Публікація:
Теория, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об'є ктів

Немає доступних мініатюр

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розроблений звіт з науково-дослідної роботи містить 238 сторінок, 21 рисунок, 9 таблиць, 146 джерел. Об’єкт дослідження: процеси створення, впровадження, експлуатації, модернізації та завершення існування, а також процеси управління життєвим циклом інтелектуального інформаційного середовища, системи чи технології регіональних соціо-економічних об’єктів. Мета роботи: проведення комплексу фундаментальних досліджень, спрямованих на створення теоретичних положень, моделей, методів, баз явних і неявних знань та правил і елементів технологій, що дозволяють мінімізувати витрати часу, фінансових, кадрових інформаційних, технічних та інших ресурсів на виконання ІТ-проектів інтелектуальних інформаційних середовищ, систем і технологій регіональних соціо-економічних об’єктів. Методи дослідження: методи системного аналізу та загальної теорії систем; математичний апарат теорії категорій та теорії множин; методи вирішення задачі кластеризації. Розроблено онтологічні моделі інтелектуальних інформаційних середовищ, елементи алгебро-логічної теорії предикатів та реляційних мереж, знанняорієнтовані моделі і методи: створення, впровадження, експлуатації та модернізації інтелектуальних інформаційних середовищ; управління IT-проектами інтелектуальних інформаційних середовищ; аналізу для керування життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ; поліпшення якості процесів життєвого циклу інтелектуальних інформаційних середовищ; створення інформаційного середовища процесу діагностики в ринології.

Опис

Ключові слова

інтелектуальне інформаційне середовише, соціо-економічний об'єкт, онтологічна модель, вимога, архітектура, предикат, споживач, постачальник

Бібліографічний опис

Теорія, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів : звіт про НДР (заключ.) : 294 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник докт. техн. наук, проф. В. М. Левикін. – Харків, 2017. – 238 с.

DOI

Колекції