Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 685
 • Документ
  Особливості та склад стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства
  (ХНУРЕ, 2021) Полозова, Т. В.; Сабіров, С. С.
  Динамічність і невизначеність умов функціонування вітчизняної економіки вимагають від суб'єктів підвищення гнучкості і адаптації до зовнішнього і внутрішнього середовища. Тому дослідження питань економічної безпеки та нових підходів щодо розробки і впровадження в практику стратегії забезпечення безпеки дозволили б реалізувати відповідні дії з попередження, нейтралізації та протидії зовнішніх і внутрішніх, постійно виникаючих загроз та були б здатні забезпечити розвиток ефективної і захищеної у всіх аспектах діяльності підприємництва.
 • Документ
  Теоретичні аспекти захисту комерційної таємниці на підприємстві
  (ХНУРЕ, 2021) Полозова, Т. В.; Сеїдова, Г. М.
  На сучасному етапі розвитку економічних відносин підприємницьку діяльність у нашій країні доводиться здійснювати в умовах мінливості бізнес-середовища. У зв’язку з цим виникає невпевненість в одержанні очікуваного кінцевого результату, а отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. Актуальність даного питання обумовлена тим, що у ринкових конкурентних умовах виникають проблеми, пов'язані з забезпеченням безпекою фізичних і юридичних осіб, їх майновою власністю, підприємницькою (комерційною) інформацією. Для захисту підприємницьких інформаційних потоків від різного роду ризиків використовуються як правові, так і спеціальні заходи, а в необхідних випадках комплексне їхнє застосування.
 • Документ
  Theoretical and Methodological Approach of Diagnostics of Innovation and Investment Potential of the Enterprise
  (ХНУРЕ, 2021) Полозова, Т. В.; Кисліченко, А. П.; Рабеах Мохаммед
  The competitiveness of enterprises is largely determined by the efficiency of their innovation and investment potential, which is an important component of effective enterprise development. Therefore, in modern business conditions, the relevance of development and implementation of theoretical and methodological approaches to the diagnostics of innovation and investment potential of enterprises is increasing.
 • Документ
  The Concept of Organizational and Economic Mechanism in the Context of Innovative Development of the Enterprise
  (ХНУРЕ, 2021) Полозова, Т. В.; Куценко, Ю. А.; Алзубі Лайт Абдел Карім Мохаммад
  The current stage of economic development of Ukraine raises the issue of development and implementation of a strategy aimed at developing new competitive technologies and products for the transition to an innovative type of development of the country. Trends in recent years increase the impact of negative external and internal factors that constrain the pace of innovative development of enterprises, among them are: geopolitical and economic instability in the country, high inflation, limited funding, lack and uncertainty of information about markets, unfavorable credit conditions, imperfect legal framework, low technical and technological level of production. Therefore, innovative development today is becoming the main means of maintaining the competitiveness of entrepreneurial activity, contributes to solving problems of intensification of innovation processes in the economy, as well as the development of high-tech and science-intensive industries.
 • Документ
  Теоретичні аспекти складської логістики на підприємстві
  (ХНУРЕ, 2021) Полозова, Т. В.; Бессараб, Д. І.
  Сучасні умови розвитку економіки України зумовлюють необхідність розробки та впровадження відповідних механізмів управління запасами, що відповідають вимогам конкурентного ринку та забезпечують ефективне функціонування підприємств. Саме на вирішення цього завдання спрямоване використання логістичних підходів в управлінні підприємствами, що забезпечують ритмічність роботи підприємства, синхронізацію роботи всіх його підрозділів, вчасне реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.