Публікація:
Дослідження процедур виявлення фішингових повідомлень

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета кваліфікаційної роботи - підвищення ефективності та оперативності процедур обробки та виявлення фішингових повідомлень. Методи дослідження - аналіз, спостяреження, моделювання, експеримента-льні дослідження. У даннiй кваліфікаційнiй роботі розглянуті принципи фiшингу, типи та схе-ми побудови фiшингу, основні методи та засоби захисту від фішингу. Виконаний аналіз основних наукових робіт та патентний пошук у галузі фішингу. Розглянути основні ознаки для виявлення фішингових повідомлень. За-прапоновані процедури для автоматизації процессу обробки та виявлення фішин-гових повідомлень.

Опис

Ключові слова

атаки з використанням фішингу, загрози, інформаційна безпека, ознаки фішингових повідомлень, фiшинг

Бібліографічний опис

Яiцький А. О. Дослідження процедур виявлення фішингових повідомлень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / А. О. Яiцький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 85 с.

DOI