Аналіз ефективності методів маршрутизації збалансуванням навантаження трафіку мережі Wi-Fi

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Сірик, А. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є Інтернет Речей. Предмет дослідження – аналіз ефективності методів маршрутизації з навантаженням балансування трафіку Wi-Fi. Цілі аналізу ефективності методів маршрутизації ELB із балансуванням навантаження Wi-Fi трафіку полягає в поліпшенні взаємодії та зручності використання Інтернету Речей. Метод дослідження - аналіз.
Опис
Ключові слова
Інтернет Речей, IOT-пристрої, IEEE 802
Цитування
Сірик А. В. Аналіз ефективності методів маршрутизації збалансуванням навантаження трафіку мережі Wi-Fi : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Сірик А. В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 105 с.