Публікація:
Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В дисертації дістала подальший розвиток теорія синтезу хвильоводних та резонаторних сенсорів з частковим заповненням за рахунок вибору оптимального рівня заповнення та розміщення у пустих областях якісного діелектрика для отримання завданої чутливості сенсора. Запропоновано метод виділення та порівняння ознак частотних залежностей коефіцієнта стоячої хвилі (КСХН) або послаблення для вимірювання параметрів діелектричних матеріалів. Запропоновано розпізнавання зразка діелектрика по набору резонаторів, які розраховуються для резонансного вимірювального осередку. Запропоновано опис еталонів діелектриків у вигляді поліномів, до яких входять усі резонансні частоти, що спостерігаються. Дістала подальшого розвитку методика побудови теоретичних калібрувальних залежностей між комплексною діелектричною проникністю зразка та параметрами частотних характеристик КСХН або перехідного послаблення хвилеводних та резонаторних вимірювальних осередків для різних рівнів заповнення.

Опис

Ключові слова

діелектрична проникність, корені трансцендентних рівнянь, резонаторні сенсори, пристрої мікрохвильової діагностики, хвилеводні сенсори, розпізнавання зразка, radicals, microwave devices for diagnostic, transcendent equations, partial filling, sensors, dielectric parameters

Бібліографічний опис

Бухаров С. В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / С. В. Бухаров ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.

DOI

Колекції