Дослідження потокової моделі управління чергами на маршрутизаторах мультисервісної мережі

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Соломатін, Д. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі виконаний аналіз сучасних методів управління чергами. Розглянуто їхні достоїнства і недоліки. Було досліджено математичну модель запобігання перевантаження та виявлено, що модель працює аналогічно з механізмом WRED. Проведено лабораторний експеримент на обладнанні Cisco.
Опис
Ключові слова
запобігання перевантаження, маршрутизатор, розподіл ресурсів, управління перевантаженням, управління чергами, AQM, CISCO, WRED
Цитування
Соломатін Д. А. Дослідження потокової моделі управління чергами на маршрутизаторах мультисервісної мережі : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Д. А. Соломатін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 74 с.