Публікація:
Розроблення систем первинної обробки радіолокаційних і акустичних сигналів в умовах дії завад для РЛС і содарів виявлення безпілотних літальних апаратів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження: система первинної обробки радіолокаційних і акустичних сигналів в умовах дії завад для РЛС і содарів виявлення безпілотних літальних апаратів. Мета дослідження: розроблення технічних рішень для створення системи первинної обробки радіолокаційних сигналів, відбитих від малошвидкісних і малорозмірних безпілотних літальних апаратів в умовах дії завад для РЛС виявлення БПЛА, та системи первинної обробки акустичних сигналів для содарів виявлення БПЛА. Методи дослідження – методи статистичного синтезу й аналізу, аналітичного огляду, імітаційного математичного моделювання, напівнатурний і натурний експеримент, системно-теоретичного обґрунтування пропозицій. У ході виконання НДР розроблено технічні рішення для створення системи первинної обробки сигналів, відбитих від малошвидкісних і малорозмірних БПЛА, на тлі маскувальних пасивних завад, розв’язання на етапі первинної обробки задачі нетраєкторної селекції сигналів БПЛА в умовах цілеподібних дискретних відбиттів, методи обробки радіолокаційних і акустичних сигналів на фоні шумових випромінювань, захисту РЛС виявлення БПЛА з ФАР від активних шумових завад з одночасною пеленгацією постановників шумових випромінювань. Розроблені дослідницькі програми і проведені оцінки ефективності розроблених технічних рішень. Результати досліджень дозволять створити відповідні дослідні зразки первинної обробки сигналів в умовах завад для РЛС і содарів виявлення БПЛА на вітчизняних підприємствах.

Опис

Ключові слова

завада, адаптивний решітчастий фільтр, комбіновані адаптивно-неадаптивні системи, содар, акустичне випромінювання, натурний експеримент

Бібліографічний опис

Розроблення систем первинної обробки радіолокаційних і акустичних сигналів в умовах дії завад для РЛС і содарів виявлення безпілотних літальних апаратів : звіт про НДР (заключ.) : 318 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник Д. І. Леховицький, В. П. Рябуха. – Харків, 2018. – 311 с.

DOI

Колекції