Дослідження методу збалансованого управління чергами на маршрутизаторах ТКМ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Мокряк, А. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі виконаний аналіз відомих рішень в області управління чергами в телекомунікаційних мережах. Розглянуто їхні достоїнства й недоліки. Особлива увага приділена оптимізації процесу управління чергами із забезпеченням узгодженості рішень щодо управління перевантаженням та його запобігання на інтерфейсах маршрутизаторів, диференційованій обробці пакетів різних пріоритетів шляхом розробки нових математичних моделей і методів для підвищення якості обслуговування в телекомунікаційній мережі в цілому. Проаналізовано та досліджено метод збалансованого управління чергами.
Опис
Ключові слова
якість обслуговування, черга, потік, matlab, пропускна, здатність
Цитування
Мокряк А. А. Дослідження методу збалансованого управління чергами на маршрутизаторах ТКМ : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. А. Мокряк ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 67 с.