Публікація:
Дослідження моделей підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою магістерського дослідження є підвищення ефективності функціонування підсистем супроводу освітнього процесу шляхом модернізації існуючої системи з використанням запропонованої моделі та критерію оцінювання ефективності функціонування підсистеми. У ході виконання роботи було використано метод системного аналізу, метод аналізу предметної області, апарат теорії множин, методи оцінювання ефективності функціонування, метод функціонального моделювання. У результаті виконання магістерського дослідження розроблено узагальнену модель підсистеми супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти та створено критерій оцінювання її ефективності. Рекомендацією щодо використання результатів роботи є використання створеного критерію оцінювання ефективності функціонування під час порівняння двох або більше підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти для вибору найбільш ефективної з них

Опис

Ключові слова

заклад вищої освіти, інформаційна система, критерій, модель підсистемисупровід освітнього процесу, функції підсистеми

Бібліографічний опис

Тригуб О. М. Дослідження моделей підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладів вищої освіти : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / О. М. Тригуб ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 70 с.

DOI