Дослідження процедур виявлення фішингових повідомлень

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Яiцький, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета кваліфікаційної роботи - підвищення ефективності та оперативності процедур обробки та виявлення фішингових повідомлень. Методи дослідження - аналіз, спостяреження, моделювання, експеримента-льні дослідження. У даннiй кваліфікаційнiй роботі розглянуті принципи фiшингу, типи та схе-ми побудови фiшингу, основні методи та засоби захисту від фішингу. Виконаний аналіз основних наукових робіт та патентний пошук у галузі фішингу. Розглянути основні ознаки для виявлення фішингових повідомлень. За-прапоновані процедури для автоматизації процессу обробки та виявлення фішин-гових повідомлень.
Опис
Ключові слова
атаки з використанням фішингу, загрози, інформаційна безпека, ознаки фішингових повідомлень, фiшинг
Цитування
Яiцький А. О. Дослідження процедур виявлення фішингових повідомлень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / А. О. Яiцький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 85 с.