Публікація:
Дослідження методів оптимізації розпізнавання зображень у реальному масштабі часу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є дослідження різних методів оптимізації розпізнавання зображень у реальному масштабі часу. Дослідження зосереджується на розгляді різних методів, які икористовуються для розпізнавання зображень, таких як методи на основі правил, Haar каскади, YOLO, їх порівнянні та визначенні ступеня відмінності між ними, а також визначення конкретних завдань та сценаріїв, де ці методи найбільш ефективні. Досліджуються та оптимізуються параметри методів розпізнавання залежно від вимог конкретного завдання, які впливають на якість розпізнавання зображень у реальному масштабі часу. Результатом роботи є аналітичний огляд наявних методів розпізнавання та оптимізації функціональних параметрів методів для розпізнавання зображень у реальному масштабі часу, порівняння ефективності застосування методів для вирішення практичних задач

Опис

Ключові слова

розпізнавання зображень, Haar каскад

Бібліографічний опис

Перець О. В. Дослідження методів оптимізації розпізнавання зображень у реальному масштабі часу : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення / О. В. Перець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2023. – 72 с.

DOI