Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 650
 • Документ
  Нейромережеві технології в економiчнiй дiяльностi
  (ГО «Європейська наукова платформа», 2019) Кирій, В. В.; Зінченко, М. Е.
 • Документ
  Значення інформаційних технологій для розвитку сучасного підприємства
  (ГО «Європейська наукова платформа», 2019) Кирій, В. В.; Шелефонтюк, В. Р.
 • Документ
  Іноземний досвід реформування системи державної служби в Україні
  (2022) Мельников, О. Ф. ; Кобзев, І. В. ; Косенко, В. В. 
  Адміністративні можливості відкривають шлях для приведення регуляторних актів (наближення законодавств) у відповідність з вимогами ЄС. Розрізняючи фази або стани розвитку процесу реформ: трансформації, консолідації, модернізації таада птації, необ хідно усвідомлювати їхню умовність щодо застосовування у різних країнах. Більше того, послідовність цих фаз може не матилогіки, часової безперервності, не говорячи вже про однаковість досвіду в різних країнах. Різні фази не можна також виділяти ли ше в залежності від відповідного процесу розвитку; у кожному випадку вони є наслідком таких різних обставин, як особлива спадщина, державні традиції або відмінна адміністративна культура. Якщо більш розвинені країни – члени ЄС пройшли через цей типовийпро цес розвитку, чотири зазначені фази можуть допомогти визначити позитиви процесу реформування та його складових.
 • Документ
  A systematic approach to learning needs analysis
  (BoScience Publisher, 2022) Latynin, M. A.; Melnykov, A. F.; Kobzev, I. V.; Kosenko, A. V.; Kosеnko, V. V.
  The article defines the features of professional training of civil servants in the context of the formation of a new paradigm of state management of labor resources, which provides for ensuring its dependence on factors of the external socioeconomic environment, the orientation of civil servants towards the development of public-private partnerships, the relationship of training with active self-education
 • Документ
  Definition of learning needs as a necessary element of the learning process
  (Іnternational Science Group, 2022) Latynin, M.; Melnykov, A.; Kobzev, I.; Kosenko, A.; Kosеnko, V.
  Definition of learning needs as a necessary element of the learning process