати цього дослідження можуть служити основою для подальшого вдосконалення та розвитку систем захоплення руху в анімаційній індустрії та суміжних галузях.
 • Публікація
  Створення мобільного ігрового додатку
  (2024) Часовська, А. О.
  Об'єкт дослідження – мобільні ігрові додатки. Предмет дослідження – технології розробки мобільних ігрових додатків, що застосовуються у сучасному виробництві мобільних ігор. Мета кваліфікаційної роботи – проаналізувати структуру мобільних ігрових додатків, провести проектування та дизайн мобільного ігрового додатку, розробити механіки та анімацію мобільного ігрового додатку та провести тестування та відладку. Методи дослідження – теоретичний аналіз, дослідження програмних засобів, аналіз структури мобільних ігрових додатків, створення діаграм на основі аналізу. Мета цієї роботи полягає у розробці гри для ОС Android на платформі Unity. Для вирішення поставленої задачі був проаналізований поточний стан ринку мобільних ігрових додатків, визначені основні принципи та концепції дизайну ігор, спроектована та розроблена архітектура ігрового додатоку, виконано тестування розробленого мобільного ігрового додатку.
 • Публікація
  Дослідження структури і параметрів звукового поля БПЛА
  (2024) Бокатов, В. І.
  Об’єкт дослідження – звукове поле БПЛА. Предмет дослідження – безпілотний літальний апарат. Метою кваліфікаційфної роботи магістра є дослідження структури і параметрів звукового поля безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Огляд методів експериментального дослідження звукового поля БПЛА і розрахунок його параметрів, використання рекурентних нейронних мереж для дослідження звукового поля БПЛА.Методи дослідження: експерементальне дослідження звукового поля БПЛА. У роботі проведено теоретичні та експериментальні дослідження характеристик звукового поля БПЛА при різних умовах, запропоновано методи виявлення БПЛА, отриманим в результаті використання зазначених методів.
 • Публікація
  Комплексна тема. Використання нейромереж у роботі з фото та відео. Формування етапів та критеріїв
  (2024) Безпалько, Д. В.
  Об’єкт дослідження – використання нейронних мереж, зокрема глибокого на вчання, у обробці та творчому використанні мультимедійного вмісту. Предмет дослідження – технології глибокого навчання для вдосконалення голосу, створення музики, вибору найкращих кадрів і редагування відео в широкому спектрі завдань у сфері мультимедіа. Мета роботи – вивчити та застосувати передові методи глибокого навчання для покращення різноманітних аспектів мультимедійного вмісту, а також розробити нові підходи для підвищення якості та швидкості обробки. Методи дослідження: аналіз принципів нейронних мереж, огляд нейронних мереж для створення мультимедійного контенту та програмного забезпечення, практичне застосування нейронних мереж у генерації голосу, музики та відео. Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, трьох основних розділів, висновку та списку літератури. У першому розділі розглядаються принципи нейронних мереж у обробці мультимедіа. У другому розділі досліджуються нейронні мережі для створення мультимедійного контенту та надається огляд відповідного програмного забезпечення. У третьому розділі розглядаються практичні за стосування нейронних мереж у генерації голосу, створенні музики та покращенні якості відео. У висновку узагальнено результати дослідження та окреслено перспективи нейронних мереж у фото- та відеоманіпуляції.
 • Публікація
  Метод підготовки зображення обличчя до розпізнавання в режимі реального часу
  (2024) Бєк, В. Р.
  Об'єктом дослідження у цій роботі є технологія розпізнавання осіб із зображенням особи для завдань реального часу. Предмет дослідження– процес попередньої обробки та аналізу зображень осіб, які використовуються в алгоритмах розпізнавання, а також вплив цього процесу на точність та швидкість отримання кінцевого результату розпізнавання. Мета роботи– підвищення точності та швидкості розпізнавання особистості у відеопотоці в режимі реального часу за допомогою технології підготовки зображень, що забезпечує компенсацію ракурсу та трекінг осіб. Така технологія повинна оперувати складними вихідними даними – зображеннями осіб, які можуть мати низьку контрастність, різкість, мати ракурс, відмінний від фронтального, а також мати продуктивність, достатню для її застосування в комплексі з алгоритмом розпізнавання особи за зображенням обличчя у відеопотоці в режимі реального часу.
