Звіт про науково-дослідну роботу № 294. Теория, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об'є ктів

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Левикін, В. М.
Євланов, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблений звіт з науково-дослідної роботи містить 238 сторінок, 21 рисунок, 9 таблиць, 146 джерел. Об’єкт дослідження: процеси створення, впровадження, експлуатації, модернізації та завершення існування, а також процеси управління життєвим циклом інтелектуального інформаційного середовища, системи чи технології регіональних соціо-економічних об’єктів. Мета роботи: проведення комплексу фундаментальних досліджень, спрямованих на створення теоретичних положень, моделей, методів, баз явних і неявних знань та правил і елементів технологій, що дозволяють мінімізувати витрати часу, фінансових, кадрових інформаційних, технічних та інших ресурсів на виконання ІТ-проектів інтелектуальних інформаційних середовищ, систем і технологій регіональних соціо-економічних об’єктів. Методи дослідження: методи системного аналізу та загальної теорії систем; математичний апарат теорії категорій та теорії множин; методи вирішення задачі кластеризації. Розроблено онтологічні моделі інтелектуальних інформаційних середовищ, елементи алгебро-логічної теорії предикатів та реляційних мереж, знанняорієнтовані моделі і методи: створення, впровадження, експлуатації та модернізації інтелектуальних інформаційних середовищ; управління IT-проектами інтелектуальних інформаційних середовищ; аналізу для керування життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ; поліпшення якості процесів життєвого циклу інтелектуальних інформаційних середовищ; створення інформаційного середовища процесу діагностики в ринології.
Опис
Ключові слова
інтелектуальне інформаційне середовише, соціо-економічний об'єкт, онтологічна модель, вимога, архітектура, предикат, споживач, постачальник
Цитування
Колекції