Дослідження моделей підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладів вищої освіти

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Тригуб, О. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою магістерського дослідження є підвищення ефективності функціонування підсистем супроводу освітнього процесу шляхом модернізації існуючої системи з використанням запропонованої моделі та критерію оцінювання ефективності функціонування підсистеми. У ході виконання роботи було використано метод системного аналізу, метод аналізу предметної області, апарат теорії множин, методи оцінювання ефективності функціонування, метод функціонального моделювання. У результаті виконання магістерського дослідження розроблено узагальнену модель підсистеми супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти та створено критерій оцінювання її ефективності. Рекомендацією щодо використання результатів роботи є використання створеного критерію оцінювання ефективності функціонування під час порівняння двох або більше підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладу вищої освіти для вибору найбільш ефективної з них
Опис
Ключові слова
заклад вищої освіти, інформаційна система, критерій, модель підсистемисупровід освітнього процесу, функції підсистеми
Цитування
Тригуб О. М. Дослідження моделей підсистем супроводу освітнього процесу ІС закладів вищої освіти : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / О. М. Тригуб ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 70 с.