Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/970
Title: Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин
Authors: Бухаров, С. В.
Keywords: діелектрична проникність
корені трансцендентних рівнянь
резонаторні сенсори
пристрої мікрохвильової діагностики
хвилеводні сенсори
розпізнавання зразка
radicals
microwave devices for diagnostic
transcendent equations
partial filling
sensors
dielectric parameters
Issue Date: 2012
Citation: Бухаров, С. В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвильової техніки" / С. В. Бухаров ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 20 с.
Abstract: В дисертації дістала подальший розвиток теорія синтезу хвильоводних та резонаторних сенсорів з частковим заповненням за рахунок вибору оптимального рівня заповнення та розміщення у пустих областях якісного діелектрика для отримання завданої чутливості сенсора. Запропоновано метод виділення та порівняння ознак частотних залежностей коефіцієнта стоячої хвилі (КСХН) або послаблення для вимірювання параметрів діелектричних матеріалів. Запропоновано розпізнавання зразка діелектрика по набору резонаторів, які розраховуються для резонансного вимірювального осередку. Запропоновано опис еталонів діелектриків у вигляді поліномів, до яких входять усі резонансні частоти, що спостерігаються. Дістала подальшого розвитку методика побудови теоретичних калібрувальних залежностей між комплексною діелектричною проникністю зразка та параметрами частотних характеристик КСХН або перехідного послаблення хвилеводних та резонаторних вимірювальних осередків для різних рівнів заповнення.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/970
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuxarovSV.pdf8.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.