 • Публікація
  Розробка веб-додатку SPA з використанням фреймворку React
  (2023) Здор, О. В.
  Об'єкт дослідження – Процеси створення SPA додатків з використанням новітніх JavaScript фреймворків та back-end платформ Предмет дослідження – JavaScript фреймворк React та Firebase, програмні засоби для створення веб додатку та налаштування його для подальшої взаємодії між користувачами. Мета кваліфікаційної роботи – створити односторінковий додаток (SPA) додаток використовуючі новий підхід розробки який базується на NoSQL базах даних. У додаток інтегрувати функціонал створення унікального аккаунту користувача, авторизацію користувача. створення чату між двома користувачами для обміну повідомленнями у реальному часі. Розробити функціонал, що забезпечить взаємодію з моделлю у додатку, впроваджуючи анімації та досягаючи готового вигляду продукту, який можна легко інтегрувати в інші додатки. Методи дослідження – Аналіз теоретичних аспектів, статистична обробка даних, вивчення документації, застосування практичних навичок для створення односторінкового додатку (SPA) та подальша інтеграція функціоналу в інтерфейс користувача, а також налаштування бази даних. У процесі роботи було висвітлено етапи створення односторінкового додатку (SPA) за допомогою сучасних веб-технологій, використання NoSQL баз даних, фреймворків та бібліотек. Це дозволило розробити функціонал додатку, який також може бути легко розширений у майбутньому.
 • Публікація
  Методи придушення нестаціонарних шумів в звукозаписі
  (2023) Захаров, В. П.
  Мета роботи – огляд, аналіз та тестування нових адаптивних методів та алгоритмів шумозаглушення для мовлення, визначення на основі цього аналізу та тестування найбільш ефективних алгоритмів детектування та придушення шуму. В роботі проведено аналіз шляхів зашумлення звукозаписів. Наведено класифікацію шумів за статистичними, спектральними, часовими характеристиками. Складено піраміду складності задач подавлення шумів різного типу. Наведено загальну класифікацію методів подавлення шуму. Проведено теоретичний аналіз робіт з дослідження аналітичних і нейромережевих методів подавлення шуму у звукозаписах. Проведено тестування програмних методів шумоочищення, підвищення якості та розбірливості мови: метода спектрального віднімання Noise Reduction та нейромережевого метода Adobe Podcast.
 • Публікація
  Використання обчислювальних мереж в задачах медіавиробництва
  (2023) Задорожнюк, В. С.
  Об'єкт дослідження – використання обчислювальних мереж в задачах медіавиробництва. Предмет дослідження – аналіз продуктивності системи при передачі медіаданих. Мета кваліфікаційної роботи роботи – розгляд методів використання обчислювальних мереж в задачах медавиробництва. Вивчення технологій передачі медіаданих. У даній роботі розглянуто основні види топологій комп'ютерної мережі, наведено приклад технологій передачі даних, розглянуті методи спільного доступу до ресурсів, обміну файлами, синхронізації робочих процесів за допомогою комп'ютерної мереж, розрахована та проаналізована продуктивність системи при передачі медатрафіку.
 • Публікація
  Методи компенсації впливу динамічних погодних умов на зображення в системах відеонагляду
  (2023) Яшник, В. В.
  Об'єкт дослідження – процес впливу поганих метеоумов на зображення системах відеонагляду, порушення роботи систем виявлення, розпізнавання, ідентифікації та пеленгації об'єктів. Мета дослідження – синтез алгоритмів для детекції і компенсації дощу у відео. Методи дослідження – теоретичний аналіз, модельний експеримент, синтез і експериментальне дослідження власного алгоритма. В роботі проведено аналіз існуючих методів і алгоритмів виявлення і компенсації ефекту дощу у відеопослідовностях; розроблено моделі впливу дощу на відеозображення, які враховують фотометричні і динамічні властивості крапель; синтезовано алгоритм виявлення ефекту дощу у відеопослідовностях; синтезовано алгоритми компенсації ефекту дощу у відеопослідовностях; з використанням системи MATLAB експериментальне дослідження синтезованих алгоритмів на реальних відеопослідовностях з дощем.