Дослідження методів моніторингу при використанні розподілених систем менеджменту комп'ютерних мереж

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Єпіфанов, А. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено огляд методів моніторингу комп'ютерних мереж. Розглянуто переваги та недоліки методів моніторингу при використанні розподілених систем менеджменту комп'ютерних мереж. Сформульовано і описаний метод моніторингу при використанні розподілених динамічних систем менеджменту комп'ютерних мереж. Проведено дослідження топологічної структури комп'ютерної мережі університету. Створена імітаційна модель комп'ютерної мережі університету. Проведено імітаційне моделювання комп'ютерної мережі в умовах роботи різних варіантів орагнізації моніторингу в комп'ютерній мережі.
Опис
Ключові слова
менеджмент комп'ютерних мереж, орагнізація моніторингу в комп'ютерній мережі
Цитування
Єпіфанов, А. С. Дослідження методів моніторингу при використанні розподілених систем менеджменту комп'ютерних мереж: пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спец.: 8.05010101 – інформаційні управляючі системи та технології / А. С. Єпіфанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра інформаційних управляючих систем. – Харків, 2013. – 89 с.